MATEO 17

1Kalabas da ring anam a aldo, tiki neng Jesus i Pedro ampon ding mikapatad a Santiago at Juan; dela na la king metung a matas a bunduk nung nu la makapagdili-dili. 2King akakit da ring atlung alagad minaliwa ya itsura i Jesus; maslag yang anti ing aldo ing lupa na at meging makasilo ya king puti ing imalan na. 3Kabud-abud ikit de i Moises at i Elias; makipagsalita la kang Jesus. 4Inya nganang Pedro kang Jesus, “Ginu, masanting ing keti ta na. Nung bisa ka gawa kung atlung kubu keti; metung para keka, metung para kang Moises, at metung para kang Elias.” 5Kasalukuyan na pang magsalita inyang tikpan na la ning maslag a biga. Meramdam ya ibat king biga ing metung a siwala. Ngana, “Iti ya ing Anak kung pakamalan a lubus kung katulan. Pakiramdaman ye!” 6Inyang dimdam de ring alagad ing siwala mitakutan lang e mu nanu, inya mipasubsub la king gabun. 7Linapit ya i Jesus karela at kilbit na la at ngana karela, “Mibangun kayu. E kayu tatakut!” 8Inyang minatna la, ala lang aliwang ikit karin nune na mu i Jesus. 9Nganang minutus Jesus karela kabang kukuldas la king bunduk, “Ala kayung babalitanan ninuman king ikit yu anggang e subling mie ing Anak ning Tau.” 10Kanita kitang da ring alagad kang Jesus, “Obat sasabian da ring talaturu ning Kautusan king kailangan ya pa mung datang i Elias?” 11Nganang mekibat Jesus, “Kailangan ya ping datang keti i Elias ban isadia na ing sabla. 12Oneng sasabian ku kekayu: dinatang ne i Elias, oneng e re akilala ding tau. Depat da kang Elias itang buri dang daptan. Makanyan munaman ing dalanan na ning Anak ning Tau.” 13Aintindian da kanita ding alagad king ing amanuan na karela ya i Juan a Maminyag. 14Inyang ikua ra nang mekapagbalik king kapatagan, disnan da la ring dakal a tau. Linapit ya kang Jesus ing metung a lalaki at siniklaud ya king arapan na. 15Ngana, “Ginu, malunus kayu king anak kung lalaki! Sosoning ya at tutu yang misasakitan neng susumpungan ne ning sakit na. Ngana nang miraragsa king api, ngana nang mananabu king danum. 16Dela ke pu karing alagad yu, oneng e re agyung pakayapan.” 17Nganang sinabing Jesus, “Ala lang kasalpantayanan at maragul la pamagkamali ding tau ngening kasalukuyan! Angga wari kapilan ing kayabe yu ku? Angga kapilan da kayu pibabatan? Idala ye keni ing anak!” 18Sebianan neng Jesus ing demonyu, at iti linual ya. Inya kanita mu rin kinayap ya ing anak. 19Inyang asarilinan de i Jesus, kitang da ring alagad na nung baket e re apalakuan ing demonyu. 20Mekibat ya i Jesus, “Inya e ye apalualan uling ditak kayu kasalpantayanan. Sasabian ku kekayu, agyang kasing dagul nia mu ning butul mustasa ing kasalpantayanan yu, malyari yung sabian king bunduk a ini, “Malis ka keta!” at malis ya. Alang bage a e yu arapat! [ 21Oneng bukud mung ing panalangin at pamag-ayunu ya ing makatabi king anti kaniting klasing demonyu.]” 22Kanitang mitipun la ngan ding alagad karin Galilea sinabi nang Jesus karela, “Malapit da niang ipanganiaya ding tau ing Anak ning Tau. 23Paten de, oneng subli yang mie king katlung aldo.” At bina lang melungkut ding alagad. 24Kanitang miras ya Capernaum i Jesus at ding alagad na, linapit la kang Pedro ding mangolektang buis para king Templo. Kitang da, “Mamayad yang buis king Templo ing kekayung Maestro?” 25Nganang mekibat Pedro, “Wa, mamayad ya.” Karas da kilub ning bale, bayu na ikuang migsalitang Pedro, kitnan neng Jesus, “Nanung pamalak mu, Simon? Kenu la kakuang bayad o buis ding ari keti king yatu? Karing memalen a sasakupan da o karing dayuan?” 26Pekibat nang Pedro, “Karing dayuan.” “Nung makanyan,” nganang Jesus, “e la sukat mamayad ding memalen a sasakupan da. 27Makanyan man, ba lang alang asabi ding taung den, munta ka king dagat-dagatan at mamaduas ka; kabud asaka me ing mumunang diling akua mung asan, paslan me balungus at kilub na manakit kang metung a salaping pilak. Sapat ne iting pamayad king buis ku ampon king buis mu king Templo; kuanan me at bayaran mu ing kekatang buis.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\