Apocalipse 13

1Hari. Oniaroa, araboa onokihi ida nahina hora naimahida'iki. 'Dako karaho kajokirakia 'dorima'aha ada tapo'ija nokiana fori hiki. Paha katapo'ijani ada. Bivahojaki ida moroboi 'dakhaki 10 hiki ipohini. Moroboi 'dakhaki bivahojahananaki ida kajamari. Bikavahojaki ida ka'da'di 7 kihiki kaipohini. 'Da'di namania hojahananaki ida jirihi varani jaharini arafiaki Deu-ra kanavaranihaki. 2Jomahi hiihiha nokiani fori hiki o paha katapo'ijani onoki'iki. Urso 'dama kanokiani fori hiki ida paha katapo'ijani 'dama. Leão bodi nokiani fori hiki ida paha katapo'ijani bodi. Mabidiri karahoda fori hikia bino'aki ada paha katapo'ijani ka'da'di kavithi ibavinia. Bino'aki jaboni ada danona, bikaabokaja kaimoni ida badani danoki, mabidiri kabadani fori hiki. Mabidiri fori hiki danona-ra gathanivini mani ida paha katapo'ijani ija'ari-ra vaka'da'divini-ra kaabokavini hija. 3Ka'da'di kahoarania hojaki ida siivi karaho kaakhani'iki. Karahoni arafiani kaba'i ida siivi, ni-abini'iki, aihota'iki ada. Ija'aria vanokiha; vakava'ibodivaranikaraho'aha, vaabono vara vakani'akhama'aha: —Ni-abini'iki ada paha katapo'ijani, danoki ida kidibadani — vakhaniha, oniani ida arabo hahavi kaija'arini tapo'ija-ra vavaipohihavini hija. 4Mabidiri karahoda fori hikia bino'a'iki ada paha katapo'ijani danona va'ora vaka'da'dira kaimoni adani arabo hahavi kaija'arini. Arabo hahavi kaija'arinia vakanamasiviki ada mabidiri fori hiki, onivani fori hija ida paha katapo'ijani-ra vakanamasivivini jaboni. Vavajahaki ida paha katapo'ijani kavarani. Vara vakhaniki adani ija'ari: —Ni-hojaki ada hoariha hihada paha katapo'ijani fori hiki. Dano'oamanira ada. Ni-nahina bikaabokaki hida hihada paha katapo'ijani danona-ra nihimavini — vakhaniha. 5Oniaroa, Deua biva'ahaki ada paha katapo'ijani Deu-ra kanavaranihavini, varani jahariki arafiakia. Arafiaki ida korijanahia kavaranina bini'aha: —Hovani ojahaka'oaki ho, ni-jahapa'itxiki ada Deus — niha ada paha katapo'ijani. Oniaroa, Deua biva'aha'ihi ida paha katapo'ijani arabo hahavi kaija'arini-ra va'ora vaka'da'divini 42 masiko ipohina. 6Paha katapo'ijania bikanavaraniha'ihi ida Deus onina, Deus ibavi, Deus ibavia vahojaki hiki. Onivani fori va'ora nihaha adani Deus kania vahoja'iki. 7Hari. Paha katapo'ijania bigathani'ihi ida danoi. Deua biva'aha'ihi ida paha katapo'ijani Deus kaija'ari-ra va'ora vidavini, va'ora naabinivini. Biva'ahavini mani ida arabo hahavi kaija'arini-ra honariafiahavini-ra kaabokavini hija. Va'ora kaabokaki adani tribo hahavi, nação hahavi vihiki. Vaathi kahoarihakhamaki adani. Va'ora honariahahaviki adani. 8Oniaroa, ija'ari hahavi araboa vahojakia vakanamasiviha ada paha katapo'ijani, vavakaijokaki ada. Vakadiva'ibodivarani va'ora korijanaha'oamanira adani. Deus vavanihaki ada paha katapo'ijani. Niki bana hida namithaki kaimoni. Hari. Hahavi amonahani kari Deua binajiri'iki ida kidija'ari vihiki kaimoni vaonina kidipapira kania. Ovilia Dorona oniki kapapira ida. Ovari abono-ra va'aha'iki abinina kidija'ari vakadimoni. Kidipapira kania hojahi ida ija'ari onini; bivahojahi bana ida kidimahi anokhomiriki Deus kania. Hojarihi ida ija'ari onini; ni-bivahojaki bana ida kidimahi anokhomiriki Deus kania. Hari. Paha katapo'ijani-ra vakanamasiviki adani ija'ari mahi anokhomiriki-ra vavahojariki. 9Hari. Avakamithavini avanofihi; vakamithajahaki bana. 10Deua bikava'ibodivaranijoraki ida hana hini ija'ari gathaki kaimoni. Gathaki bana ida, jokoa aihotarihi ida ija'ari. Deua bikava'ibodivaranijoraki ida ija'ari hana hini sakahi hiki kaimoni tarasara. Sakahi hini abiniki bana ida, jokoa aihotarihi ida ija'ari. Oniani ida Deus kidija'ari va'ora nagathogatho'iki-ra va'ora nava'isohivini hija: —Vanaabajahaki hida oathi. A'onira vanajahariharivini kaba'i, hari'a hora vakava'ipahinipa'itxi bana. 11Hari. Oniaroa, onokiki ada tapo'ija hoariha, arabo katapo'ijani ada. Arabo imani bodinia okhaonaniki ada. Bivahojaki ida moroboi 'dakhaki, carneiro morobo 'dakhani fori hiki. Mabidiri karahoda athi fori hiki ida arabo katapo'ijani athi. 12Bivahojaki ida danona, paha katapo'ijani danona fori hiki. Arabo katapo'ijani va'ora nanokiahiha adani ija'ari danona paha katapo'ijani viaha. Va'ora avadadamiki adani ija'ari hahavi araboa vahojaki, vakanamasivira kaimoni ada paha katapo'ijani. Hi'ada tapo'ija 'da'dia siina kaakhani'iki abinira kaimoni, ni-abini'iki, aihota'iki ada. 13Arabo katapo'ijania bada bini'aki ida badani danoki ija'aria vanoki'iariki, vava'i ka'barani hiki kaimoni. Ija'ari hahavia vanokivini oadani, bikavahonariahiki ida siho kaha'dini nama kaagarini araboja. 14Deua biva'ahaki ada arabo katapo'ijani badani danoki ipohikia kabadanina paha katapo'ijani viaha, oniani ida arabo hahavi kaija'arinia Deus vavanihavini hija. Nimania ida va'ora korijanahavini. Arabo katapo'ijani va'ora vara ni'aha adani arabo hahavi kaija'arini: —Vanamonaha bana ida paha katapo'ijani amovana, hi'ada 'da'dia sii'iki kaakhani'iki, ni-abini'iki — niha ada arabo katapo'ijani. Oniaroa, ija'aria vanamonaha'ihi ida paha katapo'ijani amovana. 15Arabo katapo'ijania bigathani'iki ida danoi paha katapo'ijani amovana-ra nahokiki kaimoni. Oniania, paha katapo'ijani amovana viridi biakaraboirari'aha, kava'ikhami'aha, hoki'aha. Varavarana-ra kaaboka'iki ada paha katapo'ijani amovana. Bini'aha: —Onofiki ida ija'ari hahavi hora vakanamasivivini. Ija'ari hora vakanamasivirihi; onaabinihi — niha. Oniaroa, paha katapo'ijani amovana va'ora naabini'iki adani ija'ari kanamasivina vihiriki. 16Paha katapo'ijani amovana va'ora avadadami'aha adani arabo hahavi kaija'arini vasa'a ka'aniajani, vaatha hiki, vakarajomira kaimoni. Va'ora avadadamiha adani ka'da'di vihiki, honai abono vihiki jaboni. Vakanahina'ahapikiki, vakanahinariki, honai abono gathaki, honai abono gathariki vihiki vasa'a ka'aniajani, vaatha hiki vakarajomina va'ora avadadamiha. 17Karajomirihi ida ija'ari; ni-abononi kavapavakarihavini-ra kaabokaki. Ni-bikaabokaki ida kidinahina-ra pavakari nihavini jaboni. Paha katapo'ijani onina ida rajomi ija'ari vaatha, vasa'a hikia hojaki. Onina kanúmeroni ida rajomi jaboni. 18Paha katapo'ijania bivahojaki ida número onini 666. Makhira onina karajomini ida número. Ogahakia biogaki ida nahina nini ida paha katapo'ijani kanúmerona. Ogaharikia ni-biogaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\