MARCOS 2

1Kalabas da ring mapilan a aldo, mibalik ya i Jesus king Capernaum at mikalat ing balita king atyu ya bale. 2Inya mitipun la ding tutung dakal a tau; e la mipagyu agyang king tulid na ning bale. Kabang aralan na lang Jesus ding tau, 3detang de ing metung a paralitikong bubuat da ring apat a tau. 4E re alapit kang Jesus uli na ning keraklan da ring tau, inya bikbak de ing bubung ning bale king tulid na. Inyang mekabusbus na lang pidalanan na, beba re ing pagkeran nung nu ya makakera ing paralitiko. 5Inyang ikit nang Jesus ing maragul dang kasalpantayanan, sinabi na king paralitiko, “Anak ko, mipatawaran la ding kasalanan mu.” 6Ngara king lub da ring mapilan a talaturu ning Kautusan a pakalukluk karin, 7“Obat makanyan ya sasabian ing taung ini? Kalapastanganan king Dios yan, ah! E wari ing Dios mung bukud ing malyaring mamatawad kasalanan?” 8Agad nang balung Jesus ing atyu king pilubluban da; inya ngana karela, “Obat mimisip kayung makanyan? 9Isanu ing mas mayan sabian king paralitiko, ‘Mipatawaran la ding kasalanan mu’ o ‘Talakad ka, idala me ing pagkeran mu at saka ka lumakad’? 10Patutuan ku ngeni kekayu king ing Anak ning Tau atin yang upayang mamatawad kasalanan keti king yatu.” Ngana king paralitiko, 11“Talakad ka; idala me ing pagkeran mu at muli na ka!” 12King akakit da ring sabla, tinalakad ya kanita mu rin ing paralitiko; biwat (binwat) ne ing pagkeran na at meko ya. Mengapamulala la ngan at megumpisa lang minie kapurian king Dios. Ngarang sasabi, “E ta pa ikit kapilan man ing anti kaniti!” 13Minta yang pepasibayu i Jesus king lele na ning Dagat-dagatan ning Galilea. Tikian de ring tutung dakal a tau at pegumpisan na lang tiru. 14Kabang maglakad ya, ikit ne i Levi a anak nang Alfeo, makalukluk ya king opisina nang pipanyingilan buis. Nganang Jesus, “Tuki ka kanaku.” Tinalakad ya i Levi at tinuki ya kang Jesus. 15Kanitang mamangan ya i Jesus at ding alagad na king bale nang Levi, mekisulu la karela ding dakal a talapanyingil buis at ding makasalanan a tinuki keya. 16Ikit da iti ring mapilan a talaturu ning Kautusan a Pariseo at ngarang sinabi karing alagad nang Jesus, “Obat makisulu ya karing talapanyingil buis at karing makasalanan?” 17Dimdam nang Jesus iti, inya nganang mekibat, “E re kailangan ding taung alang sakit ing doktor, nune deta mung ating sakit. Dinatang ku keti ban papagbalikan ku la lub ding makasalanan at aliwa ding banal.” 18Kanitang misan, mag-ayunu la ding alagad nang Juan a Maminyag at ding karing Pariseo. Ating mapilan a taung linapit kang Jesus at ngarang mengutang, “Baket mag-ayunu la ding alagad nang Juan a Maminyag at ding karing Pariseo, oneng ali la ding kekang alagad?” 19Mekibat ya i Jesus, “Makapag-ayunu la wari ding kumbiradu king kasal kabang kayabe de pa ing lalaking kakasal? Ali la, kabang kayabe de pa. 20Potang e da ne kayabe, kanita la pa mu malyaring makapag-ayunu. 21“Alang managping bayung tela king laun a imalan; pamanurung na ning bayung tela, manga-igut ya ing laun at lalu yang dagul ing gisi. 22Ala munamang mibibiling bayung alak karing laun a lulanan a gewa king balat, uling mangatdas la deti king bayung alak. Parehung masayang ing alak at ding lulanan. Kailangan bayu la ding lulanan, nung bayu ing alak!” 23Misan a Aldo ning Sabbath, maglakad ya i Jesus at ding alagad na king asikan trigu. Kabang daralan la menakdut lang binutil trigu. 24Inya ngarang sinabi ding Pariseo kang Jesus, “Lawan mu ing gagawan da ring alagad mu. Labag king kekatamung Kautusan ing gawan da yan king Aldo ning Sabbath!” 25Nganang mekibat Jesus, “E yu pa wari abasa ing depat nang David kanitang i Abiatar ya ing Pekapun ding Pari? Kanitang ya at ding kayabe na meranup la at ala lang apangan, linub ya i David king bale ning Dios at mengan ya karing tinape a mitalaga king Dios. Agpang king kekatamung Kautusan, bukud mung ding pari ilang ating karapatan mangan kareti, oneng mengan ya i David at dininan na la pa ding kayabe na.” 27At ngana pang Jesus, “Melalang ya ing Aldo ning Sabbath para king kapakanan na ning tau; aliwa ing tau yang melalang para king Aldo ning Sabbath. 28Inya ing Anak ning Tau Ginu ne ning Aldo ning Sabbath.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\