MATEO 28

1Kalabas na ning Aldo ning Sabbath, inyang munag sumala na ning Domingo, i Maria Magdalena at itang metung pang Maria minta la king kutkutan ban lawan de. 2Kabud-abud minayun masikan. Tinipa ya ing metung a anghel ning Ginu ibat banua; peparagus ne ing batung takap ning kutkutan at liklukan ne. 3Maslag antimo ing kildap ing itsura na at kasing puti na ning yelu ing imalan na. 4Mitakutan la ding bante, anti la mo waring mete king putla ra inyang ikit de ing anghel. 5Migsalita ya ing anghel karing aduang babai. Ngana, “E kayu tatakut. Balu ku king panintunan ye i Jesus a pinaku ra king krus. 6Ala ne keti; sinubli neng mebie, antimo ing sinabi na. Munta kayu at lawan ye ing lugal a pibilian da kang Jesus. 7Ngeni, mamalagua kayung mako at sabian yu karing alagad na king sinubli neng mebie at muna ya kekayu karin Galilea. Akit ye karin. Tandanan yu ing sinabi ku kekayu.” 8Inya memalagua lang meko king kutkutan. Miyabe ing takut ampon ing tula da at pupulayi lang minta karing alagad. 9Kanita seganan na lang Jesus at ngana, “Kapayapan kekayu!” Linapit la kang Jesus ding babai; siniklaud la’t simban de at pengaul de bitis. 10Nganang Jesus karela, “E kayu mitatakutan; puntalan yu la ding kapatad ku at sabian yu karela king munta la Galilea; akit da ku karin.” 11Kalako da karin ding aduang babai, mibalik la king siudad ding aliwa karing sundalus a magbante king kutkutan. Belita ra karing pamuntuk da ring pari ing sablang mepalyari. 12Mekipulung la ding pamuntuk da ring pari karing makatua na ning balen at misabisabi la; dininan da lang maragul a alaga ding sundalus. 13Ngarang minie bilin karela, “Sabian yu king dinatang la inyang bengi ding alagad na, at penako re ing bangke na kabang matudtud kayu. 14Nung sakaling abalitan na ning Gobernador yan, ikami nang bala; ikami mismu pakisabian mi ya at ala na kayung pigaganakan pa.” 15Tinggap da la ring sundalus ding salapi at tinupad la king pisabi. Angga man king kasalukuyan makanyan ing balitang mikakalat karing Judio. 16Minta la ding labing metung a alagad king Galilea at tinaglus la king bunduk a tildu nang Jesus karela. 17Panakit da kang Jesus, siniklaud la’t simban de agyamang magduda la pa ding aliwa. 18Lepitan na lang Jesus at ngana karela, “Miyabie kanaku ing sablang kayupayan karin banua at keti king yatu. 19Inya munta kayu at gawan yu lang alagad ku ding sablang bansa. Binyagan yu la king lagyu ning Ibpa at ning Anak at ning Banal a Espiritu 20at ituru yu lang tupad king sablang inutus ku kekayu. Tandanan yu: kayabe yu ku kapilan man angga king kawakasan na ning panaun!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\