1 CORINTO 13

1Nung makapagsalita ku karing amanu da ring tau at ding anghel, oneng ala na ku mang lugud, mangari mu ing amanu ku king kampanang bibiung o king pompiang a kakalaksing. 2At nung atyu kanaku ing kagiwan na ning masanting a pamanaral at aintindian ku ngan ing sablang makalihim at ing sablang kabiasnan at ing maragul a kasalpantayanan a makayalis karing bunduk, oneng ala na ku mang lugud, ala kung kabaldugan. 3Ipamie ku man ing atyu kanaku at pasilab ing katawan ku king ain-sakripisyu, oneng ala na ku mang lugud, ala kung apala. 4Mapibabata ya at maganaka ing lugud; e ya mapangalalu o makasarili o mapagmatas; 5e ya magaspang a ugali, e maimut, e masungit; e ya tatanam mua; 6e ya tutula king e mayap a dapat, nune tutula ya king katutuan. 7E ya talakasawa ing lugud; ing sabla paniwalan na; e milalako kapanayan, at pibabatan na ing sabla. 8Ala yang kayangganan ing lugud. Ating mangalagung aral, oneng e la manatili; ating makikagiwan king pamagsalita, oneng iti miwakasan munaman; ating kabiasnan, oneng iti ating kapupusan. 9E pa ganap ing kabiasnan tamu at ing kagiwan tamu king pamanaral king amanu na ning Dios; 10oneng potang datang na itang ganap, kanita itang e ganap mawala na. 11Inyang anak ku, migsalita ku, minisip ku, at mengatuliran kung anting anak. Oneng ngening metua na ku, likuan ku na ing panugaling anak. 12Ngeni ing akakit tamu balamu larawan yang malabug king salamin; oneng datang ing aldo a akit ta yang lupa at lupa. Ditak mu ing balu ku ngeni; oneng king daratang a panaun maging ganap na, antimo nung makananu na kung balu ning Dios. 13Ngeni, deting atlu manatili la: ing kasalpantayanan, ing kapanayan, at ing lugud; oneng ing pekamaragul kareti ya ing lugud.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\