1 JUAN 5

1Anak ne ning Dios ing ninumang maniwala king i Jesus ya ing Cristo, at ing ninumang lulugud king tata lulugud ya naman king anak na. 2Abalu tamu king kaluguran ta la ding anak na ning Dios, nung kaluguran ta ya ing Dios at pamintuan ta la ding kautusan na. 3Uling ing pamaglugud king Dios mangabaldugan pamanupad karing kautusan na. At e na la man masakit tuparan ding kautusan na, 4uling ing balang anak na ning Dios magtagumpe ya laban king yatu, at ing kekatamung kasalpantayanan ya ing makapanagumpe laban king yatu. 5Ninu ing malyaring magtagumpe laban king yatu? Itamung maniwala king i Jesus ya ing Anak ning Dios. 6I Jesu-Cristo ya ing dinatang keti king yatu; dinatang yang kayabe na ning danum ning pangabinyag na at ning daya a bilus na king kamatayan na. At e mu kayabe ning danum nune kayabe ning danum at ning daya. Patutuan na iti ning Espiritu uling ing Espiritu katutuan ya. 7Atlu la ding patutu: 8ing Espiritu, ing danum at ing daya, at ing patutu da reting atlu mikakametung mu. 9Tatanggapan tamu ing patutu da ring tau, oneng lalung matibe ing patutu na ning Dios at iti ya ing patutu na ning Dios tungkul king Anak na. 10Ing ninumang maniwala king Anak ning Dios maniwala ya king patutung iti. Oneng ing e bisang maniwala king Dios, gagawan neng malaram ing Dios, uling e ya maniwala king patutu na tungkul king Anak na. 11At iti ya ing patutu: binie na kekatamu ning Dios ing bie alang angga at iti atyu king Anak na. 12Ing taung panuknanganan na ning Anak ning Dios atin yang bie alang angga; ing e na panuknanganan ning Anak ning Dios ala yang bie alang angga. 13Susulat ku iti ban ikayung maniwala king lagyu na ning Anak ning Dios abalu yu king atin kayung bie alang angga. 14Masikan tamu lub lumapit king Dios uling balu tamu king ibie na ing nanumang aduan tamu agpang king kaburian na. 15Anti na ning balu tamung pakiramdaman na katamu, balu tamu munaman king ibie na ing nanumang aduan tamu. 16Nung ing ninuman akit neng darapat kasalanan ing kapatad na, kasalanan a e miyangganan king kamatayan espiritual, ipanalangin ne at ing kapatad nang iti midinan yang bayung bie. Iti makatungkul karing kapatad a darapat kasalanan a e miyangganan king kamatayan espiritual. Oneng ating kasalanan a miyangganan king kamatayan espiritual, at e ku sasabian king ipanalangin ye ing ninumang taung darapat kaniti. 17Kasalanan ing sablang dapat a e matulid, oneng ating kasalanan a e miyangganan king kamatayan espiritual. 18Balu tamu king ing metung a anak na ning Dios e ya mikakasala, uling ingatan ne ning Anak ning Dios at e ne ananu balang ning Marawak. 19Balu tamu king anak na katamu ning Dios, at ing mabilug a yatu atyu king upaya na ning Marawak. 20At balu tamu king dinatang ya keti king yatu ing Anak ning Dios at dininan na katamung pamanalastas ban akilala ta ya ing Dios a tutu, at king itamu atyu tamu king Dios a tutu—kayabe nang Jesu-Cristo a Anak na. Ya ing Dios a tutu at ya ing bie alang angga. 21Anak, mangilag kayu karing idolo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\