JUAN 10

1“Ing katutuan sasabian ku kekayu: ing lulub king kural da ring tupa a e daralan king pasbul nune king aliwang paralan, ing taung ita mapanako ya at tulisan. 2Oneng ing lulub king pasbul, ya ing pastul da ring tupa. 3Ya ing bubuklatanan na ning bante pasbul. Pakiramdaman da ring tupa ing siwala na kabang ausan na la king lagyu ra at panimunan na la king paglual da. 4At nung alual na na la ngan, manimuna ya karela at tukian de ring tupa uling balu re ing siwala na. 5Oneng e re tukian ing aliwang tau, nune takasan de uling e re balu siwala ing aliwang tau.” 6Sinabi neng Jesus iting talimhaga karela, oneng e ra aintindian ing buri nang sabian. 7Inya pasibayu nang sinabing Jesus karela, “Ing katutuan sasabian ku kekayu: Aku ing pasbul na ning kural da ring tupa. 8Mapanako la at tulisan ding sablang dinatang makauna kanaku, oneng ding tupa e da la pekiramdaman. 9Aku ing pasbul. Miligtas ya ing ninumang lungub king kapamilatan ku. Malaya yang lungub at lual at makatagpu yang pastulan. 10Daratang ya ing mapanako ba ya mung manako, makamate, at manyira. Dinatang ku ba lang mika bie—bie a labis-labis. 11“Aku ing mayap a pastul. Makasadia yang mate ing mayap a pastul para karing tupa na. 12Ing upahan, potang akakit neng daratang ing asung-gubat, darayu ya at tatakas uling upahan ya mu at uling e na la bandi ding tupa. Inya sagmitan na la ning asung-gubat at isalbag ding tupa. 13Tatakas ya ing taung upahan uling upahan ya mu at ala yang malasakit karing tupa. 14Aku ing mayap a pastul. Balu ku la ding kanaku at balu da ku ding kanaku, 15nung makananung ing Ibpa balu na ku at ing Ibpa balu ke. At babie ku ing kanakung bie para karing tupa. 16Atin kung aliwang tupa a ala pa keting kural. Kailangan ku la namang panimunan deti; at pakiramdaman da ing siwala ku. Maging metung nia mu ing kawan at metung ing pastul. 17“Kaluguran na ku ning Ibpa uling makasadia kung ibie ing kanakung bie ba keng tanggapan pasibayu. 18E ne akua ninuman kanaku iting bie, nune kusa keng babie iti. Atin kung upayang ibie at upayang kumang pasibayu kaniti. Iti ya ing utus na kanakung Ibpa ku.” 19Pasibayu lang misagsag ding Judio uli da reting amanu. 20Dakal la karela ding sinabi, “Alipnan ne ning demonyu! Sira ya buntuk! Baket pakiramdaman ye?” 21Ngara naman ding aliwa, “E makapagsalitang anti kaniti ing alipnan na ning demonyu! Makapasala ya waring mata ing demonyu?” 22Piesta na ning Pamitalaga king Templo kanita karin Jerusalem at panaun na ning dimla. 23Atyu king Templo i Jesus; lakad-lakad ya king Balkon nang Solomon, 24at pilupungnan de ring Judio. Ngara kang Jesus, “Angga kapilan ing ibili mu kami king pamikekelangan? Nung ika ing Cristo, sabian mung tapatan kekami.” 25Mekibat ya i Jesus, “Sinabi ku na kekayu, oneng e kayu meniwala. Ding dapat a daraptan ku king lagyu nang Ibpa ku ilang patutu tungkul kanaku. 26Oneng e kayu bisang maniwala uling e ra kayu tupa. 27Makiramdam la king siwala ku ding kanakung tupa at akikilala ku la at tutuki la kanaku. 28Dirinan ku lang bie alang angga at e la mipahamak kapilan man. Alang makasamsam kareti kanaku. 29Ing Ibpa ku a minie kareti kanaku maygit ya karing sabla at alang makasamsam kareti king gamat nang Ibpa ku. 30Aku at ing Ibpa metung kami mu.” 31Pasibayu lang dinamput batu ding Judio ba reng basibasan. 32Inya sinabi na karela, “Pepakitanan da kayung dakal a mayap a dapat ibat king Ibpa, isanu kareti ing sangkan ning pamamasibas yu kanaku?” 33Pakibat da, “Babasibasan da ka e uli na ning mayap mung dapat, nune uli na ning pamaglapastangan mu king Dios! Uling magbansag kang Dios kabang metung ka mung tau!” 34Mekibat ya i Jesus karela, “E wari makasulat king kekayung Kautusan, ‘Sinabi ku, dios kayu?’ 35Nung ausan na lang dios ning Kautusan ding taung dininan na ning Dios king amanu na, e malyaring payalian ing kasulatan. 36Pinili na ku ning Ibpa at tinubud keti king yatu. Makananu yung asabi kanaku ngeni ing lalapastanganan ke ing Dios uling sinabi kung ‘Aku ing Anak ning Dios?’ 37Nung e ku la daraptan ding parapat ning Ibpa ku, e kayu sukat maniwala kanaku. 38Nung daraptan ku la, agyang e kayu maniwala kanaku, karing mu mang dapat ku sukat kayung maniwala ban abalu yu at aintindian king ing Ibpa atyu kanaku at aku atyu ku keya.” 39At pasibayu deng pekikuanan dakpan i Jesus, oneng ikua na lang apangilagan. 40Pasibayu yang minta i Jesus king kasumangid na ning Ilug ning Jordan, king lugal nung nu ya minunang meminyag i Juan. Menatili ya karin. 41At dakal lang tau ding minta kang Jesus. Ngara, “Ala yang depat a milagru i Juan, oneng tutu ing sablang bage sinabi na tungkul king taung iti.” 42At dakal la ding taung meniwala kang Jesus karin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\