Apocalipse 5

1Hari. Oniaroa, Deus ibavia onokiki ida papira roaroaki. Ka'da'di vakadika'da'di kavithi ibavini vithikia bigathivini ida papira sa'a ka'aniajania. Jiriki ida papira hahavi namanija, nabo'ania afohanana. Akaraki ida papira roaroaki. 7 hiki ida papira roaroaki athanani. 2Onoki'iki jaboni ada Deus ibavi kaija'arini danoki. Athi 'barakia binana'dohi'aha: —Ada hojamaniha ka'da'di asohika'oaki? Ka'da'di sohika'oana mani ida papira-ra anakaraki aniani-ra kaabokavini hija bana. Ovari ka'oa bikaabokaki ida papira roaroaki arabikhajahani. 3Hari. Ni-hojaki ida ija'ari asohika'oaki hoarani papira arabikhajahani-ra kaabokaki, vada bini'aja kaimoni ida papira jirini. Deus ibavi kania ni-hojaki. Arabo hahavia ni-hojaki jaboni. Ija'ari kohana vaibavia ni-hojaki jaboni. 4Ni-vakaragaki ida ija'ari asohika'oaki hoarani papira roaroaki arabikhajahani-ra kaabokaki. Ni-nahina bikaabokaki ida papira athini-ra vada ni'avini. Vakaragaravini mani ida hora naasara'ahapikija. 5Oniaroa, ka'da'di hoarana hora ni'aha: —Hari'a asarajana. Vada ini'a ada hoarana papira roaroaki-ra arabikhaivini-ra kaabokaki. Leão danoki fori hiki ada. Judá kohana kaija'ari namitharonisiagaki jaboni ada ovari. Davi kohana kahanodi namitharonisiagaki ada ovari. Bikaabokaki ida hahavi binofiki. Binihima'iki ida hahavi Jaharia binofiki bada bini'avini. Ovaria bikaabokaki ida athanaki-ra anivini, arabikhajahaja kaimoni ida papira roaroaki — hora ni'aha ada ka'da'di. 6Hari. Onokiki ada Ovilia Dorona oniki, ka'da'di vakadika'da'di kavithi ibavini 'dihania gaakosoana. I'oaria avakahojahaninikhamaki adani ija'ari fori vihiki vahokiki avako'bamahakhamaki. Varoiribaniki jaboni adani ka'da'di 24 vihiki. Onokiki ada Ovilia Dorona oniki vabodi pana. Abini'iki ada hoaranija, ni-abinijanaki. Bivahojaki ida 7 moroboi 'dakhaki. Bivahojaki ida jaboni 7 nokhoi 'ba'dani. 7 moroboi 'dakhaki, 7 nokhoi 'ba'dani hiki vani fori hija ida Ma'onahai Jahaki kahojai danoki kidiania hojaki. Deua bikaronaki ada Ma'onahai Jahaki arabo hahavi aadahaonina ija'ari vaibavia. 7Kidivithi ibavinia vithiki ada Deus ka'da'di vakadika'da'di hina. Sa'a ka'aniajania bivahojaki ida papira roaroaki. Hari. Ovilia Dorona onikia binamaakari'aha bigathani'ihi ida papira. 8Papira-ra gathanivini naothinia, ija'ari fori vihiki vahokiki avako'bamahakhamaki Ovilia Dorona oniki viaha vakajo'atharari'aha. Ka'da'di 24 vihiki vaipohina vakajo'atharariki jaboni viaha. Vavahojahananaki ida harpa oniki, ithohi kaimoni ida. Vavahojahananaki jaboni ida ouro kabavihi incensoa dainanaki. Mitxaki ida incenso. Athii Deus kania kidija'aria vakanikhariabakhiavini athini fori hiki ida incenso. 9Moro kaja'dia vaahiaki adani: “Ivani ka'da'di sohika'oaki i. Jahaki ida papira roaroaki-ra igathanivini, ivani oa ikaabokaja ida athanaki aniani, papira arabikhajahani hiki. Ava akasanakhamakia ira vanaabini'iki i. Iamani ahovarini mani ida ija'ari-ra va'ora ikapavakarivini hija. Arabo hahavi kaija'arini vahararana va'ora ianagathogathonionivini. Ibavi hahavi kaija'arini vahararana kadaija'ari-ra va'ora ianagathogathonionivini. Nação hahavi vahararana kadaija'ari-ra va'ora ianagathogathonionivini jaboni. Vaathi kahoarihakhamaki adani. Deus kaimoni adani ija'ari va'ora ikapavakari'iki iabininia. Sasidotxi va'ora iniha'iki adani, ija'ari-ra va'ora vavaka'da'diki kaimoni kadania. Vakhanina vani, Deus kabadani abono vihira adani, bada vani'ahaha'oadahaki ida akadiDeua binofiki. Va'ora vavaka'da'diki bana adani arabo hahavi kaija'arini.” Khanimanira ada vakadimoro kaathi. 11Oniaroa, vada oni'ianana, va'ora onoki'aha adani Deus ibavi kaija'arini vaipohiki, vâipohina vâipohi'oamanira adani. Ni-okaabokaki ida vaipohina orajomavini. Ka'da'di vakadika'da'di kavithi ibavini i'oarinia vahojaki adani ija'ari fori vihiki vahokiki avako'bamahakhamaki. Varoiribaniki adani ka'da'di 24 vihiki vaipohina. Varoiribaniki adani Deus ibavi kaija'arini vâipohiki jaboni. 12Vaahiana va'ora okamithaki adani. Athii 'barakia vaahiaha: “Sohika'oaki ada Ovilia Dorona oniki jahana akavaranina vahoariha vaviaha. Ija'aria vanaabini'iki ada ovari, hokiki ada. Danoki ada. Bikaabokaki ida hahavi binofiki. Kidimoni ida nahina hahavi hojaki. Karaho ida kidi'ogahai danoki. Khai ani'aki ida jahana danona vagana.” Nimania ida Deus ibavi kaija'arini vakadimoro kaathi, Jesus jahana vaabono vakanava'isohikhamavini. 13Oniaroa, okamitha'iki ida Deus kamonahi hahavi vaahiana. Vaahiaki adani nama vahojaki, arabo hahavi vahojaki, ija'ari kohana vaibavia vahojaki, 'dako karaho kajokiraki afohahavi, vainia afohahavi vahojaki jaboni, hahavi hokiki Deua binamonahaki vaahiaki adani. Khanimanira ada vakadimoro kaathi: “Ivani ka'da'di vakadika'da'di i. Ka'da'di vakadika'da'di kavithi ibavinia ihojaki i. Ivani jaboni Ovilia Dorona ioniki i. Avajahani, avavagani, avadanoni hikia akavaranina vani jahaja. Mahi, joma hahavia, mahi anokhomirikia a'onira khai ani'avini afobakhia.” 14Ija'ari fori vihiki vahokiki avako'bamahakhamakia vani'aha: “Nimania ida Deua binofiki.” Vakadimoro-ra avakananokhomivini vani avaasiasiaonaha'aha adani ka'da'di 24 vihiki vaipohina Deus Ovilia Dorona khama vaviaha, va'ora vakanamasivi'aha jaboni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\