1 TESALONICA 4

1Katataulian, kapatad, king uli na ning Ginung Jesus ausan mi ing kekayung kapanamdaman king lalu yu sanang pagkapilitan ngeni ing mibiebie kayung kalugud-lugud, ing pamibiebie a kailangan yung tuntunan agpang king abalu yu kekami ban maging kawiliwili kayu king Dios. 2Uling balu yu la ding turu a ibat king Ginung Jesus a kekaming tiru kekayu. 3Buri na ning Dios ing magpakabanal kayu, at lubus mangilag king pamakipangalugud. 4Kailangan banal at marangal ing nasa ning ninuman king pamakiasawa na 5at e king pamanusig na mu ning pamitan na ning laman, antimo ing panugalian ding taung e makakilala king Dios. 6Kanita e na dakurakan o samantalanan ning ninuman ing matulid ning kalupa nang tau. Antimo ing sinabi mi na kekayu king milabas a panaun at maigpit ming penabilin: parusan ne ning Ginu ing dapat kareting dewakan. 7Inaus na katamu ning Dios ban mibiebie king kalinisan at e king kanawangan. 8Inya, ing ninumang e tanggap king turung iti, aliwa ing tau ing e na tatanggapan nune ing Dios a minie kekayu king Banal nang Espiritu. 9E na kailangan ing sulatanan na kayu pa ning ninuman tungkul king pamaglugud karing kapatad king kasalpantayanan, uling tiru na na ning Dios kekayu nung makananu kayung mikakalugud. 10At iti naman ya ing daraptan yu karing kapatad king mabilug a Macedonia. Makanyan man, ipakisabi mi pang mayap kekayu, king lalu yu sanang dagdagan ing kekayung lugud. 11Pagkapilitan yu sanang mibiebie kayung tahimik. Arapan yu ing sarasarili yung dapat, at manintunan kayung malinis antimo ing tiru mi kekayu. 12King anti kaniting paralan, igalang da kayu ding e pa makakilala king kekatamung Ginu. Bukud pa kaniti, e yu ipanalig karing aliwa ing kekayung kabiayan. 13Kapatad, buri ming abalu yu ing katutuan tungkul karing mete na ban e kayu lungkut, antimo ding taung alang kapanayan. 14Maniwala tamu king mete ya i Jesus at sinubling mebie. Inya maniwala tamu king pasublian na la namang mie ning Dios ding sablang mete a manalig kang Jesus ban iyabe na la keya. 15Iti ya ing turu na ning Ginu a sasabian mi kekayu: datang yang pasibayu ing Ginu at itamung mabie pa king aldo a datang ya e ta la igitan ding mete na. 16Kuldas yang ibat banua ing Ginu kayagnan na ning kulait a mumutus; ing bosis ning arkanghel at tiup na ning trumpeta ning Dios. Muna na lang pasublian mie ding mete a ating kasalpantayanan kang Cristo. 17Kaybat na nita, itamung mabie pa iyukiat na katamu king biga at iyabe karing pepasublian nang mebie ban salubungan ta ya ing Ginu king angin. At kanita akayabe ta ya ing Ginu king kapilan pa man. 18Inya mipapamatula kayu king metung at metung kapamilatan da reting amanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\