MATEO 18

1Kanitang penandit a ita lepitan de ring alagad i Jesus. Kitang da kang Jesus, “Ninu ing marangal dili king Kayarian ning Banua?” 2Inaus neng Jesus ing metung a anak a malati at pepatalakaran ne arap da 3at ngana, “Tandanan yu ini! Nung e kayu magbayu ugali at maging kalupa da ring anak, e kayu milub kapilan man king Kayarian ning Banua. 4Ing marangal dili king Kayarian ning Banua ya itang biasang magpakumbaba at kalupa na ning anak a ini. 5At ninumang tanggap matula king anti kaniting anak alang-alang kanaku, aku ing tatanggapan na. 6“Nung ing ninuman panibatan ne ning pamikasala na kanaku ning metung karing mangalating deti a maniwala kanaku, mayap pa ing itali ya ing maragul a gilingan a batu king batal na at ilumud de king dagat. 7Makalunus yang tutu ing yatu uli na ning ating bage makapikasala karing tau! E mu alako kapilan man ing panibatan na ning pamikasala, oneng makalunus yang tutu ing taung panibatan na niti! 8“Nung ing gamat mu o ing bitis mu ya ing babie dalan king pamikasala mu, pututan me at iyugse! Mayap pa ing lungub ka banua a alang metung a gamat o metung a bitis kesa king adua ka gamat o adua bitis miyugse king impierno. 9At nung ing mata mu ya ing babie dalan king pamikasala mu, dukitan me at iyugse! Mayap pa ing lungub kang metung a mata karin banua kesa king adua ka matang miyugse king api na ning impierno. 10“Pangilagan yung e ye insultuan ing metung karing malating deti. Sasabian ku kekayu, ding anghel da karin banua atyu la kapilan man king arapan nang Ibpa kung atyu banua. [ 11Uling dinatang ya ing Anak ning Tau ba na lang iligtas ding mebating.] 12“King pamalak yu, nanu mo ing daptan na ning taung ating dinalan a tupa at saka ya melili ing metung karela? Lakuan na la ding siam apulu’t siam a manyibsiban king libis ning bunduk; panintunan ne ing tupang melili. 13Potang akit ne, sasabian ku kekayu, maygit itang tula na kaniting metung a tupa kesa king tula na karing siam apulu’t siam a e melili. 14Makanyan munaman ing kaburian na ning Ibpa yung atyu banua: king e ya sa malilili ing metung man karing malating deti. 15“Nung mikasala ya keka ing kapatad mu, lapitan me at ipakilala mu ing pamikasala na. Oneng daptan mu king makalihim, ita sanang ikayu mung adua. Nung pakiramdaman na ka, ikua meng abalik a lub keka ing kapatad mu. 16Nung e na ka pakiramdaman, mituki kang metung o aduang tau ban ing nanumang pisasabian yu malyaring mipatutuan king amanu da ring adua o atlung tau antimo ing sasabian na ning kasulatan. 17Nung e ya makiramdam karela, isumbung mu ing sabla king iglesia. At nung e ya naman makiramdam king iglesia, iyapus mu nia mung anting dayuan o talapanyingil buis. 18“Sasabian ku kekayu: nanuman ing e yu paintulut keti king yatu e munaman mipaintulut karin banua; nanuman ing paintulut yu keti king yatu, mipaintulut munaman karin banua. 19“Antimu rin, sasabian ku kekayu: nung misanmetung la ding adua kekayu keti king yatu king nanumang aduan yu king panalangin, ibie na kekayu ning Ibpa kung atyu banua. 20Uling nukarin man ating adua o atlu kataung mititipun king lagyu ku, atyu ku libutad da.” 21Kanita linapit ya i Pedro kang Jesus at kitang na, “Ginu, makatapilan ke patawaran ing kapatad kung mikasala? Makatapitung beses?” 22Nganang mekibat Jesus, “Ali, e makatapitung besis, nune pitung pulung besis a tia pitu. 23Uling ing Kayarian ning Banua kalupa ne ning metung a ari a mibalak manyingil king utang da ring ipus na. 24Mapilan la pa mu ding ayaus na inyang detang de ing metung karela a maki utang a milyun a salaping pilak keya. 25Ala yang apamayad king utang na, inya inutus na ning ari king pisali re at pati na ing asawa na at ding anak da at ing sabla nang pibandian ba yang makabayad utang. 26Siniklaud ya ing ipus king arapan ning ari at nganang mekisabing mayap, ‘Dinan yu ku pa pung ditak a panaun, at bayaranan da kayu king sablang utang ku!’ 27Melunus ya ing ari, inya pepatawad na ing utang na at pepaburen neng meko. 28“Oneng kalual na niting ipus asalubungan ne ing metung karing kalupa nang ipus a maki utang limang dalan a salaping pilak keya. Kinuelyu ne at saka ne sekal a batal. Nganang sinabi, ‘Bayaran mu ing utang mu kanaku!’ 29Siniklaud ya ing kalupa nang ipus king arapan na at nganang mekisabing mayap, ‘Dinan mu ku pang panaun at bayaran da ka!’ 30Oneng e ya mebisa; nune pepasukul ne anggang e ya mekapamayad king utang na. 31Panakit da kaniti ding aliwang ipus, menamdaman la; inya minta la king ari at simbung da ing sablang milyari. 32Uli na nita, pepayaus ne ning ari ing ipus at nganang sinabi, ‘Taung alang kwenta! Pepatawaran da ka king kabilugan mung utang kanaku uli na ning mekisabi kang mayap. 33Sukat ka naman sanang mika lunus king kalupa mung ipus antimo nung makananu da kang linusan!’ 34Mikalabkab ing mua na ing ari at pepasukul ne ing ipus ba yang magdusa anggang e ya makabayad king kabilugan a alagang inutang na.” 35Nganang memupus Jesus king pamagsalita na, “Makanyan munaman ing daptan na kekayu ning Ibpa kung atyu banua, nung ing balang metung kekayu e ya biasang mamatawad maniaman king lub na king kapatad na.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\