JUAN 3

1Ating metung a lalaking milagyuan Nicodemo, metung yang Pariseo at pamuntuk ding Judio. 2Misan a bengi, iting lalaki minta ya kang Jesus. Ngana kang Jesus, “Maestro, balu mi king metung kang talaturu a menibat king Dios, uling alang makagawa karing milagrung daraptan mu subali mu nung mamantabe ya keya ing Dios.” 3Mekibat ya i Jesus, “Ing katutuan sasabian ku keka: subali mu nung mibait yang pasibayu ing tau e ne akit ing Kayarian ning Dios.” 4Kitang nang Nicodemo, “Makananu yang mibait pasibayu ing tau nung matua ne? Makapagbalik ya pa wari king atian nang ima na ba yang mibait pasibayu?” 5Mekibat ya i Jesus, “Ing katutuan sasabian ku keka: subali mu nung mibait ya king danum at king Espiritu ing tau e ya makalub king Kayarian ning Dios. 6Ing mibait king laman, laman ya at ing mibait king Espiritu, espiritu ya. 7E mu pagmulalan ing sinabi ku keka, ‘Kailangan kayu ngan mibait pasibayu.’ 8Tutiup ya ing angin king lugal a buri na at daramdaman yu ing biung na, oneng e yu balu nung nu manibat at nung nu pupunta. Makanyan munaman ing mapapalyari king balang metung a mibabait king Espiritu.” 9Nganang kinutang Nicodemo, “Makananu lang mapalyari deting bage?” 10Mekibat ya i Jesus, “Metung kang talaturu ning Israel at e mu la aintindian deting bage? 11Ing katutuan sasabian ku keka: sasabian mi itang balu mi at patutuan mi itang ikit mi. Makanyan man e yu tatanggapan ing pamipatutu mi. 12Nung e yu paniwalan ing sasabian ku tungkul karing bage keti king yatu, makananu kayung maniwala nung magsalita ku tungkul karing bage a atyu banua? 13Ala pang miyukiat king banua subali mu ing Anak ning Tau a tinipang ibat banua.” 14At nung makananu neng tinas Moises ing ubingan a tangsu king disyerto, makanyan ya namang sukat itas da ing Anak ning Tau 15ban ing ninumang maniwala keya mika bie yang alang angga. 16Uli na ning maragul nang lugud ning Dios king yatu binie ne ing bugtung nang Anak ban ing ninumang maniwala keya e ya mate nune mirinan yang bie alang angga. 17Uling tinubud ne ning Dios ing Anak na king yatu e ban atulan ne at parusan ing yatu, nune ban miligtas ya ing yatu king kapamilatan na. 18E ya miyatulan kaparusan ing ninumang maniwala keya; oneng miyatulan ne ing e maniwala keya, uling e ya meniwala king bugtung nang Anak ning Dios. 19Ing kayatulan ya iti: dinatang ya ing sala keti king yatu, oneng aliwa ing sala ing liguran da ring tau, nune ing dalumdum uling e mayap ing dapat da. 20Uling kasaman da ring darapat e mayap ing sala at e la lalapit king sala ban e mayakit ing karelang dapat. 21Oneng lalapit ya king sala ing darapat king katutuan ban masalang mayakit king ding dapat na daraptan na la agpang king kaburian ning Dios. 22Kaybat na nita, i Jesus at ding alagad na minta la king sakup ning Judea. Karin ya menatiling kayabe ra at meminyag ya. 23Maminyag ya naman i Juan king Enon malapit king Salim uling dakal a danum karin. Pintalan de karin ding tau i Juan at bininyag na la. ( 24E ya pa makasukul kanita i Juan.) 25Mekiargu la ding mapilan karing alagad nang Juan king metung a Judio tungkul king seremonia na ning pamanos. 26Inya pintalan de i Juan at sinabi ra, “Maestro, itang lalaking akayabe yu kangatba ning Jordan a kekang sasabian karing tau, maminyag ya naman at pupuntalan de ring sablang tau!” 27Mekibat ya i Juan, “Alang taung makatanggap nanuman subali ketang babie ning Dios keya. 28Ikayu mismu apatutuan yu king sinabi ku, ‘Aliwa aku ing Cristo, nune mituburan kung makauna keya.’ 29Bandi ne ning lalaking kakasal ing babaing ikakasal na. Manenaya ya ing kakaluguran ning lalaking kakasal at makiramdam king paniatang na at maragul ing tula na kabud damdaman na ing bosis ning lalaking kakasal. Makanyan maging ganap ing tula ku ngeni. 30Ya ing sukat mirangal at aku ing sukat mibaba.” 31Itang daratang ibat babo maygit ya karing sabla. Itang manibat king yatu, king yatu ya at magsalita ya tungkul karing bage keti king yatu. Itang daratang ibat banua maygit ya karing sabla. 32Patutuan na ing ikit na at dimdam, makanyan man alang tatanggap king pamipatutu na. 33Ing tatanggap king pamipatutu na patunayan na king tapat ya ing Dios. 34Magsalita ya itang tinubud ning Dios karing amanu na ning Dios, uling ganap neng babie keya ing Espiritu. 35Kaluguran ne ning Ibpa ing Anak at binie na keya ing sablang bage. 36Atin yang bie alang angga ing maniwala king Anak; oneng e ya mirinan bie ing e mamintu king Anak, nune manatili keya ing milalablab nang mua ning Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\