Apocalipse 10

1Hari. Oniaroa, onokiki ida vadami fori hiki hoariha. Onokiki ada Deus ibavi kaija'arini hoariha danoki, nama gari'ina. Kidimakari hiki bahi vaforiki. 'Da'di kanamania karoiribaniki ada katopahiari. Safini vagana nokiani fori hiki ida nokho. Siho akaha'dimananiki kanokiani fori hiki ida avana. 2Bigathiki ida papira roaroaki pa'itxi arabikhajahaki sa'a. Bikanaibavihi ida 'dama kaka'aniajanija 'dako karaho kajokiraki kapahani namania, bikanaibavihi ida 'dama kakajasonija arabo namania. 3Athi 'barakia baranaha'aha. Jomahi hiihiha ipohiki ka'aarorohi fori hiki ida Deus ibavi kaija'arini athi 'baraki okamitha'iki. Baranahana naothinia, bahi kahirarahi 7 hikia bigathanihi ida athi. 4Hari. Onajirivini onofiki ida bahi kahirarahi kavarani. Oniaroa, okamithaki ida athi khani nama, hora ni'aha: —Hari'a inajiri bana ida bahi kahirarahi 7 hiki ipohini kavarani. Hari'a bana inanamitha'a ida vakadivarani. 5Oniaroa, onoki'iki ada Deus ibavi kaija'arini gaakosoana 'dama kapitani arabo namania, kapitani kahoariha 'dako karaho kajokiraki kapahani namania, bikanabiinimanani'ihi ida sa'a kaka'aniajani nama. 6Nihaha: —Hokihaha'oadahaki ada Deus. Nama, arabo, 'dako karaho hiki-ra namonaha'iki ada. Hahavi nama, arabo, 'dako karaho hikia hojaki-ra namonaha'iki ada. Ka'oa hiki hida kodivarani. Deus viaha varani ka'oa okavarani'iki ho. Kamahini ipohijanarihi bana ida namithaki kaimoni. 7Deus ibavi kaija'arini hoariha maina bina'ithoki bana ida trombeta. Namithaki bana ida athi Deus athi namoniva abono-ra va'ora nava'isohi'bo'davini hi'iki. Kidihonai abono vihiki adani. Ni-ija'aria aviga'iaki kaho ida Deua binava'isohijoravini hiki nahina hini — niha ada Deus ibavi kaija'arini. 8Oniaroa, athii okamitha'iki nama kha'iki vara hora ni'a'ianahi: —Okha'a bana Deus ibavi kaija'arini kania. Ovari 'dama kaka'aniajani-ra 'dako karaho kajokiraki kapahani namania kanahoja'iki, 'dama kajasonija arabo namania kahojaki. Kidiania okha'a bana mahija papira roaroaki pa'itxi arabikhajahaki-ra ianikhavini — nihi ida athii. 9Hari. Ookha'ihi Deus ibavi kaija'arini kania. Okanikhariahi ida papira roaroaki pa'itxi. Oniaroa, hora ni'aha: —Igathani bana hida papira roaroani pa'itxi, iha'a bana! Txinaki ida papira ibodinia, bahina a'bana txinani fori hiki ida. Txika'daki bana ida papira iva'ini bodinia — niha. 10Oniaroa, Deus ibavi kaija'arini sa'a ogathani'ihi ida papira roaroani pa'itxi, oha'ihi ida papira. Obodia txinaki ida. Okidafivini naothinia, ni-txinajanaki ida papira roaroaki pa'itxi. Bianatxika'daki hida ova'i. 11Oniaroa, hora vani'aha: —João, ianamonioni'iana bana ida Deus athi. Deus vara va'ora vani'aki adani arabo hahavi kaija'arini, nação hahavi jaboni, vaathi kahoarihakhamaki adani. Deus vara va'ora vani'aki adani arabo hahavi vakadika'da'di vihiki jaboni. Kidivarani hiki ida nahina namithaki kaimoni vakadiania. Ianamonioni'iana bana hida varani vihina — hora vani'aha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\