Hebreus 8

1A'onira onava'isohivini hiki ida nahina kaimoni sasidotxi kavaranihia okavaranina. Deus pitana aniaja nama hojaha ada Jesus. Ka'da'di danoki kavithi ibavinia vithi'aha. Bada bini'aki ida sasidotxi vakadika'da'di kabadani, haria kajoamorara kaimoni. Deu-ra kanikhariabakhiavini akadimoni. Deua bikaabokaki ida hahavi binofiki. 2Deus kania hojaki ada Jesus. Ibavi Katokini Jahaka'oakia Deus khai ni'ana kagorani ka'oa bodinia hojaki ada. Ni-ija'aria binamonahaki ida gora. Deus vania binamonahaja ida. Ibavi Katokini Jahaka'oaki kania sasidotxi kabadania kabadaniki ada Jesus. Deu-ra kanikhariaki akadimoni. 3Hari. Ija'ari vahararana Deua binagathogatho'aha ada sasidotxi vakadika'da'di, sasidotxia bikanava'igara kaimoni ada Deus, igitha, nahina hoariha hikia ija'ari Deu-ra kavikhavini hikia. Jesus jaboni nama hojana sasidotxi vakadika'da'di hina bivahojaki ida nahina Deu-ra no'avini hi'iki. 4Araboa hojara vaha; ni-sasidotxi hiki vaha. Vahojaki adani sasidotxi vahoariha araboa Deu-ra vano'avini hiki kaimoni ida igitha abononi aha'diki, nahina hoariha hiki. Deus kava'isohihi jiriki va'ora nava'isohivini hiki ida nahina vavikhaki kaimoni. 5Rajomi fori hiki ida sasidotxi araboa vahojaki vakadibadani. Vakabanafoki ida sasidotxi kabadani ka'oa nama. 'Bo'dakari Moiséa binamonaha'iki ida makari kagorahi, tenda oniki, ija'ari Deu-ra khai vani'avini ibavini kaimoni. Binamonahavini viahania Deua bini'aha: —Moisés, arabo namahikia ihoja'ini oadani, ira onanokiahivini hi'iki ida ogorana ka'oa oibavia hojaki. Inamonaha bana ida makari kagorahi oibavia hojaki nokiani onivani fori hiki arabo namania — niha ada Deus. 6Cristo vania bigathani'ia ida sasidotxi kabadani Deus kania. Sasidotxi kabadani jahani Jesua bada bini'akia biaradaki ida badani sasidotxi araboa vahojaki bada vani'aki. Hari. Jesua binakama'da'ihi ida va'iponahi ja'dini a'bo'daki Deus kidija'ari-ra va'ora nava'iponivini hi'iki. Jahani arafiaki ida Deus kava'iponahi ja'dini. Biaradaki ida Deus kava'isohihi hoariha Moisé-ra nava'isohi'bo'davini hi'iki. Deus kava'iponahi ja'dini jahani arafiaki, oniani ida Jesus kakajoamorahi-ra anarafiaja. 7Jahani kaba'i ida va'isohihi oniaro miro'a, ni-bikaabokaki ida ija'ari kamahi-ra najahaka'oavini Deus viaha. Arajomaja vaha; ni-Deua bivava'isohihi'ianaki vaha ida va'iponahi ja'dini hoariha. 8Deus va'ora anaathidanoarari'aha adani kidija'ari, kidiva'isohihi oniaro miro'a naabapa'itxini vihiriki, oniani ida anarajomarini hija. Oniania niha ada Deus: “Khaki bana ida mahi Deus va'iponahi ja'dini-ra namonahavini kamahini, va'ora onava'isohira kaimoni adani Israel kaija'ari vanamitharonisiagaki, Judá kaija'ari vanamitharonisiagaki vihiki. 9Kodiva'iponahi ja'dini fori hirihi bana ida kodiva'iponahi 'bo'da, vakadija'ari avikhananavaki-ra va'ora onava'isohivini hi'iki. Egito kaarabonia vahojana kari vasa'a oagathiki fori vihina, va'ora oavikhaonaniha, va'ora obanani'aha, va'ora onava'isohi'aha kodiva'iponahi oniaro miro'a. Vakajoni'ihi ida oathi vakadiDeus hoarana ohina. Vakava'inofinofiki ida deus amovana ipohiki. Kodiva'iponahi oniaro miro'a-ra vakajonivini mani ida nahina vanofikia va'ora ova'ahavini hi'ia. 10Oniaroa. A'onira onava'isohijoravini hiki hida kodiva'iponahi ja'dini a'bo'daki va'ora onava'isohiki bana adani Israel kaija'ari.” Niha ada Deus. “Onaibaviki bana hida kodiva'isohihi vava'i bodinia. Onajiriki fori hiki ida va'isohihi vava'i nakaabanahahani hiki kaimoni. Hovani vakadiDeus ka'oa bana ho. Va'oaniaro kodija'ari vihiki bana adani. 11Kodiva'iponahi ja'dini namithani kamahini kodija'ari hahavi hora avigaki bana vakadika'da'di ohina. Ija'ari nahina vihiriki, ija'ari nahina vihiki jaboni afohanana hora avigaki bana adani vakadiDeus ohina, oniani ida ipohina hora ogavinia ija'aria bika'ojomo'ijanaravini hija bana. Ni-ija'ari va'ora ka'ojomo'ivini hiki jaboni adani kidiarabo kaija'arini hora avigara kaimoni. 12Ona'biraki bana ida vakadihojai asohiriki vanamonaha'iki. Va'ora oakariakaki bana adani. Ni-okava'ihokijanaki bana ida hojai jaharikia vakabadanina.” Nihi ida Deus athi papira hoja'bo'da'iki. 13Deua vara bivani'ahi ida kidiva'iponahi ja'dini, oniani ida kidiva'iponahi oniaro miro'a okhananavaki-ra 'bo'da naonivini hija. Hojaki ida nahina 'bo'da, jorakia ihimiki bana ida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\