MATEO 25

1“King panaun a ita, ing Kayarian ning Banua apakilupa me king anti kaniti: ating apulung dalagang linual ban sagana king lalaking kakasal. Atin yang daralang sulu ing balang metung karela. 2Mangmang la ding lima karela at maisip la ding lima. 3Ding limang mangmang dela da la ring karelang sulu, oneng e la migbakal reserbang laru. 4Oneng ding limang maisip migdala lang aliwang laru bukud ketang atyu karing sulu ra. 5Meyantala ya ing lalaking kakasal king paniatang na, inya ikua rang mitundu ding dalaga angga king mipatudtud la. 6“Inyang kapitangan nang bengi meramdam ing kulisak, ‘Oyni na ing lalaking kakasal! Lumual na kayu at salubungan ye!’ 7Migising la ding apulung dalaga at inayus da la ring sulu da. 8Ngara ding limang mangmang karing limang maisip, ‘Idake yu kami king laru yu uling matatda la ding sulu mi.’ 9Oneng ngarang mekibat, ‘Pota e makagyu kekatamu ngan; mayap pa munta kayu saguli karing tindahan at sali kayung para kekayu.’ 10Inya linual la ding limang mangmang ban saling laru. Kabang ala lu, dinatang ya ing lalaking kakasal. Linub la ding limang dalagang maisip a makapanaya at makasadia at melaus king lugal ning kasalan a kayabe ning lalaking kakasal; at misara ya ing pasbul. 11“Kaybat na nita, dinatang la ding limang mangmang a dalaga. Ngarang kinulait, ‘Ginu, ginu, ibuklat ye ing pasbul!’ 12Oneng nganang mekibat karela, ‘E malyari; e ra kayu kakilala.’ 13Nganang menaring Jesus, “Maglame kayu, uling e yu balu ing aldo ni ing oras!” 14“King panaun a ita, ing Kayarian ning Banua apakilupa me kaniti: ating taung maglakbe king marayung lugal. Inaus na la ding ipus na bayu ya meko at penibala na karela ing pibandian na. 15Likuananan neng salaping gintu ing balang metung karela agpang king gelingan na: ing metung likuananan neng limang libung salaping gintu, ing kadua aduang libung salaping gintu, at ing katlu, libu. Kaybat na lang aintriga deti, meko ne. 16Kanita mu rin, pemuhunan na la ding salapi ning tinanggap limang libung salaping gintu at apadobli na la king pakinabang. 17Makanyan munaman ing depat na ning tinanggap aduang libung salaping gintu at apadobli na la king pakinabang. 18Oneng ing ipus a tinanggap libu, linual ya at kinulkul ya king gabun at karin na la selikut ding salapi na ning panginuan na. 19“Kalabas na ning makabang panaun, migbalik ya ing panginuan da ring ipus a deta at meniawad yang kwenta tungkul karing salaping peniwala na karela. 20Dinatang ya ing ipus a tinanggap limang libung salaping gintu. Sinabi na, ‘Ginu, likuananan yu ku pung limang libu. Lawan yu! Mika pakinabang kung aliwang limang libung salaping gintu; oren pu.’ 21Ngana ning amu na, ‘Masanting! Salamat king sipagan mu at katapatan! Anti na ning apaniwalan da ka king anti kareting alaga, ipaniwala ku la keka ding lalung mangaragul a alaga. Mekeni, makisulu ka kanaku.’ 22Kaybat na nita, dinatang ya naman ing ipus a tinanggap aduang libung salaping gintu at ngana, ‘Likuananan yu ku pung aduang libung salaping gintu. Alben yu! Oreni pa ding aduang libung salaping gintu a meging pakinabang ku!’ 23Ngana ning amu na, ‘Masanting! Salamat king sipagan mu at katapatan! Anti na ning apaniwalan da ka king anti kareting alaga, ipaniwala ku la keka ding mangaragul a alaga. Mekeni, makisulu ka kanaku.’ 24Dinatang ya naman ing ipus a tinaggap libung salaping gintu at ngana, ‘Balu ku pu, ginu, king maigpit kayu: pupupul kayu king e yu tenam, papalut kayu king e yu silbagan bini. 25Migaganaka ku; inya selikut ku la king kulkul ding kekayung salapi. Oreni pu ding salapi yo.’ 26Ngana ning panginuan na, ‘Ala kang kwentang tau, tiktak ka katamad! Balu mu nang pupupul ku king e ku tenam at papalut ku king e ku pipagalan, 27baket e mu la bildug ding salapi ku king bangku ban king pamagbalik ku e mu ing asubli mu la nune mika interes la sana? 28Ngeni, kuanan yu la ding salapi keya at ibie yu la king mika pakinabang a limang libu. 29Uling itang atin na mirinan ya pa angga king maging labis-labis ing atyu keya; oneng itang ala pati na itang ditak a atyu keya milako pa. 30Tungkul naman kening alang kwentang ipus a ini, iyugse ye king karalumduman king lual ban karin ya manangis at mitigis a ipan.’ 31“Potang datang ne ing Anak ning Tau antimong Aring makamal at ding sablang anghel a kayabe na, lukluk ya king mal a tronu. 32Mitipun la arapan na ding sablang tau ning mabilug a yatu. Kanita pikawanian na la karing aduang grupu, antimo nung makananung ing pastul kakawani na la ding tupa karing kambing: 33ibili na la king banda nang wanan ding tupa at ding kambing king banda nang kayli. 34At sabian na ning Ari karing atyu king banda nang wanan, ‘Munta kayu keni, ikayung binendisyunan nang Ibpa ku! Munta kayu keni at tanggapan ye ing kayarian a misadia para kekayu manibat na king pangalalang na ning yatu. 35Uling meranup ku at pepakan yu ku; mau ku at pepainuman yu ku; dayuan ku at tinggap yu ku karing pibalebale yu, 36lubas ku at pepaimalanan yu ku; mesakit ku at liningap yu ku; atyu ku king sukulan at delawan yu ku!’ 37Ipakibat da kanita ding taung makatuliran, ‘Ginu, kapilan da ka ikit danupan at pepakan da ka o mau at pepainuman da ka? 38Kapilan da ka ikit dayuan at tinggap da ka karing pibalebale mi o kaya lubas at ka (ka at) pepaimalanan da ka? 39Kapilan da ka ikit mesakit o atyu king sukulan at delawan da ka?’ 40Nganang makibat ning Ari karela, ‘Ing katutuan sasabian ku kekayu king ing nanumang depat yu king metung kareting malating diling kapatad ku, kanaku yu depatan!’ 41“Kaybat sabian na karetang atyu king banda nang kayli, ‘Dumayu kayu kanaku, ikayung misumpa! Munta kayu king alang anggang api a misadia para king diablo at karing anghel a kampun na! 42Uling meranup ku, oneng e yu ku pepakan; mau ku, oneng e yu ku dininan inuman; 43dayuan ku, oneng e yu ku tinggap karing pibalebale yu; lubas ku, oneng e yu ku pepaimalanan; mesakit ku at atyu king sukulan, oneng e yu ku delawan.’ 44Kanita tumutul la, ‘Ginu, kapilan da ka ikit danupan o mau o dayuan, lubas, masakit o atyu king sukulan at e da ka seupan?’ 45Nganang makibat karela ning Ari, ‘Ing katutuan sasabian ku kekayu, kapilan man pigkaimutan yeng seupan ing metung kareting malating dili, aku ing pigkaimutan yung saup.’ 46Inya munta la king alang anggang kaparusan, oneng ding taung makatuliran munta la king bie alang angga.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\