EFESO 2

1King milabas a panaun mete kayu uli na ning kekayung kapanialangsangan at kasalanan. 2Tikian yu kanita ing marawak nang ugali niting yatu, at pepailalam kayu king prinsipi na ning dewakan, ing espiritung mag-ari karing taung e mamintu king Dios. 3Makakayabe tamu kareti king panaun a milabas; mibiebie tamu agpang king marawak nang kapagnasan ning laman at penusignan tamu ing e mayap nang hilig ning kekatamung katawan at kaisipan. Inya king katutubu tamung kabilian makakayabe tamu karing taung kamuan na ning Dios, kalupa da ring aliwa. 4Oneng tutu ping dakal ing lunus ning Dios at maragul ing lugud na kekatamu, 5biniayan na katamu kang Cristo kanitang mete tamu uli na ning kapanialangsangan tamu. Miligtas kayu uli na ning grasya na ning Dios. 6Uli na ning kekatamung pangayabe kang Cristo Jesus, mebie tamung pasibayu kayabe na ban magluklukan kayabe na karin banua. 7Depat na iti ban karing daratang a panaun apakit na ing alang sukad nang degulan ning grasya na king lugud a pepakit na kekatamu king kapamilatan nang Cristo Jesus. 8Uling king grasya na ning Dios miligtas kayu king kapamilatan na ning pamanialpantaya yu kang Cristo. At ing kaligtasan a iti binie na ning Dios at e ibat kekayu. 9Iti e uli na ning kekayung dapat, inya e ya kailangan magparangalan ing ninuman. 10Uling ing Dios ya ing linalang kekatamu; lelangan na katamu king kapamilatan nang Cristo Jesus ban idikil ing bie tamu king pamaniapat mayap a sidia na na ning Dios keta pang minuna para kekatamu. 11Inya, e yu kakalinguan ing milabas yung kabilian: king mipanganak kayung paganu at inaus dang “e mesirkunsisyun” ding Judio. Meyaus lang “mesirkunsisyun” deting Judio agpang king daraptan da ring lalaki king karelang katawan. 12E yu kakalinguan king kanitang panaun a milabas makawale kayu kang Cristo; e kayu kabilang king balen Israel at e ra kayu sakup ding kasunduan nung nu la makalaman ding pangaku na ning Dios. Mibiebie kayu kanita king yatu anting alang kapanayan at alang Dios. 13Oneng ngeni, uli na ning pangayabe yu kang Cristo Jesus, ikayung makarayu kanitang milabas a panaun, milapit kayu king Dios uli na ning kamatayan nang Cristo. 14I Cristo mismu pikakasundu na katamu. Ikaming Judio at ikayung paganu pisanmetung na katamu. King kapamilatan na ning katawan na, leko na ing pamipagkamua a balamu pader a mamilatan kekatamu. 15Leko ne upaya ing Kautusan da ring Judio at ding dakal nang kautusan at tuntunan ban pisanmetungan na la king metung a bayung bansang makayabe keya ding aduang lahi ban mag-ari ing kapayapan. 16King kapamilatan na ning kamatayan na king krus leko na ing pamipagkamua da ring aduang lahi at binalik na lang parehu king Dios at gewa na lang metung mung katawan. 17Inya dinatang ya i Cristo at penaral na karing sablang tau ing Mayap a Balita ning kapayapan, kekayung paganu a marayu king Dios at karing Judio a malapit keya. 18Uli nang Cristo, parehu tamung mekalapit king Ibpa king kapamilatan na ning metung a Espiritu. 19King uli na niti, e na kayu dayuan a taung ibat king aliwang balen, nune kabalen da kayu ding pinili na ning Dios at kabilang kayu king pamilya na. 20Mitalakad kayu naman babo rang pundasyun ding apostol at ding propeta, ing batung paniuluk ya i Cristo Jesus mismu. 21At king kapamilatan na, miyugne-ugne ya ing balang dake ning gusali at maging templo yang banal para king Ginu. 22Uli na mu rin ning kekayung pangayabe kang Cristo, ikayu man at ding aliwa, maging metung kayung tuknangan ning Dios king kapamilatan na ning Espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\