Apocalipse 9

1Hari. Oniaroa, Deus ibavia Deus ibavi kaija'arini hoariha maina bina'itho'ihi ida trombeta hoariha. Onokiki ada boviri fori hiki arabo namania hojana. Nama voroni'iki ada boviri. Boviri fori hikia biagathaniki ida chave. Jahari kahonai abono vanokiariki vaibavi kaathani kakachaveni ida. Hodi bihiaki anokhomini nokiavahariki fori hiki ida vaibavi. 2Boviri fori hikia biakarabikhai'ihi ida vaibavi kaathani. Hodi bihiakia khaonaniki ida siho kaojini kakaraho. Siho kaafani akarafiaki kaibavini fori hiki ida siho aha'diki kaojini. Siho kaojinia binamokhiki ada safini, ni-vagajahakijanaki, oniani ida arabo-ra nabakibakija. 3Siho kaojini kahararania vikhaonaniki adani omavari fori vihiki vâipohiki. Vigarahana'aha arabo namania. Vagathanihi ida danona afohanana. Akoro ija'ari-ra kohovini vani fori hija ida danona omavari fori hikia bigathani'iki. 4Ka'da'di vakadika'da'di va'ora ni'aha adani omavari fori vihiki: —Hari'a vanajaharihari ida hogoi itxani, ava itxani, ava na'bahaki, rakhajahi hiki. Avikha'a bana ija'ari vaatha Deus karajomi-ra vavahojariki vakadiania mahija va'ora avanaima'banavini. 5Va'ora vakohonanaha. Hari'a va'ora vanaabini bana. 5 masiko ipohina vani va'ora vanaima'banahanana karaho ka'oa bana — niha. Omavari fori hiki 'banana akoro 'banana fori hiki. 6Hari. 5 masiko ipohina va'ora vanaima'banakarahoki bana adani Deu-ra vanofiriki. Vaabinina-ra vanofiki bana adani kohoi vihiki. Ni-vaabiniki. Vaabinina-ra vanofikarahovini kaba'i, ni-vakaabokaki bana ida vaabinina. 7Hari. Cavalo nokiana fori vihiki adani omavari, vaabono vanaibavijahaki ija'ari-ra vidara kaimoni. Vaka'da'dia vavahojaki ida ouro kakajamarihi fori kihiki kanokiani. Vanokho makhira nokho nokiani fori hiki. 8Vaka'da'di kaafani gamo ka'da'dini kaafani kanokiani fori kihiki. Vaino, jomahi hiihiha inoni nokiani fori hiki adani. 9Vamakho'inia vakaimahaki ida makari 'dakhaki ferro amonahaki fori hiki. Makari 'dakhakia biaka'oahaki ida sorara hoariha kasa'ai bianakhararara kaimoni. Onivani fori vihira adani omavari fori vihiki vakadimakari 'dakhaki onoki'iki. Okamitha'iki ida omavari fori hiki vabihi ithoni 'baraki, cavalo vaipohiki carruage-ra vakarahokavini vaki'darahaki vani vanamonahaja ida saani karaho. Sorara vaabono vakodakhamavini vani cavalo vaipohiki ija'ari-ra vavaki'darahaki fori vihiki. 10Akoroa bivahojaki ida jo'o 'banani, onivani fori hija ida omavari jo'o 'banani. 5 masiko ipohiki vani ija'ari-ra va'ora vanaima'banakarahora bana adani. 11Hodi bihiaki anokhomini nokiavahariki akadava'ava abono va'ora vaka'da'diki adani omavari fori vihiki. Hodi bihiaki akadava'ava abono onina hebreu athini Abadom, onina grego athini Apolião. (Pamoari athini onina nahina hahavi napohimajava abono. Jahari kahonai abono ada.) 12Radaha'iki ida nahina jahariki arafiaki hoarani ija'ari-ra va'ora naimahidaki. Asia khaki bana ida nahina jahariki arafiaki 'bamiki ija'ari-ra va'ora naimahida'ianaki bana. 13Hari. Oniaroa, Deus ibavia, Deus ibavi kaija'arini hoariha maina bina'itho'ihi ida trombeta hoariha. Okamithaki ida athii, Deu-ra vakanava'igavini ibavinia aakhaninihakhamaki khaonaniki ida athii. Deus viaha hojaki ida Deu-ra vakanava'igavini ibavini ouro amonahaki. 14Athiia bini'a'aha ada Deus ibavi kaija'arini trombeta-ra vahojaki: —Va'ora kokhari bana adani Deus ibavi kaija'arini avako'bamahakhamaki vidabohaki Eufrates vaini maakarinia vahojaki, va'ajihira kaimoni — nihi ida athii. 15Deua bikanamahi'iki ida ibavi kaija'arini avako'bamahakhamaki avarakhana kamahini ibavi hahavia avikhara kaimoni. Deus ibavi kaija'arini avako'bamahakhamakia vanaviahanokhaki ida ora, mahi, masiko, badara hiki avikhara kaimoni, va'ora vanaabinira kaimoni adani ija'ari vâipohiki arabo hahavia vahojaki. Ni-ija'ari hahavi abini'iaki kaho. Vaipohiki asia avaaniki. 16Okamithaki ida sorara vâipohiki vakadisaani khani. Vaipohi'oamanira adani sorara cavalo-ra vavaadahaki. 200 milhões vaipohina onoki'iki. 17Oniaroa, vadami fori hikia va'ora onokiki adani cavalo, cavalo-ra vavaadahaki khama. Vamakho'inia vakaimahaki ida makari 'dakhaki nadaraki. Nadaraki, koriki, korikoriki ida makho'ini aka'oahani kakamakarini 'dakhaki. Siho kaha'dini fori kihiki ida nadaraki, ja'di safira oniki fori hiki ida koriki, enxofre oniki fori hiki ida vakadimakari 'dakhaki korikorini. Jomahi hiihiha ka'da'dini kanokiani fori hiki ida cavalo ka'da'di. Cavalo fori hiki vabodia khaonaniki ida siho kaha'dini, siho kaojini, enxofre hiki. 18Nahina vabodia khaonanikia va'ora vanaabiniki afo'iana adani ija'ari vâipohiki arabo hahavia vahojaki. Ni-ija'ari hahavi abini'iaki kaho. Vaipohiki asia avaaniki. 19Cavalo fori vihikia vavahojaki ida vadanona vabodia, vamiia. Makha 'da'di nokiani fori hiki ida cavalo mii. Cavalo mii ija'ari-ra ananiki. 20Cavalo fori hiki ni-va'ora vanaabiniki adani ija'ari hahavi. Ija'ari asia vahokiki avaani'iki, ni-vakava'ipahiniki ida vakadihojai jahariki. Asia va'ora vakanamasiviki adani Jahari kahonai abono vanokiariki. Asia va'ora vakanamasiviki adani vakadideus amovana. Vanamonahaki ida vakadideus amovana ouro, prata, bronze, ja'di, ava hikia. Vakadideus amovana ni-nahina-ra nokiki, ni-athi-ra kamithaki jaboni, ni-adahani-ra kaabokaki jaboni. 21Ija'ari avaani'ikia ni-vakava'ipahinipa'itxiki ida jaboni vakadihojai jahariki hoariha. Vakaabiniki adani. Vahoariha-ra vakaijorahaki adani jaboni. Makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamaki jaboni. Vabo'diabakhiaki ida hoariha kanahina. Ni-vakava'ipahinipa'itxiki ida vakadihojai jahariki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\