Apocalipse 6

1Hari. Oniaroa, Deus ibavia onokiki ada Ovilia Dorona oniki. Bianihi ida athanani hoarani imidia kanamajaki papira roaroani akarani. Oniania, okamitha'ihi ida athi 'barakia bahi taararahaki fori hiki. Ija'ari fori hiki hokikia hoarana nihani: —Kha'a! 2Vada onina kaba'i, kha'aha ada cavalo vaforiki. Cavalo-ra vaadahakia bivahojaki ida kodahi. Biagathaniki ida kajamari kajahaki ka'da'dia biaka'da'dihaki. Ajihi'aha, ibavi hahavi-ra anahoroaha'avini. Va'ora avadadami'aha adani nofina vihiriki, avarakhaja kaimoni ida vakadisa'ai, vakadinahina hiki. 3Naothinia, Ovilia Dorona onikia biani'ianahi ida athanaki papira roaroani akarani hoariha. Oniaroa, okamithahi ida ija'ari fori hiki hokiki hoariha, nihani: —Kha'a! 4Oniaroa, kha'ianaha ada cavalo hoariha, nadaraki maina. Cavalo-ra vaadahakia bigathani'ihi ida tarasara karaho fori hiki. Bigathani'ihi jaboni ida Deus danona, bikaabokaja kaimoni ida ija'ari vaabono vakodakhamavini arabo hahavia, oniani ida ija'ari vaabono vakanaabinikhamavini hija. 5Hari. Ovilia Dorona onikia biani'ianahi ida papira roaroani akarani hoariha. Oniaroa, okamithahi ida ija'ari fori hiki hokiki hoariha, nihani: —Kha'a! Vada onina kaba'i, kha'aha ada cavalo pororoki maina. Cavalo-ra vaadahakia sa'a bivahojaki ida nahina khanaki karajomini. 6Okamithahi ida athii ija'ari fori vihiki vahokiki avako'bamahakhamaki vahararana. Nihi ida athii: —Trigo 'ba'dani bavini hoarani pa'itxi kaidivani ida mahi hoarani ija'ari bada nini abosini. Cevada 'ba'dani bavini hoarani karaho kaidivani ida mahi hoarani ija'ari bada nini abosini. Kaidiva'oamanija ida kiivi pa'itxi. Hari'a vakanakabodi bana ida basina nahina hoariha. Hari'a vanakabodi ida vinho jaboni — nimania ida athii okamitha'iki. 7Naothinia, Ovilia Dorona onikia biani'ianahi ida papira roaroani akarani hoariha. Oniaroa, okamithaki ida ija'ari fori hiki hokiki hoariha nihani: —Kha'a! 8Vada onina kaba'i, kha'aha ada cavalo korikoriki maina. Cavalo-ra vaadahaki onina Abini. Abini onikia naothia kasiagaha ada hoariha. Ovari onina Ija'ari Kohana Vaibavi. Vagathi'ihi ida danoi. Arabo hahavi avikha'aha, ija'ari vaipohiki-ra va'ora vanaabinira kaimoni. Vaabono vakanaabinikhamaki adani ija'ari vahoariha. Vai'ami karaho va'ora nihimaki adani vahoariha. Kavamoni ipohiki va'ora nihimaki adani vahoariha. Igitha, tapo'ija hiki va'ora nihimaki adani vahoariha. Vaabini'ina kaba'i adani ija'ari vaipohina arafiaki, asia avaaniha adani ija'ari. 9Hari. Ovilia Dorona onikia biani'ianahi ida papira roaroani akarani hoariha. Oniaroa, Deu-ra vakanava'igavini ibavini nabo'ania va'ora onokiki adani ija'ari vaabiniki vaabono. Hiva'oani Jesus Cristo kaija'ari, vaabinina viahania, vahoariha va'ora vanajahariharivini kaba'i avanamonionibakhia'iki ida Deus athi. Ni-vakava'ipahinipa'itxiki ida Jesu-ra vavakaijokavini, oniani ida vahoariha va'ora vanaabinivini hija. 10Athii 'barakia vakhani'aha: —Ka'da'di vakadika'da'di i, ivani ikaabokaki ida hahavi inofiki. Ijahani arafiaki i. Ka'oa hihahaviki ida ini'aki! Mahi hana hini vani arabo hahavi kaija'arini vakadihojai asohiriki abosini-ra ikaronaja vakadiania? Mahi hana hini jaharikia va'ora iarakhaki bana adani ija'ari haria vanaabini'iki? — nimania hida ija'ari vaabiniki vaabono vaathi. 11Hari. Vagathanihananaki ida makari vaforiki. Va'ora vani'aha: —Hari'a kaho bana! Vaviahanokha pa'itxi! A'onira vavajahariki asia va'ora vanaabiniki bana adani avaigamini vahoariha. Va'ora vanaabiniki bana adani Deus kahonai abono vahoariha a'onira vanaabini'iki fori vihiki. Vahihavirina oadani adani vaabiniki kaimoni, vaviahanokha'a bana. 12Hari. Onokiki ada Ovilia Dorona onikia biani'ianavini ida papira roaroaki akarani hoariha. Oniaroa, ho'doho'dodanokiki ida arabo. Pororo'aha ada safini. Ni-vagajanaki, bakibakika'oa'ihi. Nadaraki ada masiko, ama nokiani fori hiki ada. 13Vorovorohaki ada boviri nama hojaki araboa. Sirisiriki danokia binaho'doho'doki fori hiki ida figira avani, vorovorohaki ida ihi'ai a'diriki figo oniki, onivani fori hira ada boviri vorovorohana. 14Nama hahavi roaroa'iki, avisoni'iki, papira roaroaki fori hini. Arabo namahiki hahavi akara'o'ihi ibavinia. Kajoviri hahavi jaboni aakara'o'iki. 15Oniaroa, ija'ari vaabono avanahojanana'aha, vahoariha ja'di kahodijama'oki bodinia avahoja'iki, vahoariha arabo namahiki kaja'dini nabo'ania avahoja'iki. Arabo kaija'arini vakadika'da'di hahavi, arabo hahavi kakarivani, sorara vavaka'da'diva hahavi jaboni vaabono avanahojahanana'iki. Ija'ari kanahina'ahapikiki hahavi vaabono avanahojahanana'iki jaboni. Makhira ija'ari-ra vahonariafiahabakhiaki, honai abono gathaki hahavi jaboni vaabono avanahojahanana'iki. Ija'ari kanahinariki hahavi jaboni vaabono avanahoja'iki afohahavi. 16Vatxararahana vaabono vavibaranahavini, vara vani'aki ida arabo namahiki, ja'di na'bahaki jaboni: —Arabo namahiki, ja'di na'bahaki, aadafani bana anamana mahija ka'da'di kavithi ibavinia vithiki haria nokijanaria kaimoni. Haria vakava'ijokojokokarahoki adani ka'da'di vakadika'da'di, Ovilia Dorona oniki khama. 17Hari. Kama'da'ihi ida Deus, Ovilia Dorona oniki khama hojai asohiriki-ra vakava'ijokojokokarahovini-ra vananokia'avini. Vakaronaki ida hojai asohiriki abosini ija'ari vajahariki vakadiania. Ni-ija'aria bikaabokaki ida hojai asohiriki abosini Deua bino'avini hiki. Ni-bikaabokaki ida abononi akava'ijoavini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\