2 TIMOTEO 3

1Tandanan mu iti: magdala lang kasakitan ding tauling aldo. 2Maging malugud la ding tau king sarili ra at king salapi. Maging palalu la, mayabang, mapaninsultu, mapaglaban karing pengari, ala lang pasalamat, at lapastangan la king Dios. 3Maging maimut la naman, alang lunus, mapanyirang puri, bugasuk, mabagsik, at pikakasaman da ing mayap. 4Aliwa mu yan, maging taksil la pa, barumbadu, matas a lub, at luguran da ing pamitutula na ning yatu kesa king luguran de ing Dios. 5Papakit da king relihiosu la, oneng e mu naman akit king bie ra ing upaya na ning kabanalan. Pangilagan mu la ding taung anti kareti. 6Ila ding lulub karing bale at magsamantala karing babaing ating keinan at kababayatnan karing karelang kasalanan, at mayayagkat king pita ning laman. 7Deti babai lang makiramdam kaninu man, oneng kapilan man e la miraras king katutuan. 8At nung makananu lang sinalangsang di Janes at Jambres kang Moises, makanyan la namang sasalangsang deting tau king katutuan, marok la pamisip at mapagkunwaring talasalpantaya. 9Oneng e ra malyaring asundung malambat ing karelang dewakan uling ing karelang kamulangan akit dang malino ding sabla antimo ing milyari na kari Janes at Jambres. 10Oneng ika tikian mu la ding turu ku, ing panugali ku, at parasan ku king bie; pakiapusan mu ing kanakung pamanialpantaya, ing kapibabatan, ing lugud, at ing katapatan. 11Balu mu nung nu anti kabayat ing pamagligalig da kanaku at ing kasakitan a delanan ku king Antiokia, king Iconio, at king Listra. Oneng linigtas na ku ning Ginu king sablang iti. 12At ding sablang magnasang mie banal bilang talatuki nang Cristo Jesus dumalan lang pangalupig. 13Ding taung marawak at ding magbalatkayu lalu lang maging marawak, maglinlang la, at ila mismu malinlang la. 14Oneng ika, manatili ka king katutuan a abalu mu at king matibe mung kapaniwalan. Balu mu naman nung ninu ding meging maestru mu. 15At manibat inyang malati ka balu mu na la ding Banal a Kasulatan a minie kabiasnan keka, at meging dalan king kaligtasan king kapamilatan na ning pamagtiwala mu kang Cristo Jesus. 16Pengisnawanan na la ning Dios ding sablang Kasulatan at maragul la kasilbian king pamanuru king katutuan, king pamaglaban king kamalian, king pamitulid king maling dapat, at pamagsane king malinis a pamibiebie. 17King uli na niti, maging ganap ya ing talasuyu na ning Dios at mirinan yang kagiwan dapat king sablang mayap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\