1 CORINTO 5

1Mibalita kanaku king ating mangapalyaring imoralidad libutad yu, bage a tutung makarine a e ra daraptan agyang ding paganu. Mibalita kanaku king ing metung kekayu pakiabayan ne ing dara na, ing asawa nang tata na! 2Makananu kayu ngening makapagmaragul king ugaling anti kanyan? Kailangan kayung dumine at lungkut at ilako ye king kekayung katipunan ing lalaking dinapat kanyan. 3Aku naman, agyang makarayu ku kekayu, makanyan man kasanmetung yu ku king panamdam. 4King lagyu na ning Ginu tamung Jesus, inatulan ku ne iting lalaki king depat nang makarine. Anti na ku mong atyu ken kaniting desisyun ku. Anti ning mititipun kayung miyabe-abe, makayabe ku kekayu king espiritu king kapamilatan na ning upaya na ning Ginu tamung Jesus a atyu kekatamu. 5Kailangan yang ibie iting lalaki kang Satanas para king pangasintang na katawan ban ing espiritu na miligtas ya king oras na ning Aldo ning Ginu. 6E mayap ing magmaragul kayu! E ye wari balu ing kasebian, “Ing ditak a lebadura papagalsan ne ing masa?” 7Kailangan yeng ilako iting matuang lebadura na ning kasalanan ban maging ganap kayung malinis. Kanita maging bayu kayung masa a alang nanumang lebadura a antimo ing tune kung sadiang balu tungkul kekayu. Makasadia ne ing kekatamung Pamaglagpus, ngening i Cristo, ing biserung tupa na ning Pamaglagpus, misakripisyu ne. 8Inya, pagselebran ta ya ing kekatamung Pamaglagpus e king tinape a atin matuang lebadura, ing lebadura na ning pamikasala at imoralidad, nune king tinape a alang lebadura, ing tinape na ning kalinisan at katapatan. 9King sulat a peparala ku kekayu, sinabi ku king e kayu makiabe karing taung imoral. 10Aliwa ding imoral a paganu ding amanuan ku o ding sakim o mapanako o ding sasambang idolo. Para alisian yu la deti, kailangan ing mako kayu king yatung iti. 11Ing amanuan ku ya ing e kayu makiabe king magbansag kapatad, oneng imoral ne man, sakim, sasambang idolo, mapanagkas, lasenggu o mapanako. E kayu naman bitasang makiabe mamangan king taung anti kaniti. 12Ala kung matulid atulan ku la ding atyu king lual na ning iglesia. Ing Dios ya ing matul karela. E yu wari katungkulan ing atulan yu la ding miembru na ning kekayung sariling katipunan? Antimo ing sasabian na ning Kasulatan, “Ilako ye ing marawak a tau king katipunan yu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\