1 JUAN 2

1Pakamalan kung anak, susulat ku iti kekayu ban e kayu mikasala. Nung ing ninuman mikasala ya, atin tamung talapamilatan king Ibpa. Ing talapamilatan ya i Jesu-Cristo, ing alang bakas kasalanan. 2Uling i Jesu-Cristo mismu ya ing menatbus karing kasalanan tamu at aliwa mu karing kasalanan tamu, nune pati na karing kasalanan da ring sablang tau. 3Balu tamu king akikilala ta ya ing Dios, nung tutuparan ta la ding kautusan na. 4Ing sasabing “Balu ke,” oneng e na la pamintuan ding utus na, iti malaram ya at ala yu keya ing katutuan. 5Oneng ing tutupad karing amanu na ning Dios, ganap na ing lugud na king Dios. Makanyan tamung abalu king ya atyu kekatamu: 6Ing sasabing manatili ya king Dios sukat yang mibiebie kalupa na ning bie nang Jesu-Cristo. 7Pakamalan kung kakaluguran, e ya bayung kautusan ing susulat ku kekayu, nune ing sadiang kautusan a atyu kekayu manibat na king minuna. Iti ya ing dimdam yu nang mipanaral. 8Makanyan man ituring yeng bayung kautusan iting susulat ku kekayu. Bayu ya, uling lilipas na ing karalumduman at saslag ne ing tune sala. Ing katutuan na niti meyakit king bie nang Cristo at mayayakit munaman iti kekayu. 9Ing sasabing atyu king sala, oneng kasaman ne ing kapatad na, iti atyu king karalumduman. 10Ing lulugud king kapatad na manatili ya king sala, at e ya maging sangkan king pamikasala na ning kalupa nang tau. 11Oneng ing ninumang masama king kapatad na atyu ya king karalumduman; lalakad ya king dalumdum, at e na balu ing pupuntalan na uling binulag ne ning dalumdum. 12Susulat ku kekayu, pakamalan kung anak, uling king uli nang Cristo mipatawaran na ing kasalanan yu. 13Susulat ku kekayu, pengaring lalaki, uling akikilala ye itang atyu na kanita pang kapupurmeruan. Susulat ku kekayu, kekayung kayanakan a lalaki, uling simbut yu ne ing Marawak. 14Kanakung anak, silatanan da kayu uling balu yu ne ing Ibpa. Silatanan da kayu, pengaring lalaki, uling akikilala ye ing atyu na manibat na kanitang kapupurmeruan. Silatanan da kayu, ikayung kayanakan a lalaki, uling masikan kayu at manatili ya kekayu ing amanu na ning Dios at simbut yu ne ing Marawak. 15E ye luluguran ing yatu o ding bage atyu king yatu. Ing lulugud king yatu e ya lulugud king Ibpa. 16Uling ing sablang atyu king yatu, ing managkat king e mayap nang buri ning laman, ing makatuksu king panimanman at nanumang pagparangalan na ning tau, deti ngan e la manibat king Ibpa nune manibat la king yatu. 17Ing yatu at deting bage lilipas la; oneng ing tutupad king kaburian ning Dios mie ya kapilan man. 18Anak ko, malapit na ing kawakasan! Antimo ing dimdam yu, daratang ya ing Kalaban nang Cristo; ngeni mu dakal na la deng linto kalaban nang Cristo. Inya balu tamu king malapit na ing kawakasan. 19E ta la tune kayabe deting tau, inya likuan da katamu. Uling nung tune lang kayabe tamu, menatili la sanang kayabe tamu. Oneng meko la, inya malino king ila ngan e la tune kekatamu. 20Oneng kekayu ne binie Cristo ing Banal a Espiritu, at uli na niti ikayu ngan balu yu ing katutuan. 21Sinulat ku kekayu e uli na ning e yu balu ing katutuan. Balu yu iti at balu yu munaman king alang kalaraman a manibatan king katutuan. 22Ninu ing malaram? Aliwa wari itang sasabi king i Jesus aliwa ya ing Cristo? Iti ya ing Kalaban nang Cristo, ing e bisang kilala king Ibpa at king Anak. 23Ing tatanggi king Anak tatanggian nia naman ing Ibpa. Ing ninumang tatanggap king Anak, tatanggapan nia naman ing Ibpa. 24Ingatan yu king pusu yu ing kekayung dimdam manibat na king minuna. Nung manatili king pusu yu ing kekayung dimdam manibat king minuna, manatili kayung mabibie kayabe na ning Anak at ning Ibpa. 25At iti ya ing pengaku na kekatamung Cristo: bie alang angga. 26Sinulat ku iti tungkul karetang bisang milili kekayu. 27Binie ne kekayung Cristo ing Espiritu at kabang manatili ya kekayu, e na kailangan ing ituru na kayu ning ninuman. Ing Espiritu ya ing mituru kekayu karing sablang bage, at e kalaraman ing tuturu na, nune katutuan. Pamintuan yu ing tuturu na ning Espiritu at manatili kayu kang Cristo. 28Inya, anak ko, manatili kayu kang Cristo ban maging panatag ing lub tamu king paniatang nang pasibayu at ban e tamu dumine king Aldo ita. 29Nung balu yu king i Cristo banal ya, sukat yu namang abalu king ing balang darapat kabanalan anak ne ning Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\