1 JUAN 3

1Lawan yu nung nu anti ing lugud na ning Ibpa kekatamu! Tune na katamung kaluguran, inya mayayaus tamung anak na ning Dios, at king kamatutuanan anak na katamu pin. Ing sangkan nung inya ing yatu e na katamu akikilala ya ini: e ne akilala ing Dios. 2Pakamalan kung kakaluguran, ngening kasalukuyan anak na katamu ning Dios, oneng e pa malino nung nanu ing maging kararasan tamu. Makanyan man, balu tamu king pamagbalik nang Cristo maging kalupa ta ya uling akit tamu ing tune nang kabilian. 3Inya ing ninumang ating kapanayan kang Cristo sukat yang manatiling malinis, antimo i Cristo malinis ya. 4Ing ninumang darapat kasalanan lalabag ya king kautusan na ning Dios, uling ing kasalanan pamaglabag ya king kautusan. 5Balu yu king dinatang ya i Cristo ban ilako na ing kekatamung kasalanan at king ya ala yang kasalanan. 6E ya mikakasala ing ninumang manatili kang Cristo, oneng ing ninumang mikakasala e ne ikit o e ne balu i Cristo. 7Anak ko, e yu paintulut ing piraitnan na kayu ning ninuman! Ing ninumang darapat matulid, makatuliran ya, kalupa neng Cristo. 8Kakampi ne ning diablo ing ninumang darapat kasalanan. Uling manibat na king minuna darapat neng kasalanan ing diablo. Uli na niti, dinatang ya ing Anak ning Dios ban siran na ing dapat na ning diablo. 9Ing ninumang anak ning Dios, e na susundu ing pamaniapat kasalanan, uling atin neng bayung bie ibat king Dios. At anti na ning ing Dios ya ing Ibpa na, e na na malyaring isundu ing pamaniapat kasalanan. 10Kaniti makilala nung ninu ding tune anak na ning Dios at nung ninu ding tune nang anak ning diablo: ing ninumang e darapat matulid at e lulugud king kapatad na e ne anak ning Dios. 11Iti ya ing aral a dimdam yu manibat na kanitang minuna: sukat tamung mikakalugud. 12E ta ya sukat pakiapusan i Cain uling tinuki ya king Marawak at pete ne ing kapatad nang i Abel. Obat pete ne? Uling e ya mayap a dapat i Cain; oneng mayap ing dapat ning kapatad na. 13Kapatad, e yu sana pagtakan nung pikakasaman na kayu ning yatu. 14Balu tamu king ibat king kamatayan linipat ta na king bie uling luluguran ta la ding kekatamung kapatad. Ing e lulugud manatili ya pa king kamatayan. 15Ing masama king kapatad na, makamate yang tau at balu yu king ing bie alang angga ala yu king makamate tau. 16Kaniti ta ya akikilala ing tune lugud: inain nang Cristo ing bie na king uli tamu. Kailangan tamu namang iyain ing bie tamu king uli da ring kapatad. 17Nung akit ne ning ninumang maki pibandian ing kapatad na a atyu king pamangailangan, oneng e ne seupan, makananu nang asabing ing lugud na ning Dios atyu keya? 18Anak ku, e tamu sana lulugud king kapamilatan na mu ning amanu o salita. Ipakit tamu ing lugud king kapamilatan na ning dapat. 19Kaniti tamu abalu king atyu tamu king panig na ning katutuan, at mitahimik ya ing konsiensia tamu king arap ning Dios, 20nung sakali mang ligaligan na katamu niti. Uling maygit ya ing Dios king kekatamung konsiensia at balu na ing sabla. 21Pakamalan kung kakaluguran, nung e na katamu liligaligan ning kekatamung konsiensia, panatag tamu pilubluban makalapit king Dios. 22Tatanggapan tamu ing nanumang aduan tamu king Dios, uling pamintuan ta la ding utus na, at daraptan tamu itang babie tula keya. 23Iti ya ing kautusan na: maniwala tamu king lagyu na ning Anak nang i Jesu-Cristo at mikakalugud tamu antimo ing inutus nang Cristo. 24Ing mamintu karing kautusan na ning Dios manatili ya king Dios at ing Dios naman manatili ya keya. At king kapamilatan na ning Espiritung babie na kekatamu, abalu tamu king manatili ya ing Dios kekatamu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\