2 CORINTO 1

1Ibat ya iting sulat kang Pablo a apostol nang Cristo Jesus king kapamilatan na ning kaburian ning Dios, at ibat ya naman kang Timoteo a kapatad tamu. King iglesia na ning Dios karin Corinto at karing sablang pinili na ning Dios king kabilugan a Grecia: 2Mananu na sanang ing Dios a Ibpa tamu at ing Ginu tamung Jesu-Cristo ibie na kekayu ing grasya at kapayapan. 3Munie tamung kapasalamatan king Dios at Ibpa na ning Ginu tamung Jesu-Cristo, ing malunusan a Ibpa at ing Dios a panibatan na ning sablang tula! 4Pamatulan na katamu king sabla tamung kalungkutan ban king kapamilatan na ning tulang tinggap tamu keya, itamu naman asaupan ta la ding atyu king nanu pa mang kalungkutan. 5Nung makananung dakal ing pibabata ming kasakitan king pangayabe mi kang Cristo, makanyan munaman ing tinggap ming tula ibat keya. 6Nung magkakasakit ke man, iti para king ikakayap yu at ikaligtas; neng mipatulan kami, iti para king ikatula yu at ikasikan yu lub ban makapibata kayung kalupa mi king kasakitan a daralanan yu. 7Inya matibe ing kapanayan mi kekayu uling balu mi king kayabe da kayu king kekaming tula, nung makananu da kayung kayabe king kasakitan. 8Kapatad, buri ming ipaganaka kekayu ing kasakitan a milyari kekami king Asia. Tutung mabayat ing kekaming delanan a kasakitan; e mi asahan ing mie ke pa. 9Bala mi ita na ing oras na ning kamatayan mi. Oneng milyari ita ban e ke manalig king kekaming sarili nune king Dios a pasubling mie karing mete. 10Linigtas na kami king panganib na ning kamatayan, at buri ming isundu na ing pamagligtas na kekami, 11king uli na ning saup ning kekayung pamanalangin. King makanyan a paralan, dakal la ding pasalamat king Dios uli na ning grasyang babie na kekami bilang pakibat na karing dakal a manalangin. 12Iti ya ing pagmaragul mi: patutuan na ning pilubluban mi king ing pamakiabe mi karing sabla, lalung-lalu na kekayu, tapat at alang pamagkunwari. Iti uli na ning saup ning Dios at e uli na ning kabiasnan-tau. 13Inya e yu dirinan aliwang kabaldugan ing pamaniulat mi kekayu, subali mu king ababasa yu at aintindian. Asahan ku king lubus yu sanang aintindian, 14ing e yu pa lubus aintindian ngeni ban king paniatang na ning Aldo ning Ginung Jesus, apagmaragul yu kami nung makananu da kayu namang apagmaragul. 15Uli na ning kapaniwalan kung iti, binalak kung paindalan pa mu ken ban midobli ing kekayung tula. 16Binalak kung dumalan ken king pamamunta ku karin Macedonia, at dumalan pasibayu kaybat ku karin ban asaupan yu ku king pamaglakbe ku papunta karin Judea. 17Uli waring e mibalaus ing pamamunta ku ken, sabian yu nang menaliwa na ku pamisip? Bala yu galang pabayu-bayu ku pamisip antimo ding taung makayatu a ngeni sasabian da “Wa,” at kaybat “Ali”? 18Nung makananung ing Dios tapat ya, makanyan munaman ing kanakung katapatan kekayu: ing “Wa” manatili yang “Wa.” 19Uling ing Anak ning Dios, i Jesu-Cristo a penaral mi kekayu di Silvano at Timoteo, e ya “Wa” at “Ali”; nune manatili yang “Wa.” 20Uling ya ing katuparan na ning sablang pengaku na ning Dios. Uli na, makapakibat tamung “Amen” king ikaligaya na ning Dios. 21Uling ing Dios mismu ya ing patibe kekami at kekayu king pangayabe kang Cristo, at ya munaman ing memili kekami. 22Tetakan na kami bilang bandi na, at dininan king Espiritu na, antimong katibayan king tuparan na ing pengaku na. 23Saksi ke ing Dios, balu na ing makalaman king pusu ku! E ku pepaindalan ken uling ikayu munaman ding intindian ku. 24E mi buring sakupan ing kekayung pamanialpantaya, uling matatag na kayu kasalpantayanan. Oneng miyabe-abe tamung magobra para king sariling ikatula yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\