GALACIA 4

1Isundu ku ing buri kung sabian: kabang anak ya pa ing talapagmana ala yang pangayaliwa king metung a ipus agyamang ya ing makibandi king sabla. 2Kabang anak ya pa, ating taung mimingat keya at manibala king pibandian na angga king panaun a tilduan nang tata na. 3Makanyan munaman, inyang anak ta pa mung malati, anti tamung ipus a atyu king lalam dang upaya ding tuntunan keti king yatu. 4Oneng inyang miras na ing mituldung panaun, tinubud ne ning Dios ing Anak na. Mibait ya king metung a babai, at mibiebie ya lalam nang upaya ning Kautusan da ring Judio, 5ba na lang atbusan detang atyu king sakup na ning Kautusan ban malyari tamung maging anak na ning Dios. 6Anting katunayan king ikayu pin anak na kayu, tinubud ne ning Dios ing Espiritu na ning Anak na karing pusu tamu, ing Espiritung mamaus masikan, “Tatang, kanakung Tatang.” 7Uli na niti, anak na kayu ning Dios; e na kayu ipus! At nung gewa na kayung anak na ning Dios, ibie na kekayu ing sablang mangaintulid kekong anak na. 8Kanitang e ye balu ing Dios me-ipus kayu karing bage a e naman dios. 9Oneng ngening akikilala yu ne ing Dios o ngening akikilala na kayu ning Dios, makananu kayu ngening bisang magbalik karing tuntunan a alang ulaga at alang sikanan? Obat bisa kayung pa-ipus karela? 10Atin kayu pang pangilinan a aldo, bulan, panaun at banua! 11Pigaganakan ku ing magkang masayang ing sablang pipagalan ku para kekayu. 12Pakisabi kung mayap kekayu, kapatad, ing tularan yu ku uling aku man mekitulad ku kekayu. Ala kayung depat a marawak kanaku. 13Atatandanan yu pa nung inya ikua kung mekapanaral kekayu kanitang minuna? Uli na mu ning mirasnan kung sakit ken king Galacia. 14Agyamang ing kapanamdaman ku minie maragul a kapagsubukan kekayu, e yu ku ininsultu o likuan, nune tinggap yu kung antimong metung a anghel na ning Dios; tinggap yu kung antimong i Cristo Jesus mismu ya na ing tinggap yu. 15Kasaya yu kanita! Nanu ing milyari? Aku mismu apatutuan ku king nung malyari la mung dukitan ding mata yu, dinukit yu na la sana at binie kanaku. 16At ngeni, bibilang yu kung kalaban yu uli na mu ning sinabi ku kekayu ing katutuan? 17Wa, deng aliwang taung den papakit da ing magmalasakit la para kekayu, oneng e mayap ing karelang kapagnasan. Buri da kayu mung mirayu kanaku, kanita magmalasakit kayu naman karelang kalupa na ning pamagmalasakit da kekayu. 18Masanting ing ating malasakit nung mayap ing parasan, iti katutuan kapilan man at e mu neng kayarap yu ku! 19Pakamalan kung anak, misan pa, kalupa na ning babaing manganak, pasibayu kung daralan kasakitan king uli yu anggang e ya miyubug kekayu i Cristo. 20Sana kayabe yu ku ngeni ban asabi ku kekayu ing atyu king pilubluban ku. E ku mipaindatun a lub king uli yu! 21Oyni ing ikutang ku kekayu, ikayung sablang malisuas bisang pailalam king Kautusan: E yu daramdaman ing sasabian na ning Kautusan? 22Sasabian na king mika adua yang anak a lalaki i Abraham; ayanak ne ing metung king babaing ipus, at ayanak ne ing kadua king asawa nang malaya. 23Mibait ya ing anak na ning babaing ipus king paralan a karaniwan; mibait ya ing anak na ning babaing malaya agpang king pangaku na ning Dios. 24Iti malyaring lawan antimong metung a talimhaga. Deting aduang babai lalarawan da la kekatamu ding aduang kasunduan. Manibatan ya ing metung karela king Bunduk ning Sinai at mibait la ding anak na king panga-ipus at ing babaing iti ya i Agar. 25I Agar larawan ne ning Bunduk ning Sinai karin Arabia at simbulu ne ning salukuyan a siudad na ning Jerusalem; ipus yang kayabe da ring sablang memalen na. 26Oneng ing maligayang Jerusalem malaya ya at ya ing kekatamung ima. 27Uling sasabian na ning kasulatan, “Magsaya ka, ikang baug a e pa mikayanak! Kulisak ka at maniambitan king mitmung tula, ikang e pa menganak! Uling ing babaing mipaimburisan mikayanak yang lalung dakal kesa king babaing kautus ning asawa na.” 28Ngeni, kapatad, ikayu ding anak na ning Dios uli na ning pengaku na, antimo i Isaac. 29King panaun a ita ing anak na ning ipus, ing anak a mibait king paralan a karaniwan, linupig ne itang anak a mibait uli na ning Espiritu ning Dios; at makanyan munaman ing malyari ngeni. 30Oneng nanu ing sasabian na ning kasulatan? Sasabian na, “Itabi ya ing babaing ipus at ing anak na; uling ing anak na ning babaing ipus e ya kailangan mirakayanan kayabe na ning anak ning babaing malaya king pibandian nang tata ra.” 31Uli na niti, kapatad ku, e na katamu anak ning babaing ipus, nune anak na katamu ning babaing malaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\