1 CORINTO 10

1Kapatad, buri ku king e yu sa kakalinguan ing milyari karing makatua tamu a tinuki kang Moises. Atyu la king lilung ning biga, at mekadalakit la ngan libutad ning Dagat a Malutu. 2King biga at king dagat la ngan mebinyag antimong talatuki nang Moises. 3Mengan la ngan king pamangan a espiritual, 4at minum la king batung espiritual a minantabe karela, at ing batung ita ya i Cristo. 5Oneng e ya rin metula ing Dios karing keraklan karela, inya mikalat-kalat la ding bangke ra king disyerto. 6Ngeni, deting bage lisyun la para kekatamu ban e tamu magnasa karing marawak a bage, antimo ing depat da. 7E kayu sasambang idolo a antimo ing depat da ring mapilan karela. Antimo ing sasabian na ning kasulatan, “Linukluk la ding tau ban mangan la at minum, at tinalakad la ban dapat makasumaming bage.” 8E tamu kailangan makipangatawan antimo ing depat da ring mapilan karela, at king metung mung aldo adua lang pulu’t atlung libu katau ding mete karela. 9E ta ya kailangan paniubukan ing Ginu antimo ing depat da ring mapilan karela, at mete la uling meket lang ubingan. 10E kayu kailangan magreklamu antimo ing depat da ring mapilan karela, at pete na la ning Kamatayan. 11Mepalyari la deting sablang bage ban maging lisyun la para karing aliwa, at misulat la bilang babala para kekatamu. Uling mabibie tamu king panaun a malapit nang miwakasan. 12Ing taung mimisip king matatag ya talakad kailangan yang mingat pota miragsa ya. 13Ing balang kapagsubukan a daratang kekayu, ya naman ing karaniwan a daratang karing tau. Oneng tapat ya ing Ginu king pangaku na at e na kayu paburen masubuk king e yu agyung pibatan. King oras a masubuk kayu, dinan na kayung sikanan ban apibata yu, at gawa yang paralan ban adaig yu ing kapagsubukan. 14Inya, kanakung kakaluguran, painggulutan yu ing pamanyambang idolo. 15Magsalita ku kekayu a anting taung makaintindi; ikayung matul king sasabian ku. 16Ing kopa na ning kanuanan a pasalamatan tamu king Ginu, e wari mangabaldugan king miyabe-abe tamu king daya nang Cristo ngening miminum tamu kaniting kopa? At ing tinape a pirarakayan tamu, e wari mangabaldugan king miyabe-abe tamu king katawan nang Cristo ngening kakanan ta ya? 17Uling ating metung a tinape, ita ngan agyang dakal tamu, metung tamu mung katawan uling miyabe-abe ta ngan king metung mung tinape. 18Lawan yu la ding memalen ning Israel: detang mamangan ketang miyain a sakripisyu darake la king altar ning kasuyuan king Dios. 19Nanu ing buri kung sabian? King ding idolo o ing pamangan a miyain kareti tune atin kabaldugan? 20Ali! Ing buri kung sabian ya iti: ing miyain a sakripisyu karing altar da ring paganu minain ya karing demonyu at e king Dios. At e ku buri ing maging kayabe da kayu ding demonyu. 21E kayu malyaring minum king kopa na ning Ginu at king kopa da ring demonyu; e kayu malyaring makiabe king lamesa na ning Ginu at king lamesa da ring demonyu. 22Buri ta ya waring mangalalu ing Ginu? Mas masikan tamu pa wari kesa king Gino? 23Masasabi king “Malaya tamung gawan ing sablang bage.” Tutu iti, oneng e mayap ing sablang bage. “Malaya tamung gawa king sablang bage,” oneng e makasaup ing sablang bage. 24E na kailangan panintunan ning ninuman ing sarili namung kapakanan, nune itang makakayap karing aliwa. 25Malyari kayung mangan king nanumang makatinda king palengki, antimo ing karni, ala nang kutang-kutang pa ban e ne magugulu ing konsiensia yu. 26Uling ing kasulatan sasabian na, “Ing yatu at ing sablang atyu kaniti bandi na ning Ginu.” 27Nung ing e Cristianu kimbiran na kayung mangan at tinggap yu ing aniaya, kanan yu ing miyampang kekayu a ala nang kutang-kutang pa uli na ning kekayung konsiensia. 28Nung ating sumabi, “Iti pamangan yang miyain karing idolo,” e yu kakanan itang pamangan a ita, alang-alang ketang sinabi kekayu at para king ikatahimik na ning konsiensia na, 29aliwa ing sarili yung konsiensia, nune itang konsiensia na ning aliwa. Ngayung sumabi, “Ba’t ing kalayaan ku kailangan maputut uli na ning konsiensia na ning aliwang tau? 30Nung pasalamatan ke ing Dios king kanakung pamangan, obat ininsultuan na ku ning ninuman tungkul king pamangan a kanakung pasalamatan?” 31Inya nanuman ing daraptan yu, mamangan kayu man o miminum, daptan yu ngan king ikaligaya na ning Dios. 32E kayu babie kasangkanan king pamikasala na ning ninuman, Judio o paganu o ding miembru king iglesia na ning Dios. 33Antimo ing daraptan ku: pagkapilitan keng paligayan ing metung at metung king sabla kung daraptan, e para king ikakayap ku, nune para king ikakayap da ring sabla ba lang miligtas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\