JUAN 14

1Nganang sinabing Jesus karela, “E kayu sukat mababalisa. Maniwala kayu king Dios at maniwala kayu naman kanaku. 2Ating dakal a kuartu king bale nang Ibpa ku. Nung e mu makanyan e ku sabian iti kekayu. Mako ku ban magsadiang lugal para kekayu. 3At nung miras na ku at mekapagsadiang lugal para kekayu, mibalik kung pasibayu keti at ituki da kayu ban nung nu ku karin, karin kayu naman. 4At balu yu ne ing dalan papunta king pupuntalan ku.” 5Nganang Tomas, “Ginu, e mi man balu nung nu ka munta, makananu mi yang balu ing dalan?” 6Pekibat nang Jesus, “Aku ing dalan, ing katutuan, at ing bie. Alang malyaring miras king Ibpa nung e mu king kapamilatan ku. 7Nung balu yu ku, balu ya naman ing Ibpa. Manibat ngeni balu yu ne at ikit yu ne.” 8Sinabi nang Felipe, “Ginu, ipakit me kekami ing Ibpa at managyu na iti kekami.” 9Mekibat ya i Jesus, “Felipe, kalambat yu na kung kayabe e mu ku pa balu? Ing menakit kanaku, ikit na ne ing Ibpa. Baket sinabi mung ‘Ipakit me kekami ing Ibpa’? 10E ka wari maniwala king atyu ku king Ibpa at ing Ibpa atyu kanaku? E la manibat kanaku ding amanung sasabian ku kekayu. Gagawan na ning Ibpang atyu kanaku ing obra na. 11Maniwala kayu kanaku: atyu ku king Ibpa at atyu kanaku ing Ibpa. Nung e kayu bisang maniwala king sasabian ku, maniwala kayu king uli da ring dapat ku. 12Ing katutuan sasabian ku kekayu: ing maniwala kanaku makarapat ya naman karing dapat a daraptan ku, at maygit pa kareti uling munta ku king Ibpa. 13Ing nanumang aduan yu king lagyu ku daptan ku ban mipaligayan ya ing Ibpa king kapamilatan na ning Anak. 14Nung maniawad kayung nanuman king lagyu ku, daptan ku. 15“Nung kaluguran yu ku, pamintuan yu la ding utus ku. 16Maniawad ku king Ibpa at dinan na kayung Talasaup a akayabe yu kapilan man. 17Ya ing Espiritu na ning katutuan a e na atanggap ning yatu uling e ne akakit at e ne balu. Oneng balu ye uling akayabe ye at manuknangan ya kekayu. 18“E ra kayu lakuan dili-dili; mibalik ku kekayu. 19Saguli na mu at e na na ku akit ning yatu, oneng akit yu ku; uling mabie ku, ikayu man mie kayu. 20Abalu yu king aldong ita king atyu ku king Ibpa at ikayu atyu kayu kanaku, nung makananu kung atyu kekayu. 21“Ing tatanggap karing utus ku at tutupad kareti ya ing malugud kanaku. At luguran neng Ibpa ku itang malugud kanaku. Luguran ke at ipakilala ku keya ing kanakung sarili.” 22Kitnan neng Judas (aliwa ing Iscariote), “Ginu, baket kekami ka mu pakilala at e king yatu?” 23Pekibat nang Jesus, “Pamintuan na la ning lulugud kanaku ding amanu ku; luguran neng Ibpa ku at i Ibpa ku at aku manuknangan ke keya. 24E tutupad karing amanu ku ing e lulugud kanaku. E kanaku ing amanung dimdam yu nune ibat king Ibpang mitubud kanaku. 25“Sinabi ku la deting bage kekayu kabang kayabe yu ku pa. 26Oneng ing Talasaup, ing Banal a Espiritu a itubud na ning Ibpa king lagyu ku, ya ing mituru kekayu king sablang bage. Paganaka na kekayu ing sablang sinabi ku kekayu. 27“Ing kapayapan lalakuan ku kekayu; ing kanakung kapayapan babie ku kekayu, ing kapayapan a e na kalupa ning babie ning yatu. E kayu sukat mababalisa o mitakutan man. 28Dimdam yung sinabi ku, ‘Mako ku, oneng mibalik ku naman kekayu.’ Nung liguran yu ku, sukat kayung tumula king munta ku king Ibpa uling maygit ya kanaku ing Ibpa. 29Sinabi ku na iti ngeni kekayu bayu pa mapalyari ban maniwala kayu potang mapalyari na. 30E ku na pakakaban pa ing sabian ku kekayu uling daratang ne ing pamuntuk na ning yatung iti. Ala yang upaya kanaku; 31oneng daratang ya ban akilala na ning yatu king kaluguran ke ing Ibpa at king daraptan ku ing yuyutus na kanaku. “Talakad na kayu, tara na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\