2 CORINTO 5

1Uling balu tamu king nung masira ne ing toldang tuknangan tamu keti king yatu, ing kekatamung katawan keti king yatu, atin tamung alang anggang tuknangan karin banua; metung yang tuknangan a e na gewa ning tau nune gewa ne ning Dios. 2Sasaingsing tamu keti king yatu, at tutu ta yang pagnasan ing tuknangan karin banua 3ban nung asulud ta na iti, e tamu mayakit lubas. 4Kabang manuknangan tamu king toldang iti, magkakasakit tamu at sasaingsing; e tamu bisang maging lubas, nune babo na ning bie tamung ating kapupusan buri ta yang isulud ing bie alang angga. 5Sasadia na katamu ning Dios para king bage iti at binie ne kekatamu ing Espiritu bilang katibayan king ibayu na katamu pin. 6Inya manatili tamung masikan a lub. Balu tamu king kabang manuknangan tamu kaniting katawan, makarayu tamu king tuknangan na ning Ginu, 7uling mabibie tamu king pamanalig king Dios, at e karing bage mayayakit. 8Masikan tamu lub; buri ta neng lakuan ing katawan ban manuknangan kayabe na ning Ginu. 9Maygit king sabla, ing kekatamung parasan ya ing maging kalugud-lugud tamu king Dios, maging king tuknangan keti o karin man. 10Uling marap tamu ngan king piukuman nang Cristo ban tanggap king mayap o marawak a pangaintuliran na ning depat tamu inyang mabibie tamu keti king yatu. 11Uli na ning balu mi ing kailangan yang pitakutan ing Ginu, pagkapilitan ming agkatan la ding tau ban mibalik keya. Balu na ning Dios ing mabilug ming pangatau at asahan ku king lubus yu kami namang kakilala. 12E mi sasabian iti ban pagmaragul mi ing kekaming sarili, nune ban dinan da kayung katuliran pagmaragul yu kami, kanita apakibatan yu la ding taung alang pagmaragul nune mu ding akakit da ring mata ra at aliwa ing tune pangatau. 13Nung isipan yung sira kami pamisip, iti milyari alang-alang king Dios, at nung matinu na kami man, iti para king ikakayap yu. 14Uling ing lugud nang Cristo ya ing balamu mitutulak kekami, ngening abalu ming mete ya para karing sabla at uli na niti miyayabe la ding sabla king kamatayan na. 15Mete ya para karing sabla ban ding mabibie ngeni e na la mabibie para king sarili ra, nune para mu kang Cristo a mete at mipasublian mie para karela. 16Uli na niti, ing paglalawe mi ngeni kaninuman e makatalakad king paniukad na ning tau. King milabas a panaun, makanyan ing panlalawe mi kang Cristo. Oneng ngeni e na makanyan. 17Inya ing ninumang makisanmetung kang Cristo metung yang bayung lelangan. Ala na ing sadia nang pangatau; mibayu neng lubus. 18Ing Dios ya ing makirapat kaniting sabla. Gewa na kaming kakaluguran na king kapamilatan nang Cristo, at tilduan na kami ban gawan lang kakaluguran na ding tau. 19Ing panaral mi ya iti: ing Dios atyu kang Cristo at tinuring neng kakaluguran na ing tau at kelinguan na na ing kasalanan na. At pigkatiwala na kekami ing ikalat mi ya ing balitang iti. 20Uli na niti, atyu kami keti bilang pekakatawan nang Cristo; ing Dios ya na mismu ing mamaus kekayu king kapamilatan mi: alang-alang kang Cristo, makikasundu kayu king Dios. 21E ya mikasala i Cristo, oneng alang-alang king kekatamung ikakayap, tinuring neng makasalanan ning Dios ban kayabe na maging banal tamu arap ning Dios king kapamilatan na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\