EFESO 6

1Ikayung anak, pamintuan yu la ding kekayung pengari. Katungkulan yu iti bilang Cristianu. 2“Igalang me i tata mu at ima mu,” ngana ning mumunang utus a maki katuglung a pangakung anti kanini: 3“ban mipakayap ka at kumaba bie keti king yatu.” 4Ikayung pengari, e yu la dirinan dalan lumaban kekayu ding anak yu; nune sesen yu la king disiplina at aral ning Ginu. 5Ikayung ipus, pamintuan yu la ding panginuan yu keti king yatu king mitmung kagalangan, takut at katapatan anti na waring i Cristo ing kekayung susuyuan. 6Atin mang manakit o ala, makanyan ing daptan yu, e ban magpakita mu karing tau, nune uli na ning talasuyu na kayung Cristo, at kusang lub yung pamintuan ing kaburian na ning Dios. 7Magobra kayung matula a anti waring ing Ginu ya ing kekayung susuyuan at aliwa ding tau. 8Uling balu yu king ablasan na ning Ginu ing balang mayap a dapat ning ninuman, ipus ya man o malaya. 9At ikayung panginuan, tratusan yu lang mayap ding kekayung ipus at e yu la sa pamatakutan, uling balu yu king parehu kayung ipus na ning metung a Ginung atyu banua at e ya biasang mangabiran. 10Katataulian, magpakatatag kayu king kapamilatan na ning pamakisanmetung yu king Ginu at king saup ning maragul nang kayupayan. 11Isulud ye ing baluti a binie na ning Dios ban alabanan yu la ding sablang dewakan a pasari na ning diablo. 12Uling e la tau ding kalaban tamu nune espiritu lang pamuntuk; ila ding atyu king kayupayan at ding talapanibala na ning karalumduman a mag-ari king yatung iti; ding espiritung kawal ning dewakan king mabilug a yatu. 13Inya, isulud ye ing baluting ibat king Dios ban nung datang na itang aldo ning dewakan, asupil ye at kaybat na ning kekayung pamakilaban, manatili kayu pa mu ring matatag. 14Inya magsadia kayu: babatan ye ing kekayung awakan king sinturun na ning katutuan, itakap ye king salu yu ing baluti na ning katuliran. 15At isulud anting sapatus karing bitis yu ing sipagan manaral king Mayap a Balita a babie kapayapan. 16Idala yeng parati ing kasalpantayanan anting kekayung kalasag; gamitan yeng anting paniagka at pamatda karing sablang milalablab nang paslu ning Marawak. 17Isulud ye ing helmet a makaligtas, at gamitan yu ing amanu na ning Dios anting espadang binie ning Espiritu. 18Daptan yu ing sablang iti king kapamilatan na ning panalangin at pamagamuamu king Dios. Manalangin kayu king sablang oras king patnube ning Espiritu. Inya parati kayung makasadia at manatiling manalangin para karing sablang pinili na ning Dios. 19Ipanalangin yu ku naman ban ibie na kanaku ning Dios ing ustung pamagsalita, kanita apasiag ku king mitmung tetagan ing lihim a darala na ning Mayap a Balita. 20King uli na niting Mayap a Balita, aku mituburan ku, agyamang ngeni makasukul ku. Inya ipanalangin yu king apasiag ke iti king mitmung tetagan, antimo ing kailangan marapat. 21I Tiquico a pakamalan tamung kapatad at tapat nang talasuyu ning Ginu, ya nang balang mamalita king sablang bage ban abalu yu ing kanakung kabilian at daraptan. 22Inya tutubud ke kekayu ban abalu yu ing kekeng kabilian at ban sikan kayu lub. 23Ing kapayapan at ing lugud ampon ing kasalpantayanan ibie na sa ning Dios Ibpa at ning Ginung Jesu-Cristo karing sablang kapatad. 24Ing grasya na ning Dios manatili sa kekayung sablang lulugud alang kupas king Ginu tamung Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\