1 CORINTO 1

1Ibat ya iting sulat kang Pablo, ing meyaus apostol nang Cristo Jesus uli na ning kaburian ning Dios, at kang Sostenes a kekatamung kapatad. 2Miparala ya king iglesia ning Dios karin Corinto, karing inaus nang maging banal ning Dios, ing balen a miyabe kang Cristo Jesus kayabe ding sablang tau a mamaus nu karin man king lagyu na ning Ginu tamung Jesu-Cristo, ing Ginu ra at Ginu tamu naman. 3Mananu na sanang ibie na kekayu ning Dios a kekatamung Ibpa at ing Ginu tamung Jesu-Cristo ing grasya at kapayapan. 4Maralas kung babie kapasalamatan king kanakung Dios para kekayu uli na ning grasyang binie na kekayu king kapamilatan nang Cristo Jesus. 5Uling king pangayabe yu kang Cristo meging mabandi kayu king sablang bage, pati na king pamagsalita at beluan. 6Ing aral tungkul kang Cristo malino mayayakit kekayu. 7Tune atyu ngan kekayu ing sablang grasyang espiritual kabang panayan yu ing pangapakilala na ning Ginu tamung Jesu-Cristo. 8Antabayanan na kayu angga king wakas ban mayakit kayung alang kapintasan king Aldo ning Ginu tamung Jesu-Cristo. 9Tapat ya ing Dios a minaus kekayu ban mika pamakiabe kayu king Anak na, i Jesu-Cristo a Ginu tamu. 10Ausan da kayu kapanamdaman, kapatad, king lagyu na ning Ginu tamung Jesu-Cristo: mikakasundu kayu, ikayung sabla, king kekayung pisasabian ban e mika ating pamisagsagan kekayu. Misasanmetung kayu king pamisip at parasan. 11Kapatad, abalitan ku king kapamilatan da ring mapilan nang tauan Cloe king mipatepate kayu kanu. 12Ing buri kung sabian ya iti: ing metung kekayu sasabian na, “Aku kang Pablo ku!”; ngana naman ning metung, “Aku kang Apolos ku!”; ngana ning aliwa, “Aku kang Pedro ku!”; ngana pa ning metung, “Aku kang Cristo ku!” 13Mengapirake ne wari i Cristo? I Pablo ya wari ing mipaku king krus king uli yo? Mebinyag kayu wari king lagyu nang Pablo? 14Salamat king Dios! Metung man ala kung bininyag kekayu subali mu kari Crispo at Gayo. 15Inya e na asabi ning ninuman kekayu king mebinyag ya king lagyu ku. ( 16Wa pin pala, bininyag kia naman i Estefanas at ding katubale na. Subali karela, ala na kung aliwa pang atatandanan a bininyag ku.) 17E na ku tinubud Cristo ban maminyag nune ban ipanaral ke ing Mayap a Balita, at ipanaral ke e king pamagsalitang makabasi king kabiasnan tau ban ing kamatayan nang Cristo king krus e mipayalan kabaldugan. 18Uling ing aral tungkul king kamatayan nang Cristo king krus kamangmangan para karing mipapahamak; oneng kekatamung mililigtas, upaya ne ning Dios. 19Uling sasabian na ning kasulatan, “Siran ku ing kabiasnan da ring biasa, at ipalto kung alang ulaga ing beluan da ring matalino.” 20Ngeni, nu ya magbili ing biasa o ing matalino o ing magaling king debate keti king yatu? Pepakit na ning Dios king ing kabiasnan king yatu kamangmangan mu! 21Uling king kabiasnan na ning Dios, gewa nang masakit para karing tau ing abalu re king kapamilatan na ning karelang kabiasnan. Nune meyapan na ning Dios ing iligtas na la ding maniwala king kapamilatan na ning kamangmangan ning panaral mi. 22Milagru ing aduan da ring Judio, at kabiasnan ing panintunan da ring Griego. 23Oneng ikami ipanaral mi ya i Cristo a mipaku king krus; ing aral a makatakid karing Judio, at kamangmangan para karing paganu. 24Oneng para karetang inaus na ning Dios, Judio la man o paganu, i Cristo ya ing upaya at kabiasnan na ning Dios. 25Uling ing balamu kamangmangan na ning Dios maygit king kabiasnan da ring tau, at ing balamu keinan na ning Dios, sikanan yang maygit king sablang sikanan da ring tau. 26Ngeni, kapatad ku, ganakan yu ing kekong kabilian inyang inaus na kayu ning Dios. King paglalawe na ning tau, mapilan la mu kekayu ding biasa, ding mayupaya o matas a kabilian king sosyedad. 27Makanyan man, pinili na ning Dios ing bibilang dang kamangmangan ding tau ban pakarinayan na la ding biasa, at ing bibilang dang keinan ding tau ban ipakarine na la ding mayupaya. 28Pinili na la ning Dios ding alang kabaldugan king yatu, ding pikakasaman da at ding alang ulaga ban siran na itang isipan dang maulaga ding tau. 29Inya alang ninumang makapagmaragul arapan na ning Dios. 30Oneng inabe na kayu ning Dios kang Cristo Jesus at binie ne kekatamu i Cristo ban maging kabiasnan ta ya; king uli na metanggap tamu king Dios, meging banal na katamung balen at linigtas na katamu. 31Inya, antimo ing sasabian na ning kasulatan, “Ing ninumang bisang magmaragul, sukat nang ipagmaragul ing depat na ning Ginu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\