1 CORINTO 12

1Ngeni, ing tungkul naman karing regalu ning Banal a Espiritu. Buri kung abalu yu ing katutuan da reti. 2Balu yu king inyang paganu kayu, mitake kayu king e tune dalan da ring dios-diosan a pipi. 3Inya, kailangan yung pakaintindian king ala ninuman a panimunan na ning Espiritu ning Dios ing makasabing, “Isumpa ya i Jesus!” At alang makasabi, “I Jesus Ginu ya,” subali mu nung patnubayan ne ning Banal a Espiritu. 4Ating miyayaliwang uring regalung espiritual, oneng ibat la ngan deti king metung mung Espiritu. 5Ating miyayaliwang paralan ning pamaniuyu, oneng metung ya mu ing Ginung susuyuan. 6Ating miyayaliwang kagiwan oneng ing Dios ya naman ing babie kareti. 7Ing balang metung mirinan yang katunayan king atyu ya keya ing Espiritu para king ikakayap da ring sabla. 8Binie na ning Espiritu king metung ing amanu na ning kabiasnan, kabang king aliwa binie na ing upayang magsalita king beluan. 9Ing metung at bukud mung Espiritu ya ing minie kasalpantayanan king metung at king aliwang tau ing upayang manulu. 10Binie na king metung a tau ing upayang dapat milagru; king aliwa, ing magsalita king amanu na ning Dios at king aliwa pa, ing kagiwan makakilala ing pamiyayaliwa da ring regalung ibat king Espiritu at detang e ibat king Espiritu. King aliwa, binie na ning Espiritu ing upayang magsalitang miyayaliwang amanu; king aliwa, ing kagiwan palino king kabaldugan da reting amanu. 11Oneng metung ya mu ing Espiritu a darapat kareti; babie yang miyayaliwang kagiwan karing tau, ketang kaburian na. 12Uling mengari ya i Cristo king metung a katawan a ating dakal a dake; makanyan man metung ya mung katawan agyamang dakal lang miyayaliwang dake. 13Makanyan munaman, itamu ngan, Judio o Griego, ipus o malaya, mebinyag tamu king metung mung katawan king kapamilatan na ning metung mung Espiritu. At itamu ngan minum tamu king metung mung Espiritu. 14Uling dakal lang dake ding bibilug king katawan at e mu metung a dake. 15Nung ing bitis sabian na, “Uling e ku gamat, e ku kayabe king katawan,” ita e mangabaldugan king e na ne dake ning katawan. 16At nung ing balugbug sabian na, “Uling e ku mata, e ku kayabe king katawan,” ita e mangabaldugan king e na ne dake ning katawan. 17Nung ing mabilug a katawan mata ya ngan, makananu yang makaramdam? At nung puru ne mang balugbug, makananu yang makabau? 18Oneng e makanyan; seria na lang binili ning Dios ding miyayaliwang dake king katawan. 19Alang katawan nung bukud yang metung a dake! 20King kamatutuanan, dakal la ding dake, oneng metung ya mu ing katawan. 21Inya e na asabi ning mata king gamat, “E ra ka kailangan!” Ni ing buntuk e na asabi karing bitis, “E ra kayu kailangan!” 22E mu ita, e tamu malyaring mie, nung alalu ding balamu maina nang dake ning katawan. 23At deting isipan tamung alang kabaldugan a dake na ning katawan ila mismu ding kailangan tamung pakaingatan kabang detang dake a e masanting lalawan ila ding lalu tamung pakadinan pansin 24a e ra naman kailangan ding mangalagung dake na ning katawan tamu. Oneng pibage-bage na la ning Dios ding dake na ning katawan ban dinan na lang mas maragul a dangalan detang dake ning katawan a alang makaying dangal. 25Inya alang pamipatepate king katawan, oneng ding miyayaliwang dake atin lang malasakit king metung at metung. 26Nung manamdaman ya ing metung nang dake ning katawan, manamdaman la ngang abe na ding aliwang dake; nung ing metung a dake miparangalan ya, ding sablang dake miparangalan lang abe na. 27Ngeni, ikayu ngan katawan na kayung Cristo at dake ne ning balang metung kekayu. 28Binili na la ning Dios king iglesia ding sabla king kailangan dang pagkabilian: mumuna, ding apostol; kadua, ding propeta; katlu, ding talaturu; at kaybat ding darapat milagru at detang ating upayang manulu o makasaup karing aliwa o mamahala karela o magsalitang miyayaliwang amanu. 29E la ngan apostol o propeta o talaturu. E ila ngan atin lang upayang dapat milagru 30o manulung sakit o magsalitang aliwang amanu o magpalino nung nanu ing kabaldugan da reting amanu. 31Pagnasan yu la sanang lalung akua ding maulagang regalu. At ngeni, ituru ke ing paralan a maygit king sabla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\