1 CORINTO 9

1E ku wari metung a taung malaya? E ku wari apostol? E ke wari ikit i Jesus a Ginu tamu? Aliwa wari ikayu ing bunga na ning kanakung kasuyuan king Ginu? 2Nung sakali mang ding aliwa e ra ku atanggap apostol, ikayu atanggap yu ku! Ikayu mismu, uli na ning bie yung makayabe king Ginu, ikayu ing katunayan king aku apostol ku. 3Iti ya ing pakibat ku karing taung mangutang kanaku. 4Ala ke waring katuliran sustentuan na ning iglesia king kekaming pamangailangan? 5Ala ke waring katuliran mituking asawang Cristianu king kekaming pamaglakbe antimo ing daraptan da ring aliwang apostol at ding kapatad na ning Ginu at i Pedro? 6Bukud mu waring ikaming aduang Bernabe ding kailangan magobra para king kabiayan me? 7Ninu ing balu yung sundalus a beyaran na ing sarili nang gastus king pangasundalus na? Ninu ing ortelanung e mengan karing ubas a bunga da ring tenam na? Ninung pastul tupa ing e magkabie king gatas da ring papastulan na? 8E ku kailangan magmatulid king kapamilatan da reting pamanalimbawa, uling makanyan munaman ing sasabian na ning Batas (Kautusan). 9Mababasa king Batas (Kautusan) nang Moises ing anti kaniti: “E me tatali asbuk ing baka neng dadara ya.” Ngeni, ding baka mu wari ding pagmalasakitan na ning Dios? 10Aliwa wari itamu ing amanuan na inyang sinabi ne iti? Wa, tune misulat iti para kekatamu. Ing sasarul at ing papalut magobra lang ating kapanayan a manikua lang dake king pupul. 11Tinanam kaming bining espiritual kekayu. Kalabisan wari nung sakaling mupul kaming pakinabang a material kekayu? 12Nung ding aliwa atin lang matulid dumake kekayu, e ke wari maygit ating katuliran? Makanyan man, e mi ginamit iting katuliran, nune ing sablang bage pibata mi ban e mirinan pangabala ing dalan na ning Mayap a Balita tungkul kang Cristo. 13E yu wari balu king ding taung susuyu king Templo kakuanan da ing pamangan da king Templo, at detang miyayain karing ain-sakripisyu king altar, atin lang dake kareting yayain da? 14Makanyan munaman, inutus na ning Ginu king ding manaral king Mayap a Balita kailangan lang mangabiayan king kapamilatan na ning Mayap a Balita. 15Oneng e ku la ginamit deting katuliran ni e ku susulat iti ban aduan ku la kekayu deting katuliran para king kanakung sarili. Mayap pa ing mate na ku kesa king pawalan nang kabaldugan ning ninuman ing kanakung katuliran a pagmaragul! 16Ala kung matulid magmaragul agyang panaral ke ing Mayap a Balita. Utus kanaku ing manaral. Makalunus ku, nung e ke ipanaral ing Mayap a Balita! 17Nung depat ku ing obra ku king sarili kung kaburian, atin kung asahan a mibayaran ku; oneng daraptan ku antimong katungkulan, uling peniwala na kanaku ning Dios iting obra. 18Inya nanung ablas ing panayan ku? Alang aliwa nune ing makapanaral ku king Mayap a Balita a alang bayad, at e manenaya king katuliran ku king obra ku para king Mayap a Balita. 19Tau kung malaya, e na ku ipus ning ninuman; oneng gagawan keng ipus da ring sabla ing sarili ku ban makapanagkat kung dakal a tau para kang Cristo. 20Inyang megobra ku karing Judio, meging anti kung Judio ban ayagkat ku la; agyamang e ku makasakup king Batas nang Moises, mibiebie ku antimo ila ban ayagkat ku la. 21Makanyan munaman, inyang megobra ku karing paganu a e na sakup ning Kautusan nang Moises, mibiebie kung anting paganu, ban ayagkat ku la ding paganu. Iti e mangabaldugan king e ku la pamintuan ding kautusan na ning Dios, uling tune kung atyu lalam ning kautusan nang Cristo. 22Karing maina king kasalpantayanan, meging maina kung kalupa ra, ban ayagkat ku la. Inya karing sablang bage meging anti ku karing sablang tau, ban ayagkat ku la ding mapilan king makananu pa mang paralan. 23Daraptan ku iti uli na ning Mayap a Balita, ban mirakayanan ku king obra na. 24Tune balu yu king ding makilaban king karera kayabe la ngan pupulayi, oneng metung ya mu karela ing maniambut king premyu. Uli na niti, mulayi kayu king anggang agyu yu ban akua ye ing premyu. 25Ing balang magsane makilaban king pialung, maigpit nang didisiplinahan ing sarili na king sablang bage. Daraptan na iti ban miputungan yang koronang e manatili; oneng daraptan tamu iti ban miputungan tamu king koronang manatili kapilan man. 26Inya pupulayi kung matulid papunta king angganan a pakirasan; iti ya ing sangkan nung inya e ku tutumbuk king angin. 27Pasakitan ke ing katawan ku king tumbuk at pailalam ke king ganap a pamangawat, magkang (mekad) kaybat kung menaral karing aliwa, aku mismu e ku matanggap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\