HEBREO 13

1Pasulungan yu ing pamikakalugud yu bilang mikakapatad kang Cristo. 2E yu la kakalinguan tatanggapan ding dayuan karing pibalebale yu. Ating tinanggap karing anti kareti, at e ra balu king anghel la pala ding karelang tinggap. 3Ganakan yu la ding atyu karing sukulan; iyapus yung antimong atyu kayu king sukulan a kayabe ra. Makanyan munaman, damayan yu la ding daralan kasakitan. 4Igalang da ring sabla ing bie talasawa at manatili la sanang tapat ding talasawa king metung at metung. Uling siguradu na lang parusan ning Dios ding e tapat at ding makipangatawan king e ra asawa. 5Ingatan yung e mididinatan ing bie yu king lugud king salapi at maging kontentu kayu king nanumang atyu kekayu. Uling ing Dios mismu sinabi na, “E ra kayu lakuan kapilan man; e ra kayu paburen kapilan man.” 6Inya malyari tamung asabing mitmung kapanaligan, “Ing Ginu ya ing sasaup kaku, ala kung pitatakutan! Nanu mo ing arapat ning tau kaku?” 7Ganakan yu la ding meging pamuntuk yu, ding sablang menaral king amanu na ning Dios kekayu. Ganakan yu nung makananu lang mibiebie at mete, at pakiapusan yu la king karelang kasalpantayanan king Dios. 8I Jesu-Cristo ya naman ing napun, ing kasalukuyan, at king kapilan pa man. 9E kayu pailili king dalan a matulid uli na ning makayaliwang turu. Lalung masanting para kekatamu ing mipasiknangan king lugud na ning Dios kesa king kapamilatan na ning pamanuntun karing kautusan tungkul king pamangan. Ding tutuntun kareti ala na la mang kakamtan a pakinabang. 10Ding pari a susuyu king tolda da ring Judio e la malyaring makisulu king sakripisyu karing kekatamung altar. 11Ing Pekapun ding Pari da ring Judio darala nang lulub ing daya da ring animal king Kabanal-banalan a Lugal para iyain da antimong ain-sakripisyung kapamayaran karing kasalanan; oneng ding bangke da ring animal durulukan da la lual na ning balen. 12King uli na mu rin niting sangkan, mete ya i Jesus lual ning pasbul balen ban alinis ne ing tau king kasalanan na king kapamilatan na ning sarili nang daya. 13Inya munta tamu kang Jesus king lual ning balen at damayan ta ya king kamarinayan a pibata na. 14Uling ala yu keti king yatu ing balen a manatili, at ing panintunan tamu ya itang siudad a datang king aldo bukas. 15Inya king kapamilatan nang Jesus, miyain tamung alang anggang ain-sakripisyu ning kapurian king Dios. Ngana wari, pasalamat tamung alang patad king lagyu na king kapamilatan da ring amanung sasabian tamu. 16Isulung yu ing pamaniapat mayap at ing pamisaupan king metung at metung, uling deti sakripisyu lang babie tula king Dios. 17Pamintuan yu la ding kekayung pamuntuk at tukian yu ing karelang yuyutus. Ila ding alang patugut mimingat kekayu at ila ding munie kwenta king Dios tungkul kaniti. Nung mamintu kayu karela, atuparan dang matula ing karelang obra; nung ali mibayatnan la lub tupad kaniti at ikayu naman ding maperhuisyu. 18Panalangin yu ke sanang parati. Asisiguradu ming atin keng malinis a konsiensia at buri mi ing mibiebie mitmung dangal king sablang penandit. 19Maygit king sabla, ipakisabi kung mayap ing ipanalangin yung makapagbalik kung agad kekayu. 20Ing Dios a panibatan na ning sablang kapayapan ya ing pepasubling mebie kang Jesus a Ginu tamu, ing Marangal a Pastul da ring tupa; uli na ning daya na a meging katibayan na ning alang anggang kasunduan. 21Mananu na sanang ing Dios a panibatan na ning kapayapan ibie na kekayu ing sablang bage mayap a kekayung kailangan ba yung atuparan ing kaburian na, at king kapamilatan nang Jesu-Cristo, daptan na sa kekatamu ing sablang makaligaya keya. Purian ya i Jesu-Cristo king kapilan pa man! Amen. 22Kapatad, aduan ku kekayu ing pakiramdaman yung mitmung kapibabatan iting amanung tuturu ku kekayu, uling iting sinulat ku kekayu e naman tutung makaba. 23Buri kung abalu yu king ing kapatad tamung i Timoteo milual ne king sukulan. Nung agad yang datang, ituki ke pamamunta ku ken. 24Ikomusta yu kami karing sablang pamuntuk yu at karing sablang pinili na ning Dios. Kukomustan da kayu ding kapatad tamung taga Italia. 25Ing grasya na ning Dios manatili sa kekayu ngan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\