MATEO 4

1Kanita dela ne ning Espiritu i Jesus king disyerto ba neng tuksuan ning diablo. 2Inyang i Jesus mekapag-ayunu neng apat apulung aldo at apat apulung bengi, tiblan ne ning danup. 3Dinatang ya ing mapanuksu at ngana kang Jesus, “Nung ika ing Anak ning Dios iyutus mung maging tinape la ding batung deni.” 4Nganang mekibat Jesus, “Sasabian na ning Kasulatan, ‘E mu bukud king tinape ya mabibie ing tau, nune king balang amanung manibatan king asbuk ning Dios.’ ” 5Kaybat, tiki ne ning diablo king Banal a Siudad at telakad ne king taluktuk ning Templo. 6“Nung ika ing Anak ning Dios,” ngana, “magpabaldug ka, uling sasabian na ning Kasulatan, ‘Ipanibala na ka at paingat karing anghel na, at alalayan da ka, ban e ka mitisud agyang king metung mung batu.’ ” 7Nganang Jesus, “Sasabian na naman ning Kasulatan, ‘E me paniubukan ing Ginung kekang Dios.’ ” 8Kaybat na nita, dela ne ning diablo king metung a bunduk a tutung matas. Pepakit na la kang Jesus ding sablang kayarian keti king yatu at ing sablang pibandian da. 9“Ibie ku ngan keka ing sablang yan,” nganang sinabi kang Jesus, “nung siklaud ka king arapan ku at samban mu ku.” 10Pekibat nang Jesus, “Mabating ka, Satanas! Uling ing kasulatan sasabian na, ‘Samban me ing Ginung kekang Dios at ya mung bukud ing kekang suyuan.’ ” 11Likuan ne kanita ning diablo; dinatang la ding anghel at sinilbian de. 12Inyang abalitan nang Jesus king sinukul de i Juan, meko ya at minta king Galilea. 13E ya menatili Nazaret nune minta ya at menuknangan Capernaum; metung yang balen ing Capernaum king lele ning Dagat-dagatan ning Genesaret, king sakup ning Zebulun at Neftali 14ban matupad itang ula ning propeta Isaias, 15“Gabun nang Zebulun, at gabun nang Neftali banda king dagat, kangatba ning Jordan, Galilea da ring paganu! 16Ding taung manuknangan king kadalumduman menakit lang maragul a sala! Karing manuknangan king anino ning kamatayan karela sunlag ya ing sulu!” 17Manibat na kanita megumpisa yang menaral i Jesus. Ngana: “Sumisi kayu at painggulut karing kasalanan yu uling malapit ne ing Kayarian ning Banua!” 18King pamaglakad nang Jesus king lele ning Dagat-dagatan ning Galilea, ikit na la ding mikapatad a manasan, i Simon a meyaus Pedro, at i Andres a kapatad na; mibabaldug lang lambat king dagat-dagatan. 19Ngana karela, “Tara, tuki kayu kanaku at gawan da kayung manasan tau.” 20Kanita mu rin likuan da la ring karelang lambat at tinuki la kang Jesus. 21Sinulung na pa ing pamaglakad na at ikit na la ding adua pang mikapatad a anak nang Zebedeo, i Santiago at i Juan; atyu la king karelang bangka at kayabe re i tata ra. Sasadia da la ring karelang lambat. Inaus na la naman deti. 22Kanita mu rin likuan de ing bangka at i tata ra, at tinuki la kang Jesus. 23Leganasan neng pintalan Jesus ing mabilug a Galilea; tinuru ya karing karelang sinagoga at penaral na ing Mayap a Balita tungkul king Kayarian ning Banua. Pepakayap na la naman ding tau king miyayaliwa rang sakit at kapanamdaman. 24Mikalat ing balita tungkul kang Jesus angga king mabilug nang bansa ning Siria, inya ding tau dela ra la kang Jesus ding sablang masakit at ating miyayaliwang kaligaligan: ding ating demonyu, ding sosoning, at ding paralitiko. Pepakayap na la ngan. 25Tukian-tukian de ring dakal a taung menibatan king Galilea, king Decapolis, king Jerusalem, king Judea, at king bansa lipat ning Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\