1 JUAN 4

1Pakamalan kung kakaluguran, e yu la ngan paniwalan ding sasabing atyu karela ing Espiritu. Nune subukan yu la pa mu ban abalu yu nung ibat ya king Dios ing espiritung atyu karela. Uling dakal la ding lunto propetang e tutu king yatu. 2Iti ya ing batayan yu nung ninu ing panuknanganan na ning Espiritu ning Dios: ing mibubulalag king i Jesu-Cristo mikatawan yang tau, ya ing panuknanganan na ning Espiritung ibat king Dios. 3Oneng ing sasabi king i Jesus e ya mikatawan tau e ne panuknanganan ning Espiritung ibat king Dios. Ing espiritu na ning Kalaban nang Cristo ya ing atyu keya. Mebanggit na kekayu king iti datang ya, at ngeni atyu ne keti king yatu. 4Anak, king Dios kayu at asaul yu na la ding propetang e tutu, uling ing Espiritung atyu kekayu mayupaya ya kesa king espiritung atyu karing mayatu. 5Ila king yatu la, inya maniabi la tungkul king yatu at pakiramdaman na la ning yatu. 6Oneng itamu king Dios tamu. Ing ninumang kikilala king Dios makiramdam ya kekatamu; oneng ing ninumang e king Dios, e ya makiramdam kekatamu. Makanyan tamung akilala ing pamiyaliwa na ning Espiritu ning katutuan ila ning espiritu na ning kamalian. 7Pakamalan kung kakaluguran, mikakalugud tamu uling manibat king Dios ing lugud. Ing ninumang lulugud anak ne ning Dios at kikilala ya king Dios. 8Ing e lulugud e ne kakilala ing Dios uling ing Dios lugud ya. 9Pepakit na ning Dios ing lugud na kekatamu inyang tinubud ne ing bugtung nang Anak ban mika bie tamu king kapamilatan na. 10Iti ya ing lugud: e uling kaluguran ta ya ing Dios, nune itamu ding liguran na at tinubud ne ing Anak na ban atbusan na ing kasalanan tamu. 11Pakamalan kung kakaluguran, anti na ning maragul ing lugud ning Dios kekatamu, sukat tamu munamang mikakalugud. 12Ala pang bitasang menakit king Dios; nung mikakalugud tamu, atyu kekatamu ing Dios at ing lugud na maging ganap kekatamu. 13Balu tamu king manatili tamu king Dios at manatili ya kekatamu, uling dininan na katamu king Espiritu na. 14Ikit mi at patutuan king tinubud ne ning Ibpa ing Anak na bilang Talapagligtas na ning yatu. 15Ing ninumang sasabi king i Jesus ya ing Anak ning Dios, manatili ya king Dios at ing Dios naman manatili ya keya. 16Balu tamu at paniwalan ing lugud na ning Dios kekatamu. Ing Dios lugud ya. Ing manatili king lugud, manatili ya king Dios at manatili ne man keya ing Dios. 17Maging ganap ing lugud kekatamu ban malyari tamung marap alang takut king Aldo ning Pamanukum, uling keti pa king yatu ing bie tamu kalupa na na ning kang Cristo. 18Ala yang kayabe takut ing lugud, uling tatabi na ning ganap a lugud ing takut. E pa ganap ing lugud na ning ninumang ating takut, uling ing takut kakambal ne ning kaparusan. 19Lulugud tamu uling minuna na katamung liguran ning Dios. 20Ing sasabing “Kaluguran ke ing Dios”, oneng kasaman na ne man ing kapatad na, iti malaram ya. Makananu neng aluguran ing Dios a e na akakit, nung ing kapatad na a akakit na e ne aluguran? 21Iti ya ing kautusan a binie na kekatamung Cristo: ing taung lulugud king Dios sukat nia namang luguran ing kapatad na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\