1 CORINTO 14

1Inya, ing lugud ya ing pakikuanan yu. Pakikuanan yu la ding regalung espiritual lalung-lalu na ing pamagsalita karing amanu na ning Dios. 2Ing taung magsalitang aliwang amanu e ya magsalita king tau nune king Dios, uling ninuman alang makaintindi keya. Magsalita ya karing lihim a katutuan king kapamilatan na ning upaya ning Espiritu. 3Oneng ing manaral king amanu na ning Dios, magsalita ya karing tau at babie yang kasaupan, turu, at kapasnon. 4Ing taung magsalitang miyayaliwang amanu sasaupan nang bukud ing sarili nang bie espiritual; oneng itang manaral karing amanu na ning Dios sasaupan ne ing mabilug a iglesia. 5Buri ku ing makapagsalita kayu ngang miyayaliwang amanu; oneng lalu kung buri ing makapanaral kayu king amanu na ning Dios. Ing taung makapanaral karing amanu na ning Dios lalu yang maulaga kesa kanitang makapagsalitang miyayaliwang amanu, subali mu nung ating makapalino king sasabian na ban ing mabilug a iglesia misaupan ya. 6Ngeni, kapatad, nung aku datangan da kayu at magsalita kung miyayaliwang amanu, nanung ulaga na nita? Ala, subali mu nung king pamagsalita ku apasiag ku la kekayu ding mapilan a pawaga na ning Dios o mapilan a beluan o ing amanu o ing turu na ning Dios. 7Agyang ding instrumentong musika a e naman mabie antimo ing plauta o alpa, nung e la mangalino nota, makananu mung aintindian ing musikang titigtig da? 8At nung ing papasiag na ning trumpeta e masalese, ninung makapagsadia king pamakilaban? 9Makanyan munaman, makananu rang aintindian ding tau ing sasabian yu, nung e malino ing pamagsalita yu? Idala na la mu ning angin ding amanu yu! 10Dakal lang miyayaliwang amanu keti king yatu, makanyan man atin yang kabaldugan ing balang metung. 11Nung e ke balu ing amanung gagamitan na ning taung magsalita, maging dayuan ya kanaku at maging dayuan ku keya. 12Anti na ning tutu yu lang pagnasan ding regalu na ning Espiritu, maygit king sabla pagkapilitan yu lang lalung gamitan detang makasulung king pangaragul na ning iglesia. 13Inya ing magsalitang aliwang amanu, kailangan yang manalangin para king regalu a makapalino king kabaldugan na ning sasabian na. 14Uling nung manalangin ku king aliwang amanu, ing espiritu ku ya ing manalangin, oneng ing pamisip ku ala yang pakinabangan. 15Ngeni, nanu ing kailangan kung daptan? Manalangin kung kayabe na ning espiritu ku, oneng manalangin ku naman kayabe na ning pamisip ku; magkanta kung kayabe na ning espiritu ku, at magkanta ku naman kayabe na ning pamisip ku. 16Neng babie kang kapasalamatan king Dios king kapamilatan na ning aliwang amanu, makananu yang makapakibat “Amen” ing karaniwan a taung kayabe mu neng e na aintindian ing sasabian mu? 17Agyang pang mayap ing panalangin mung kapasalamatan king Dios e ya misaupan king makananu mang paralan ing aliwang tau. 18Pasalamat ku king Dios uling makapagsalita ku king miyayaliwang amanu a maygit kaninu man kekayu. 19Oneng king pamanyamba na ning iglesia king Dios, buri ku pa ing magsalita kung limang amanu a aintindian da at pakinabangan da ring aliwa kesa king libung amanu a e ra naman aintindian. 20Kapatad, e kayu sa mangaring anak king kekayung pamisip; maging inosenti kayung anak pangaras king marawak; oneng maging ganap kayu sanang matua king kekayung pamisip. 21Makasulat karing Kasulatan, “Pakipagsalitan ku la deting tau, ngana ning Ginu, king kapamilatan da ring taung aliwa amanu. Magsalita ku king kapamilatan da ring labi da ring dayuan, makanyan man, e ra ku pakiramdaman.” 22Inya, ing kagiwan na ning pamagsalita king miyayaliwang amanu tanda ya para karing e talasalpantaya, e para karing talasalpantaya, samantalang ing kagiwan na ning pamagsalita king amanu ning Dios tanda ya para karing talasalpantaya at e para karing e talasalpantaya. 23Nung ing kabilugan a iglesia mititipun yang makapamisan at ing balang metung magsalita ya king miyayaliwang amanu, at lungub ya ing karaniwan a tau o ing e talasalpantaya, e na wari sabian king sira kayu ngan a buntuk? 24Oneng nung ipanaral da ring sabla ing amanu na ning Dios, at lungub ya ing e talasalpantaya o ing karaniwan a tau, matagkil ya kapanamdaman at sumisi ya king kasalanan na king kapamilatan na ning daramdaman na; 25mabalu la ding lihim nang isipan. Inya duku ya at samba king Dios at malaus ipasiag na, “Tune ing Dios atyu libutad yu!” 26Kapatad, nanu ing buri kung sabian? Neng mititipun kayu ban samba, ing metung magkanta ya, ing aliwa turu ya, ing aliwa sabian na ing bage ibat king Dios, ing aliwa magsalita ya king aliwang amanu, at ing aliwa naman ipalino na ing kabaldugan na ning amanung iti. Ing sablang bage kailangan mararapat king ikatibe na ning iglesia. 27Nung atin mang magsalita king miyayaliwang amanu, managyu na la ding adua o atlu katau at liwas-liwas lang magsalita at ing aliwa naman ipalino na la ding kabaldugan da ring amanu. 28Nung alang makapalino, e ne kailangan magsalita king aliwang amanu ing ninuman, nune magsalita niang dili na king Dios. 29Ding adua o atlu kataung magsalita king amanu na ning Dios manaral la samantalang ding aliwa naman surian da ing panaral da. 30Nung ing metung karing makalukluk tanggap yang amanung ibat king Dios, kailangan yang tuknang itang manaral. 31Ikayung sabla malyari kayu ngang manaral king amanu na ning Dios, kailangan liwas-liwas kayu ban ding sabla mabiasa la at mipasiknangan a lub. 32Ing kagiwan king pamagsalita king amanu na ning Dios mangailangan disiplina; 33uling ing Dios e ne Dios ning kaguluan nune Dios ne ning kapayapan. Antimo ing kaugalian da ring sablang taung bibilug karing iglesia na ning Dios, 34kailangan lang manahimik ding babai kilub ning iglesia; e makapaintulut karela ing magsalita, antimo ing sasabian na ning Batas (Kautusan). 35Nung atin lang buring abalu, ikutang da namu karing sarili dang asawa karas da bale. Uling metung a bage makarine para king babai ing magsalita king kapulungan na ning iglesia. 36Pota galang isipan yu king ibat kekayu ing amanu na ning Dios o ikayu mung bukud ing tinanggap kanite? 37Nung ing ninuman isipan nang tubud ne ning Dios o tinanggap yang regalung espiritual, kailangan nang paki-intindian king ing susulat ku kekayu utus a ibat king Ginu. 38Ing ninumang e munie pansin kaniti, e yu nia naman papansinan. 39Inya, kapatad, pakikuanan yung makapanaral king amanu na ning Dios, oneng e yu la babawalan ding magsalita king miyayaliwang amanu. 40Ing sablang bage kailangan marapat ustu at king kaayusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\