MATEO 7

1“E yu la atulan ding aliwa ban e na kayu atulan ning Dios, 2uling atulan na kayu ning Dios agpang king pamanatul yu karing aliwa; at ing panyukad yu karing aliwa ya naman ing panyukad ning Dios kekayu. 3Obat akakit me ing puling king mata ning kapatad mu at e mu ne man apapansin ing trosung atyu king mata mu? 4Makananu mu ngening asabi king kapatad mu, ‘Paburen mung ilako ke ing puling king mata mu,’ kabang metung yang trosu ing atyu king sarili mung mata? 5Hipokrita! Muna me pamung ilako ing trosung atyu king mata mu, kanita manakit kang masalese at alako me ing puling king mata ning kapatad mu. 6“E yu babie karing asu ing sagradung bage uling dalusungan da kayu at pangetan deti, at e yu la iyatsa ding perlas yu karing babi, uling damusakan da la mu deti. 7“Maniawad kayu, at mirinan kayu; manintun kayu, at manakit kayu; tuktuk kayu king pasbul, at mibuklatanan kayu. 8Uling ing balang maniawad mirinan ya, at ing balang manintun manakit ya at mibuklatanan yang pasbul ing ninumang tutuktuk. 9Ninung pengari kekayu ing munie batu king anak nang maniawad tinape? 10Dinan ye kayang ubingan, nung maniawad yang asan kekayu ing anak yo? 11Nung ikayung palpikasala balu yu lang dinan mayap a bage ding anak yu, e di lalu na kayung balung dinan ning Ibpa yung atyu banua? Ibie na ing sablang mayap a bage karing maniawad keya! 12“Daptan yu karing aliwa itang buri yung daptan da naman kekayu: iti ya ing kabaldugan ning Kautusan at ing sablang turu da ring propeta. 13“Lungub kayu king pasbul a makiput uling malualas ya ing pasbul at malapad ya ing dalan a papunta king kasiran, at ya ing daralanan da ring dakal! 14Oneng makiput ya ing pasbul at makitid ya ing dalan a papunta king bie, at ditak la mu ding makatuklas kaniti. 15“Mangilag kayu karing e tutung propeta; daratang la kekayung makabalatkayung tupa, oneng king kamatutuanan asu lang gubat a mabangis. 16Akilala yu la king dapat da. Makapanagtal ka waring ubas karing bongabilia at biabas karing dapdap? Ali ka! 17Mayap ya bunga ing mayap a tanaman, oneng e me pakinabangnan a bunga ing e mayap a tanaman. 18E ya mamungang e mayap a bunga ing mayap a tanaman, at e ne man mamungang mayap ing e mayap a tanaman. 19Kuturan ya ing balang tanaman a e mamungang mayap at iyugse king api. 20Makanyan yu lang akilala ding e tutung propeta king kapamilatan na ning dapat da. 21“E bala na mung taung mamaus kanaku ‘Ginu, Ginu’ lulub king Kayarian ning Banua, nune deta mung tutupad king kaburian nang Ibpa kung atyu banua. 22Potang miras na ing Aldo ning Pamanukum, dakal la ding maus kanaku, ‘Ginu, Ginu! King lagyu mu penaral mi ing amanu na ning Dios; king lagyu mu penabi mi la ding demonyu, at king lagyu mu dinapat keng dakal a milagru.’ 23Oneng sabian ku kanita karela, ‘Kapilan man e ra kayu kakilala. Dumayu kayu kanaku, ikayung e mayap a dapat!’ 24“Inya ing balang metung a makiramdam kareting amanu ku at tutuparan na la, mengari ya king taung biasa. Telakad ne ing bale na babo ning batu. 25Menabu ing uran, dinatang ing albug, at sepulan ne ning angin ing baleng ita; e ya miragsa uling makatalakad ya babo ning batu. 26“Oneng ing balang taung makiramdam kareting amanu ku, at kaybat e na la tutuparan, mengari ya king taung mangmang. Telakad ne ing bale na babo ning balas. 27Menabu ing uran, dinatang ing albug, at sepulan ne ning angin ing baleng ita, at miragsa ya at makapangilabut ing pangabagsak na!” 28Inyang ayari nang Jesus ing sasabian na, mengapamulala la ding tau king pamanuru na. 29E re kalupa ding talaturu ning Kautusan, uling tinuru yang maki kayupayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\