HEBREO 8

1Ing kapupuntan na ning sablang sasabian mi ya ini: atin tamung metung a Pekapun ding Pari a makalukluk king banda nang wanan ning tronu ning Kakataskatasan a Dios. 2Ya ing pekapun ding pari a susuyu king Kabanal-banalan a Lugal, ngana wari, king tune tolda a telakad na mismu ning Dios, e ning tau. 3Ing balang pekapun ding pari mitutulduan yang munie ain at animal bilang ain-sakripisyu king Dios; inya sukat munaman ing atin yang ayain ing kekatamung Pekapun ding Pari. 4Nung atyu ya mu keti king yatu, e ya malyaring kilalanan bilang pari king makananu mang paralan, uling atin nang pari keti a munie ain, agpang king Kautusan da ring Judio. 5Oneng king katunayan ing obrang gagampanan da metung mung wangis at peka anino na ning karin banua. Kalupa na ning anti kanitang king panaun nang Moises. Inyang tatalakad neng Moises ing Tolda, sinabi na ning Dios keya, “Pakasiguraduan mu king gawan mu ing sabla antimo ing pepakit ku keka karin king bunduk.” 6Oneng, antimo ing milyari, mirinan yang kayupayan i Jesus bilang pari a mimigit e palak ketang miyabie karela, antimo nung makananu yang lalung mayap itang kasunduan a tinatag na pilatan na ning Dios at ding tau. Uling makatalakad ya iting kasunduan karing lalung mangaulagang bage a mipangaku. 7Nung itang minunang kasunduan ala yang kakulangan, e ne sana meging kailangan ing kadua. 8Oneng menakit yang kakulangan ing Dios king balen na, inya nganang sinabi, “Datang la ding aldo, ngana ning Ginu, nung nu ke itatag ing metung a bayung kasunduan karing memalen ning Israel, at king tribu nang Juda. 9E ne maging kalupa na nitang kasunduan a tinatag ku karing karelang makatua, kanitang tinaid ku lang leko ibat Ehipto. E la menatiling tapat king kasunduan a tinatag kung kayabe ra, inya pepaburen ku la, ngana ning Ginu. 10Iti, ngeni, ya ing kasunduan a itatag ku karing memalen ning Israel king daratang a panaun, ngana ning Ginu: Ibili ku la ding kakung kautusan king kaisipan da, at idukit ku la karing pusu ra. Aku ing maging Dios da, at ila naman maging balen ku la. 11E na kailangan pa king ituru ne ning ninuman karela ing kalupa nang memalen o sabian na king ninuman karing kapatad na, ‘Kilalanan me ing Ginu.’ Uling ila ngan akilala da ku, manibat king pekamalati angga na king maragul dili. 12Patawaran ku la karing karelang kasalanan, at kalinguan ku na ing e mayap dang dapat.” 13King pamagsalita na ning Dios tungkul king metung a bayung kasunduan, mangabaldugan king bibilang na neng alang ulaga itang minuna; e na lambat lumipas ya ing isanu mang bage milalako ulaga at maluluma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\