EFESO 1

1Ibat ya iting sulat kang Pablo, ing apostol nang Cristo Jesus, agpang king kaburian na ning Dios. Susulat ke iti para karing kapatad a atyu Efeso, ding tapat a mabibie makayabe kang Cristo Jesus. 2Miyabie sana kekayu ing grasya at kapayapan a ibat king Dios a kekatamung Ibpa at king Ginung Jesu-Cristo. 3Pasalamat tamu king Dios at Ibpa na ning Ginu tamung Jesu-Cristo! Uling dininan na katamung bendisyun a ibat king banua uli na ning kekatamung pangayabe kang Cristo. 4At uli niting pangayabe tamu kang Cristo, pinili na na katamu bayu ya pa melalang ing meto (metung) ketawan ban maging banal tamu at alang kapintasan arap na. Uli na ning lugud ning Dios, 5telaga na na ing maging anak na katamu king kapamilatan nang Jesu-Cristo. Iti ya ing parasan na at kaburian. 6Purian ta ya uli na ning maragul nang grasyang regalu na kekatamu king kapamilatan na ning pakamalan nang Anak! 7Inatbus na katamung Cristo king kapamilatan na ning kamatayan na. Uli na niti, mipatawaran ing kekatamung kasalanan! Kasagid na ning lugud a binie ning Dios kekatamu! 8Dininan na katamung labis-labis a kabiasnan at pamanalastas 9 ban lubus tamung aintindian ing makalihim nang parasan. Iti ya ing parasan a daptan na king kapamilatan nang Cristo. 10Potang miras na ing mituldung panaun, tipunan na la ding sablang bage king banua at keti king yatu, at pisanmetungan na la ngan kang Cristo bilang pamuntuk da. 11At uli nang Cristo, meging balen na kami ning Dios a darapat karing sablang bage agpang king parasan na inyang pinili na kami keta pang minunang panaun. 12Inya, ikaming minunang mika ating kapanayan kang Cristo, kekeng purian ing ligaya na ning Dios. 13At ikayu man, inyang dimdam yu ing balita na ning katutuan, ing Mayap a Balita a minie kaligtasan kekayu, meniwala kayu kang Cristo. Uli na niti, mibie ya kekayu ing tatak ning Banal a Espiritu antimong pinili na ning Dios! 14Ing Espiritu ya ing katunayan da ring pangaku na ning Dios kekatamu angga king tanggapan tamung ganap ing kaligtasan. Kailangan tamung purian ing ligaya na ning Dios! 15Uli na niti, manibat na kanitang abalitan ku ing tungkul king kekayung kasalpantayanan king Ginung Jesus at ing kekayung lugud karing sablang banal, 16ala nang patugut ing kanakung pamipasalamat king Dios para kekayu. Iyayabe da kayu king kanakung pamanalangin 17at aduan ku king Dios ning Ginu tamung Jesu-Cristo, ing marangal a Ibpa, king ibie ne sa kekayu ing Espiritung babie kabiasnan kekayu at pakilala king Dios ban lubus yeng abalu. 18Ipanalangin ku king aslagan na la sa ning Dios ding kekayung kaisipan ban abalu yu ing kapanayan a kekayung keyaus, nung nu anti karakal at karagul ing pengaku nang ibie karing banal, 19at ing alang angga nang kayupayan kekatamung maniwala keya. Ing kayupayan a iti 20ya naman ing pepasubling mebie kang Cristo at milukluk keya king banua, king banda nang wanan ning Dios. 21Inya atyu lalam nang kayupayan Cristo ing sablang pamaniakup, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. Maygit ya upaya ing lagyu na karing sablang lagyu, e mu king panaun a iti nune karing aldo datang. 22Pepailalam na ning Dios king kayupayan nang Cristo ing sablang bage, at ya ing binili nang pekabuntuk ning iglesia. 23At ing iglesia ya ing katawan nang Cristo. Ya ing kasasakdalan na nitang misasakdal king sablang bage nukarin pa man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\