1 TIMOTEO 4

1Malino nang sasabian ning Espiritu king paniatang na ning tauling panaun lakuan da ring mapilan ing kasalpantayanan. Tukian da la ring mapaglinlang a espiritu at ing tuturu da ring demonyu. 2Magobra la ding demonyu king kapamilatan da ring turu da ring taung malaram, at atin nang tatak ning diablo karing mepata dang konsiensia. 3Ibawal da ing pamakiasawa at mangiling la king pamangan; pamangan a sukat tanggapan mitmung kapasalamatan uling lelangan na ning Dios ban kanan da ring talasalpantaya, at ding taung lubus makaintindi king katutuan. 4Mayap ing sablang lelangan na ning Dios at e dapat isipan e mayap, nung iti tatanggapan mitmung kapasalamatan, 5uling lininis na na ning amanu na ning Dios at ning panalangin. 6Maging mayap kang talasuyu nang Cristo Jesus, nung ituru mu la deting bage karing kapatad. At kabang tuturu mu la deti, sesen mu munaman ing kekang sarili king pamangan espiritual at king tune aral a kekang tutukian. 7E mu sisiran ing kekang panaun king kwentung e tutu, nune magsane ka king kabanalan. 8Ating ditak a pakinabang ing pamagsane king katawan. Oneng mas maragul ing pakinabang king pamagsane king kabanalan, uling atin yang daralang pangaku e mu king kasalukuyan a bie nune pati na king bie king aldo bukas. 9Tutu ya iting kasebian at sukat yang lubus tanggapan at paniwalan. 10Iti ya ing sangkan nung inya magkapilit tamu at magobrang masalese uling asahan ta ya ing mabie Dios, ing Talapagligtas da ring sabla, lalung-lalu na ding talasalpantaya. 11Ituru mu la at ipatupad deti. 12E mu paburen ing insultuan na ka ning ninuman uli ning kayanakan mu; nune maging alimbawa da ka sa ding talasalpantaya king pamagsalita, king panugali, king lugud, king kasalpantayanan, at king malinis a pamibiebie. 13Kabang panenayan mu kung datang, pagmalasakitan mu at dinan panaun ing pamamasang Kasulatan arapan da ring malda, ing pamanaral at pamanuru. 14E mu paburen ing regalung espiritual a atyu keka a miyabie keka inyang mangamanu la ding propeta, at inyang ding makatua na ning iglesia timpak da la ring gamat da keka. 15Daptan mu la deting bage at italaga mung lubus ing kekang sarili kareti ban akit da ring sabla ing kekang paniulung. 16Ingatan mu ing kekang pangimut at ing kekang pamanuru. Isundu mu ing pamaniapat kareting bage ban miligtas ka at pati na ding makiramdam keka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\