SANTIAGO 2

1Kapatad, antimong talasalpantaya king Ginu tamung Jesu-Cristo, ing Ginu na ning ligaya, sukat kayung parehu lawe karing tau. 2Alimbawa, ing metung a taung makapiblas masanting at makasingsing a gintu linub ya king kekayung kapulungan, kayagnan neng dinatang ing metung a pakakalulung gisi-gisi a imalan. 3Nung lalu yeng atensyunan ing taung masanting a piblas at sabian yu, “Keni kayu pu lukluk, masanting ya ing luklukan a ini,” oneng king taung pakakalulu at gisi-gisi a imalan ngayung sumabi, “Keta na ka mu talakad,” o kaya, “Lukluk na ka mu king lapag,” 4e kayu maging parehu lawe at maging talapanatul kayung ating e mayap a isip. 5Lawan yu, kaluguran kung kapatad! Ding lalawan nang pakakalulu ning yatu ila ding pinili na ning Dios para mipabandian la king kasalpantayanan, at magkamit king Kayarian a pengaku na karing malugud keya. 6Oneng linawe yu lang mababa uri ding kalulu! Ninu wari ding manalipit kekayu at midadala kekayu arapan da ring husgadu? E ding mabandi? 7E wari ila naman ding manyira king lagyung mitmung dangal a binie na ning Dios kekayu? 8Masanting kayu daraptan, nung tutuparan ye ing kautusan a binie na ning Dios a sasabian ning Kasulatan, “Luguran me ing kalupa mung tau antimo ing sarili mu.” 9Oneng kabud e kayu paraparehu lawe karing tau, mikakasala kayu at agpang king Kautusan sukat kayung miyatulan. 10Ninuman ing tutupad king kabilugan a Kautusan, oneng e ne tiparan ing metung a malating kautusan, lebagan na na la ngan ding sablang kautusan. 11Uling ing sinabing “E ka makipangalugud,” ya naman ing sinabing “E ka makamate.” Agyang e ka makipangalugud, lalabag ka mu rin king kautusan, nung makamate na ka man. 12Inya mingat kayu king pamagsalita yu at dapat uling miyatulan kayu ketang kautusan a minie kalayaan kekayu. 13Atulan neng alang lunus ning Dios ing ninumang e biasang lumunus; oneng e ya sukat mitakutan ing mapaglunus arapan na ning ukum. 14Kapatad, nanung kwenta na nung sabian na ning metung a tau, “Atin kung kasalpantayanan,” oneng ing dapat na e na naman patutuan iti? Aligtas ne kaya ning anti kaniting kasalpantayanan? 15Alimbawa, ating kapatad a mangailangan imalan at alang apangan. 16Nanung kwenta na ning sabian mu: “Saupan na ka sana ning Dios! E ka paidimla at mangan ka sanang masalese!”, nung e mu ne man dirinan imalan a isulud na at kanan a apanulu nang danup? 17Makanyan ya naman ing kasalpantayanan: nung kabud ya mu pamaniwala, oneng ala ne mang dapat a mayayakit kayabe na, kasalpantayanan yang mete. 18Oneng atin naman sasabing, “Ika, atin kang kasalpantayanan, aku naman atin kung dapat.” Ing ipakibat ku naman anti kanini, “Ipakit mu kanaku ing kasalpantayanan mung ala namang dapat, at ipakit ku naman keka king kapamilatan da ring dapat ing kanakung kasalpantayanan.” 19Maniwala ka king ating metung mung Dios? Masanting! Ding demonyu man maniwala la at gagalgal la pa king takut. 20Mangmang! E mu wari aintindian king alang kwenta ing kasalpantayanan, nung ala yang dapat a mayap? 21E mu wari balu king liguran ne ning Dios i Abraham uli na ning depat na inyang inain ne king altar ing anak nang i Isaac? 22Ken mu akit king miyabe megobra ing kasalpantayanan na at dapat; meging ganap ing pamanialpantaya na king kapamilatan na ning dapat na. 23Metupad ing sasabian na ning Kasulatan, “Sinalpantaya ya i Abraham king Dios at uli na ning kasalpantayanan na tinggap ne ning Dios.” Inya ing Dios inaus neng kakaluguran i Abraham. 24Ken yu akit king mabibilang yang metanggap king Dios ing tau uli da ring dapat na at e mu kabud king kapamilatan na ning pamanialpantaya na. 25Makanyan munaman ing milyari kang Rahab, ing babaing magtinda king katawan na. Tinggap ne ning Dios uli na ning depat nang mayap inyang matula na lang tinggap detang ispia a tiburan da ring Israelita, at sinopan na lang mekatakas kapamilatan na ning pamanuru na king aliwang dalan. 26Inya, nung makananung ing katawan a makakawani king espiritu, katawan yang mete, makanyan munaman, ing kasalpantayanan a makakawani king dapat a mayap, kasalpantayanan yang mete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\