JUAN 18

1Kaybat na lang asabi deting bage, minta ya i Jesus at ding alagad na king kasumangid na ning Sapa ning Kidron. Ating mulahan karin at linub la. 2Balu neng Judas a magtaksil kang Jesus ing lugal a ita uling maralas lang mititipun karin di Jesus at ding alagad na. 3Minta ya karin i Judas; kayabe ne ing metung a grupu da ring sundalus at ding mapilan a guardia na ning Templo a peparala da ring pamuntuk ding pari at ding Pariseo. Magdala lang sulu, sulugi at sandata. 4Balu nang Jesus ing sablang mapalyari, inya selubungan na la at kitnan, “Ninu ing panintunan yu?” 5Ngarang mekibat, “I Jesus ning Nazaret.” Sinabi na karela, “Aku ya.” Kayabe re i Judas, ing migtaksil kang Jesus. 6Inyang sinabi nang Jesus karela, “Aku ya,” mengapayatras la at miragsa king gabun. 7Kitnan na lang pasibayu, “Ninu ing panintunan yu?” Ngarang mekibat, “I Jesus ning Nazaret.” 8Nganang Jesus, “Sinabi ku na kekayu king aku ya. Paburen yu lang mako deng taung deni, nung aku ing kekayung panintunan.” ( 9Sinabi na iti ban matupad itang amanu na, “Alang mabating metung man karing binie mu kanaku, Ibpa.”) 10Atin yang espada i Simon Pedro; begut ne iti at tebak ing ipus na ning Pekapun ding Pari. Atigpas ne wanan a balugbug. Malkus ing lagyu na ning ipus. 11Sinabi nang Jesus kang Pedro, “Ikaluban me ing espada mu! E wari kailangan ing inuman ke ing kopa a painum na kanaku ning Ibpa?” 12Dekap de i Jesus at ginapus de ring guardiang Judio at ding sundalus a panimunan na ning kapitan da. 13Minuna reng dela kang Anas, ing katuangan nang Caifas a Pekapun ding Pari king banuang ita. 14I Caifas ya itang minie payu karing Judio king makakayap ing katau ya mu ing mate para king balen. 15Tinuki ya kang Jesus i Simon Pedro at ing metung pang alagad. Kakilala ne ning Pekapun ding Pari ing alagad a iti, inya mekalub yang kayabe nang Jesus king patyu na ning Pekapun ding Pari. 16Melakuan ya i Pedro lual ning pasbul. Linual ya ing alagad a kakilala ning Pekapun ding Pari, at pekisabian ne ing babaing magbante king pasbul. Tiki neng linub i Pedro. 17Nganang mengutang niting babai kang Pedro, “E ka wari metung karing alagad na ning taung yan?” “Ali ku,” nganang mekibat Pedro. 18Marimla kanita, inya migdapug la ding ipus ampon ding guardia at migsalab la. Mekiabe ya i Pedro at migsalab ya naman. 19Pengutnan ne ning Pekapun ding Pari i Jesus tungkul karing alagad na at king tuturu na. 20Mekibat ya i Jesus. Ngana, “Hayagan kung migsalita karing sablang tau; parati kung tuturu kilub da ring sinagoga at kilub ning Templo nung nu la parating mititipun ding Judio. Ala kung sinabi nanuman king makasalikut. 21Baket kukutnan mu ku? Mangutang ka karing mekaramdam kanaku nung nanu ing sinabi ku karela; balu ra nung nanu ing sinabi ku.” 22Inyang asabi na iti, timpaling ne ning metung karing guardiang atyu karin. Nganang sinabi, “Baket makanyan kang makibat king Pekapun ding Pari?” 23Pekibat nang Jesus, “Nung e ustu ing sinabi ku, patunayan mu. Nung mayap ing sinabi ku, obat timpaling mu ku?” 24Makagapus ya pa i Jesus inyang peparala neng Anas kang Caifas, ing Pekapun ding Pari. 25Makatalakad ya pa mu rin at magsalab karin i Pedro. Kitang da, “E ka naman wari metung karing alagad na?” “Ali ku!” nganang mekibat Pedro. 26Kitnan na ne naman ning metung karing ipus ning Pekapun ding Pari, kamaganak ne nitang tinigpas na balugbug Pedro, “Aliwa wari ika ing ikit kung kayabe na king mulahan?” 27Pepayalian nang pasibayung Pedro iti, at kanita mu rin tinulauk ya ing tatyo. 28Ibat king bale nang Caifas dela re i Jesus king palasyu na ning gobernador. Abak a maranun kanita. E la linub ding Judio king palasyu na ning gobernador ban e la midinatan, uling pagnasan dang makapangan la king apunan na ning Pamaglagpus. 29Inya liwalan na lang Pilato at kitang na karela, “Nanung dalum ing yarap yu laban king taung iti?” 30Pekibat da, “Nung e ya dinapat e mayap ing taung iti, e mi ya sa dela keka.” 31Nganang Pilato karela, “Kuanan ye at atulan agpang king Kautusan yu.” Ngara ding Judio, “Makabawal kekami ing papate mi ya ing ninuman.” 32(Iti milyari ban matupad ing sinabi nang Jesus nung makananu yang mate.) 33Pasibayu yang linub king palasyu i Pilato at inaus ne i Jesus. Nganang kinutang kang Jesus, “Ika ing Ari da ring Judio?” 34Mekibat ya i Jesus, “Ibat keka yan o ating aliwang sinabi keka tungkul kanaku?” 35“Judio ku wari?” nganang kinutang Pilato. “Dela ra ka kanaku ding sarili mung kabalen at ding pamuntuk da ring pari. Nanu waring depat mu?” 36Pekibat nang Jesus, “E ya king yatu ing kanakung kayarian. Nung ing kayarian ku keti ya king yatu, makilaban la ding kanakung talasuyu ban e ku miyabie karing Judio. Oneng e ya king yatung iti ing kanakung kayarian!” 37Nganang Pilato, “Ing buri mung sabian, metung ka ping ari?” Mekibat ya i Jesus, “Ika ing sasabing ari ku. Iti ya ing sangkan nung inya mibait ku at dinatang keti king yatu ban munie patutu king katutuan. Makiramdam ya kanaku ing ninumang atyu king katutuan.” 38Nganang kinutang Pilato, “Nanu ing katutuan?” Kaybat nang asabi iti, pasibayu na lang liwalan Pilato ding Judio. Ngana karela, “Ala kung ikit a kasalanan na. 39Agpang king kekayung kaugalian kailangan kung mibulus metung a preso para kekayu neng Pamaglagpus. Buri yung ibulus ke ing Ari da ring Judio?” 40Ngarang kinulisak mekibat, “Ali mi ya, aliwa ya, nune i Barabas!” (Metung yang tulisan i Barabas.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\