1 CORINTO 8

1Ngeni, tungkul naman king pamangan a miyain karing idolo. Wa, katutuan king “itamung sabla atin tamung kabiasnan,” agpang king kekayung kasebian. Ing kabiasnan ya ing babie ketasan lub king tau; oneng ing lugud ya ing babie tibe. 2Ing taung mimisip king atin yang balu e na pa balu ing dapat nang abalu. 3Oneng balu ne ning Dios ing taung lulugud keya. 4Ngeni ing tungkul king pamangan a miyain karing idolo. Balu tamu king ing idolo makabasi ya king bage a e katutuan; balu tamu king atin mung metung a Dios. 5Nung sakali mang karin banua o keti king yatu atin karing ausan dang “dios” at agyang pang dakal la deting “dios” at “ginu,” 6makanyan man para kekatamu atin mung metung a Dios, ing Ibpa a linalang king sablang bage. Mabibie tamu para keya at atin tamung metung a Ginu, i Jesu-Cristo. King kapamilatan na, ding sablang bage melalang la at king uli na mabibie tamu. 7Oneng e re balu ding sabla iting katutuan. Ating mapilan a angga ngeni makasane la pa karing idolo, at ngening mangan la king pamangan a miyain karing idolo isipan da king iti pamangan na ning idolo. Maina la konsiensia at panamdaman da king merinat la uli na ning pamamangan da. 8E na katamu alapit ning pamangan agyang ditak king Dios; alang mawala kekatamu nung e tamu mangan at ala tamu namang pakinabangnan nung mangan tamu. 9Makanyan man, mingat kayu, magkang (mekad) ing kekayung kalayaan maging dalan ne ning pamikasala da ring maina king kasalpantayanan. 10Uling nung ing taung maina konsiensia tungkul kaniti akit na kang mamangan king templo na ning idolo, ikang ating “kabiasnan,” e ya naman wari mipasiknangan a lub mangan king pamangan a miyain karing idolo? 11Inya iting taung maina konsiensia, ing kapatad yu a meging sangkan na ning pangamate nang Cristo, mikasala ya uli na ning kekang “kabiasnan”! 12King anti kaniting paralan mikasala ka kang Cristo king kapamilatan na ning pamikasala mu karing kapatad mung Cristianu at pamaniugat mu king maina rang konsiensia. 13Nung ing pamangan ya ing maging sangkan na ning pamikasala na ning kanakung kapatad, e na ku pasibayung mangan karni ban e ya mikasala ing kapatad ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\