1 JUAN 1

1Susulat kami kekayu tungkul king Amanu na ning bie a atyu na manibat na king kapupurmeruan. Ikit mi ya at dimdam. Wa, ikit mi ya karing mata mi at atagkilan karing gamat mi. 2Mihayag ya iting bie; ikit mi ya at patutuan mi ya kekayu. Magsalita kami tungkul king bie alang angga a kayabe na na ning Ibpa. Iti ya ing mipakilala kekami. 3Babalita mi kekayu ing ikit mi at dimdam ban akayabe da kayu king pamakiabe king Ibpa at kang Jesu-Cristo a Anak na. 4Susulat mi iti ban maging ganap ing tula mi. 5Iti ya ing balita a dimdam mi king Anak na at babalita mi ngeni kekayu: ing Dios sala ya at alang nanumang dalumdum keya. 6Nung sasabian tamung atin tamung pamakiabe keya, oneng mabibie ta naman king karalumduman, maglaram tamu at e tamu mabibie king katutuan. 7Nung mabibie tamu king sala, antimo nung makananung yang atyu king sala, atin tamung pamisasanmetung at ing daya nang Jesus a Anak na lilinisan na katamu king sabla tamung kasalanan. 8Nung sasabian tamung ala tamung kasalanan, pipiraitnan tamu ing kekatamung sarili at ala yu kekatamu ing katutuan. 9Nung ikumpisal tamu ing kekatamung kasalanan, ayasahan tamu king ipatawad na la kekatamu ning Dios, at linisan na katamu king sabla tamung kasalanan uling tapat ya. 10Nung sasabian tamung e tamu mikasala, gagawan ta yang malaram ing Dios at ala yu kekatamu ing amanu na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\