MARCOS 11

1Inyang milalapit na la Jerusalem, malapit king balen ning Betfage at Betania, ababatiawan da ne ing Bunduk ding Olibo, pepaunan na lang Jesus ding adua karing alagad na. 2Ngana karela, “Munta kayu king baryung arapan yu. Pangaras yu karin dasnan ye ing metung a biserung asno a makatali. Ala pang taung sinake kaniti. Kalagan ye at idala ye keni. 3Nung ating kutang kekayu, ‘Baket kakalagan ye?’ sabian yu, ‘Kailangan ne ning Ginu at pasubli nia naman agad keti.’ ” 4Minta la at disnan de ing metung a biserung asno king lele dalan; makatali ya king pasbul dalan. Samantalang kakalagan de, 5kitang da ring taung atyu karin, “Nanu ing daraptan yu, obat kakalagan ye?” 6Mekibat la antimo ing tiru nang Jesus karela at peintulutan da na lang mako ding tau. 7Dela re ing biserung asno kang Jesus. Timpak da la king asno ding karelang balabal at sinake ya i Jesus. 8Linantang da ring dakal a tau ing karelang balabal king dalan. Memakli lang sangang tanaman ding aliwa at binili da la king daralanan na. 9At ding taung mumuna at ding makatauli kang Jesus kukulisak da, “Purian ya ing Dios! Bendisyunan ne sa ning Dios ing daratang king lagyu na ning Ginu! 10Bendisyunan ne sa ning Dios ing daratang nang kayarian David a tatang tamu! Hosanna king Kakataskatasan!” 11Linub ya Jerusalem i Jesus, at tinaglus ya kilub na ning Templo. Kaybat nang linawe ing sablang atyu karin, linual ya at ding labing adua at minta la Betania anti na ning mabibengi na. 12Kabukasan, samantalang lalakad lang ibat Betania, meranup ya i Jesus. 13King makarayu ikit ne ing metung a tanaman a higera, malabung ya. Lepitan ne ba nang lawan nung atin yang bunga. Inyang milapit ne, bulung mu ing ikit na, uling e ra pa panaun mamunga ding higera. 14Sinabi nang Jesus king tanaman a higera, “Ala nang makapangan pa karing bunga mu!” At dimdam da iti ding alagad. 15Inyang miras na la Jerusalem, linub ya king Templo i Jesus, at pegumpisan na lang tinabi ding mamisali ampon maniali kilub na ning Templo. Penuag na la ding lamesa da ring maglibe-salapi, at ding luklukan da ring magtindang patipati. 16At binawal neng dumalan kilub na ning Templo ing ninumang ating daralan. 17Tiru na la kanita ding tau. Ngana, “Makasulat karing Kasulatan king sinabi na ning Dios, ‘Ing bale ku mayaus yang bale pipanalanginan para karing sablang tau.’ Oneng gewa yeng pugad da ring mapanako!” 18Dimdam da iti ding pamuntuk da ring pari at ding talaturu ning Kautusan. Inya megumpisa lang menintun paralan ban apapate re i Jesus. Tatakut la kang Jesus uling mangapamulala la ding dakal a tau king turu na. 19Inyang mabibengi na, meko nia naman Jerusalem i Jesus at ding alagad na. 20Kabukasan ning abak a maranun, king paglakad da apansinan deng melangi ya ing tanaman a higera at pati ding uyat na. 21Aganaka nang Pedro ing mepalyari at ngana kang Jesus, “Maestro, lawan mu, melangi ya ing tanaman a higerang piniumpa mu!” 22Nganang Jesus karela, “Sukat kayung salpantaya king Dios. 23Ing katutuan sasabian ku kekayu, nung sabian na ning ninuman king bunduk a ini, ‘Malis ka at iyatsa mu ing sarili mu king dagat,’ at nung ala yang alinlangan king pusu na at paniwalan na king iti mapalyari, marapat para keya. 24King uli na niti sasabian ku kekayu, nung manalangin kayu at aduan yu ing nanuman, panaligan yu king iti tinggap yu na, at ing sabla miyabie kekayu. 25At neng tatalakad kayu ban manalangin, patawaran ye ing ninumang mikasala kekayu ban i Ibpa yung atyu banua patawaran na kayu naman. 26[Nung e yu la patawaran ding mikasala kekayu, e na kayu naman patawaran ning Ibpa yung atyu banua.]” 27Migbalik na la naman Jerusalem. At kabang lalakad ya king Templo, lepitan de i Jesus ding pamuntuk da ring pari, ding talaturu ning Kautusan ampon ding makatua na ning balen. 28Kitang da kang Jesus, “Nanu ing kayupayan mung gawa karing bage deti? Ninu ing minie keka king kayupayan a yan?” 29Mekibat ya i Jesus, “Kutnan da kayu naman at nung apakibatan yu ku, kanita ku sabian kekayu nung kenu ku ibat ing kayupayan dapat kareting bage. 30Sabian yu kanaku nung kaninu menibatan ing kayupayan nang maminyag Juan: king Dios o king tau?” 31At pisabisabi ra, “Nung sabian tamung menibatan king Dios, sabian na kekatamu, ‘Baket e ye peniwalan?’ 32Sabian ta kayang ‘Ibat king tau?’ ” (Tatakut la karing tau uling ding sabla kikilalanan deng propeta i Juan.) 33Inya pekibat da kang Jesus, “E mi balu.” Sinabi nang Jesus karela, “E ku naman sabian kekayu nung nanu ing kayupayan kung dapat kareting bage.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\