SANTIAGO 4

1Nanu ing panibatan na ning sablang pamipate at pamikontrang lalto kekayu? Aliwa wari deti ding bunga na ning pamitan ning katawan yu a alang patugut mag-rebeldi laban king pangatau yu? 2Atin kayung buri, oneng e la malyaring miyabie kekayu, inya makamate kayu; atin kayung buri, oneng e yo akua, inya mikontra-kontra kayu at mipatepate. Ala kekayu ing bage buri yu uling e yu aduan iti king Dios. 3At nung aduan yu at e yu tatanggapan, ing sangkan uling ing parasan yu e mayap; maniawad kayu karing miyayaliwang bage para gamitan yu mu king sarili yung tula. 4Taksil a tao! E yu wari balu king ding maki-kaluguran king yatu maging kalaban na la ning Dios? Inya, ninuman ing bisang maging kakaluguran na ning yatu gagawan neng kalaban na ning Dios ing sarili na. 5Isipan yu kaya king meyala yang kwenta ing Kasulatan a sasabing, “Ing espiritung binili na ning Dios kekatamu kitmuan ya karing mabagsik a nasa.” 6Oneng ing grasyang babie na ning Dios kekatamu lalu namang masikan. Uling sasabian na ning Kasulatan, “Lalabanan na la ning Dios ding palalu, oneng dirinan na lang grasya ding mapagpakumbaba.” 7Inya, pailalam kayu king upaya na ning Dios. Labanan ye ing diablo, at dumayu ya kekayu. 8Lumapit kayu king Dios, at lumapit ya kekayu ing Dios. Wasan yu la ding gamat yu, ikayung palpikasala! Linisan yu la ding pusu yu, ikayung pabayu-bayu pamisip! 9Pagkalungkutan yu, kumiak kayu, at tangisan yu; alilan yung pamanangis ing kekayung sagaksak, at alilan yung lungkut ing kekayung tula! 10Magpakumbaba kayu arapan na ning Ginu, at ibangun na kayu. 11Kapatad, e kayu mipapanyira. Ing manyira king kapatad na o mamatul, sisiran ne at atulan ing mismung Kautusan. At nung atulan me ing Kautusan, mangabaldugan king e me tutuparan, nune atulan me. 12Ing Dios ya mung bukud ing gagawang Kautusan, at ya mung bukud ing mamatul. Ya mung bukud ing makapagligtas at makalipul. Ninu mo ika ban atulan me ing kalupa mung tau? 13Ngeni, pakiramdaman yu ku, ikayung sasabing, “Ngeni o kaya bukas maglakbe kami king siudad a anti keta at karin kami magdatun kilub ning pabanua. Manintunan kami at tumipun dakal a salapi.” 14Balu yu wari nung nanu ing darala na ning aldo bukas? Mengari mu ing bie yu king ulap a lalto king saguling penandit at kaybat mawala. 15Inya ini ing sukat yung sabian, “Nung burian na ning Ginu at atin pang bie, daptan mi ing anti keni o ing anti keta.” 16Oneng tutu kayung matas a lub at mapagparangalan; ing pamagparangalan a anti kaniti e ustu. 17Inya, mikakasala ya ing taung makibalu king mayap a sukat nang daptan, oneng e na daraptan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\