JUAN 21

1Kaybat na nita, pasibayu yang pepakit i Jesus karing alagad na king pampang na ning Dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit ya king anti kaniting paralan. 2Miyabe-abe la di Simon Pedro, Tomas (ing mayayaus Kambal), Nathanael a tau Cana, Galilea, ding anak nang Zebedeo, at ding adua pa karing alagad nang Jesus. 3“Manasan ku,” nganang sinabing Simon Pedro karela. “Tuki kami keka,” ngara naman kang Simon Pedro. Meko la at sinake king bangka. Oneng ala lang arakap nanumang asan king kabukas a ita. 4Inyang saslag ne ing aldo, atyu i Jesus king pampang; oneng e re akilala ding alagad king ya i Jesus. 5Ngana karela, “Anak, atin kayung ikua?” “Ala,” ngarang mekibat. 6Sinabi na karela, “Ibaldug ye ing lambat king dane nang wanan ning bangka at manikua kayu.” Bildug de ing lambat at e re agyung isaka uli na ning keraklan da ring asan. 7Ngana ning alagad a pakamalan nang Jesus kang Pedro, “Ya ing Ginu!” Panamdam nang Simon Pedro king ya pala ing Ginu, sinulud na ing imalan na (uling lubas ya) at linuksu ya king danum. 8Oneng sinadsad lang makabangka king pampang ding aliwang alagad at guguyud de ing lambat a mitmung asan. E la masiadung malaut king pampang; manga dinalan a yarda mu ing dayu ra. 9Kasaka da king pampang menakit lang uling a mibabaya at asan a makaderang ampon tinape. 10Nganang Jesus karela, “Magdala kayung mapilan keni karing asan a arakap yu.” 11Inya sinake ya king bangka i Simon Pedro at ginuyud ne papunta king pampang ing lambat a mitmung mangaragul a asan; dinalan la at limang pulu’t atlu heganagana. E ya mesira ing lambat agyang marakal la. 12Nganang Jesus karela, “Me kayu keni at magalmusal kayu.” Oneng ala metung man karela ing mengangas kinutang nung ninu ya uling balu ra king ya ing Ginu. 13Linapit ya i Jesus at kinua ne ing tinape at binie ne karela at antimu rin ding asan. 14Iti ya ing katlung pamipakit nang Jesus karing alagad kaybat nang sinubling mebie. 15Inyang mekapag-almusal na la, kitnan neng Jesus i Simon Pedro. Ngana, “Simon, anak nang Juan, kaluguran mu ko maygit kareni?” Nganang mekibat Pedro, “Wa, Ginu, balu mu king kaluguran da ka!” Sinabi nang Jesus, “Pakanan mu la ding kanakung biserung tupa.” 16Kitang nang kaduang besis, “Simon, anak nang Juan, kaluguran mu ko?” Mekibat ya i Pedro, “Wa, Ginu, balu mu king kaluguran da ka.” Nganang Jesus, “Ingatan mu la ding tupa ku.” 17Kitang na king katlung besis, “Simon, anak nang Juan, kaluguran mu ko?” Melungkut ya i Pedro uling mekatatlu na kitang: “Kaluguran mu ko?” At mekibat ya, “Ginu, balu mu ing sabla; balu mu king kaluguran da ka!” Sinabi nang Jesus, “Pakanan mu la ding tupa ku. 18Ing katutuan sasabian ku keka: inyang kayanakan ka ika ing mibiblas king sarili mu at lalakad ka nung nu ka bisang munta. Potang tumua ka, iyatiat mu la ding gamat mu at aliwa ya ing miblas keka at midala keka king lugal a e ka bisang munta.” 19(Sinabi na iti ban ipabalu na nung makananu yang mate i Pedro at munie kaligayan king Dios.) Pangasabi na niti, nganang Jesus, “Tuki ka kanaku!” 20Melikid ya i Pedro at ikit ne king kagulutan na ing alagad a pakamalan nang Jesus; ya itang linapit king salu nang Jesus inyang mag-apunan la at kinutang, “Ginu, ninu ing magtaksil keka?” 21Inyang ikit neng Pedro, kitang na kang Jesus, “Ginu, nanu ing mapalyari king taung ini?” 22Pekibat nang Jesus, “Nung burian kung mie ya angga king pamagbalik ku, nanu keka ita? Ika tuki ka kanaku!” 23Inya mikalat ing balita karing kapatad king e ya mate iting alagad. Oneng e na sinabing Jesus king e ya mate, nune sinabi na, “Nung burian kung mie ya angga king pamagbalik ku, nanu keka ita?” 24Iti ya ing alagad a patutu tungkul kareting bage at ya naman ing sinulat kareti at balu mi king tutu ing sasabian na. 25At atin pang dakal a miyaliwang bage a depat nang Jesus; nung isulat ngan, babalakan ku king e la mipagyu ding librung misulat agyang king mabilug a yatu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\