JUAN 7

1Kaybat na nita, miglakbe ya i Jesus king Galilea. E ya bisang maglakad king Judea uling buri deng paten ding Judio. 2Malapit na kanita ing piesta da ring Judio, ing piesta da ring Tolda. 3Inya ngara kang Jesus ding kapatad nang lalaki, “Mako ka keti at munta ka Judea ban akit da la ring kekang alagad ding dapat mu. 4Uling alang taung darapat makalihim, nung bisa yang maging pikabaluan. Anti na ning daraptan mu na la deting bage, pakilala na ka king yatu!” ( 5Agyang ding kapatad nang lalaki e la maniwala keya.) 6Nganang Jesus karela, “E pa dinatang ing panaun ku, oneng ing panaun yu e mamako. 7E na kayu pikasaman ning yatu, oneng kasaman na ku uling patutuan ku king ding dapat na marawak la. 8Ikayu na mung makipamiesta. E ku tumagun uling e pa panaun ban kimut ku.” 9Inyang asabi na iti karela, pepailakuan ya Galilea. 10Kalako da ring kapatad na ban makipamiesta, minta ya mu rin i Jesus, oneng e mu hayagan nune pasalikut. 11Panintunan de ring pamuntuk da ring Judio king piesta. Ngarang mengutang, “Nu ya karin?” 12At misisitsitan la ding dakal a tau tungkul kang Jesus. Ngara ding aliwa, “Mayap yang tau.” “Ali ya, uling lilili na la deng tau,” ngara naman ding aliwa pa. 13Oneng alang migsalitang hayagan tungkul kang Jesus uli na ning takut da karing pamuntuk da ring Judio. 14Inyang halus mepitna na ing piesta, minta ya i Jesus king Templo at tinuru ya. 15Pigmulalan da iti ding pamuntuk da ring Judio. Ngarang sinabi, “Makananu yang mebiasa ing taung iti kabang e ne man megaral?” 16Mekibat ya i Jesus, “E kanaku ing tuturu ku, nune ibat king Dios a mitubud kanaku. 17Ninuman ing bisang tupad king kaburian ning Dios, abalu na nung ing kanakung tuturu ibat king Dios o nung aku maniabi ku king sarili kung kayupayan. 18Buri na ning maniabi king sarili nang kayupayan ing miparangalan ya ing sarili na. Oneng ing manintun king dangalan na ning mitubud keya tapat ya at alang kalaraman keya. 19Aliwa wari i Moises ing minie kekayu king Kautusan? Makanyan man ala metung man kekayu ing tutupad king Kautusan. Obat buri yu kung paten?” 20Mekibat la ding tau, “Alipnan na ka pin ning demonyu! Ninu wari ing bisang makamate keka?” 21Pekibatan na lang Jesus, “Metung pa mung bage ing depat ku at pigmulalan yu na. 22Binie neng Moises kekayu ing Kautusan tungkul king sirkunsisyun (iti e ibat kang Moises, nune karing makatua yu) at magsirkunsisyun kayu agyang king Aldo ning Sabbath. 23Nung sirkunsisyunan ye ing metung a anak king Aldo ning Sabbath ban matupad ing Kautusan nang Moises, obat mimimua kayu kanaku uling pepakayap keng lubus ing metung a tau king Aldo ning Sabbath? 24Tuknang kayung mamatul agpang mu king akakit yu, nune matul kayu ketang matulid.” 25Ngarang migsalita ding mapilan a tau Jerusalem, “Aliwa iti ing taung buri dang paten? 26Pagumasdan ye, magsalita yang hayagan at ala lang asabi laban keya! Pota galang balu ra na ding pamuntuk king ya ing Cristo? 27Alang makibalu metung man king lugal a panibatan na potang datang ya ing Cristo; oneng balu tamu nung nukarin ya ibat ing taung iti.” 28Inya king pamanuru nang Jesus kilub ning Templo matimid nang sinabi, “Talaga kayang balu yu ko at balu yu nung nukarin ku menibat? E ku dinatang king sarili kung kaburian. Itang mitubud kanaku tutu ya; oneng e ye balu. 29Aku balu ke uling ibat ku keya at ya ing mitubud kanaku.” 30Uli na niti, buri deng dakpan; oneng alang dinakap keya uling e pa miras ing oras na. 31Makanyan man dakal la karing tau ding meniwala kang Jesus at ngarang sinabi, “Potang datang ne ing Cristo, gawa ya kayang dakal pang milagru kesa karing gewa na ning taung iti?” 32Dimdam da ring Pariseo ing babalita da ring tau tungkul kang Jesus, at ding pamuntuk da ring pari, at ding Pariseo mitubud lang guardia ba reng dakpan. 33Inya sinabi nang Jesus, “Akayabe yu ku king ditak na mung panaun at mibalik na ku ketang mitubud kanaku. 34Panintunan yu ku oneng e yu ku akit; nung nu ku munta e kayu makapunta.” 35Ngarang misabisabi ding pamuntuk da ring Judio, “Nukarin ya kaya munta? Obat e ta ya malyaring akit? Munta ya kaya karing Judio a manuknangan karing siudad da ring Griego? Turu ya kaya karing Griego? 36Nanu ing buri nang sabian king pamagsalita nang ‘Panintunan yu ku, oneng e yu ku akit,’ at ‘Nung nu ku munta e kayu makapunta?’ ” 37King tauling aldo, ing maragul diling aldo na ning piesta, tinalakad ya i Jesus at sinabi nang masikan, “Nung ing ninuman kakau ya, lumapit ya kanaku at minum. 38Agpang king sasabian na ning kasulatan, ‘Ing maniwala kanaku, manibat king pusu na magus la ding batis ning mabie danum.’ ” 39Iti sinabi na tungkul king Espiritu a tanggapan ding maniwala keya. E ya pa miyabie kanita ing Espiritu uling e ya pa mipaligayan i Jesus. 40Dakal la ding taung mekaramdam kaniti at sinabi ra, “Tune pin ya ing Propeta!” 41Ngara naman ding aliwa, “Ya pin ing Cristo!” Oneng ding aliwa sinabi ra, “Manibat ya wari Galilea ing Cristo? 42Sasabian na ning kasulatan king ing Cristo manibatan ya king lahi nang David at manibatan ya Betlehem, ing balen nung nu ya menuknangan i David.” 43Inya misagsag la ding tau tungkul kang Jesus. 44Buri da ring mapilan ing dakpan de, oneng alang dinakap keya. 45Migbalik la ding guardia karing pamuntuk da ring pari at Pariseo. Ngarang kinutang, “Baket e ye dela keti?” 46Mekibat la, “Ala pang taung miniabing anti ing taung iti!” 47Kitang da ring Pariseo karela, “Ikayu man alinlang na na kayo? 48Atin na waring pamuntuk ding Judio o metung mu man Pariseo a meniwala na kang Jesus? 49Ala lang balu ding dakal a taung den king Kautusan nang Moises, inya makasumpa la!” 50Ing metung karela, i Nicodemo, itang minta kang Jesus king misan a bengi, migsalita ya karela. 51Ngana, “Agpang king Kautusan tamu, e ta ya sukat atulan ing metung a tau anggang e tamu pekiramdaman at abalu ing depat na.” 52Pekibat da kang Nicodemo, “Ika man tau ka Galilea? Pagaralan me ing Kasulatan at akit mu king alang lunto propeta a tau Galilea.” [ 53Minuli ya ing balang metung karela king sarili nang bale,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\