KAPAHAYAGAN 9

1Inyang tiniupan ne ning kalimang anghel ing trumpeta na, ikit keng menabu king gabun ing metung a batuin a ibat banua. Miyabie ya kaniting batuin ing susi na ning malalam a bangin. 2Biklat ne ning batuin ing bangin; linual ing makapal a asuk a kalupa na ning asuk ning maragul a ornu. Uli na ning asuk, meralumdum ya ing aldo at ing makapaligid. 3Memaglual la ding durun uli na ning asuk at leganapan de ing yatu. Mirinan lang upayang makapanasakit deting durun antimo ding alakdan. 4Mipanabilin karela king e ra sisiran ing dikut o ding tanaman o ing isanu mang tanaman. Ding sukat dang panasakitan ila ding taung e mimarkan kanuan king tatak na ning Dios. 5Ala lang kapaintulutan makamate kareting tau; nune pasakitan da la mu kilub ding limang bulan. Anting ket alakdan ing pamanasakit da. 6Kilub da reting bulan panintunan da ing kamatayan, oneng e ra akit; buri da ing mate na la sana, oneng dumayu karela ing kamatayan. 7Mengari lang kabayung makasadia king pamakilaban ding durun; atin lang balamu koronang gintu king buntuk at anti lang lupang tau ding lupa ra. 8Anti ing buak da ring babai ing buak da at anti lang ipan leon ding ipan da. 9Makatakap la salu king balamu baluting bakal at ing biung da ring karelang bagius anti ing biung da ring dakal a karwahe at kabayung makilaban king gera. 10Atin lang iki at sipit a kalupa da ring karing alakdan; atyu karing iki ra ing upayang makapanasakit karing tau kilub ding limang bulan. 11Ing ari da ya ing anghel a magbante king tutung malalam a bangin; Abadon ing lagyu na king salitang Hebreo, at Apolion king Griego at mangabaldugan “Ing Mapanyira.” 12Milabas ing mumunang sindak. Adua la pa ring datang. 13Inyang tiniupan ne ning kanam a anghel ing trumpeta na, dimdam ke ing siwala a manibat karing suluk na ning altar a gintu a atyu arap ning Dios. 14Ngana king kanam a anghel, “Kalagan mu la ding apat a anghel a makagapus king maragul a Ilug ning Eufrates.” 15At mekalag la ding apat a anghel ba ra lang paten ding katlung dake na ning meto (metung) ketawan. Misadia la para kaniting oras, aldo, at bulan na ning banuang iti. 16Adua lang dalan a milyun ding sundalus dang pakakabayu. Iti ya ing bilang a dimdam ku. 17At king vision, ikit ku la ding kabayu at ding pakasake a maki baluti king salu, malutu antimo ing api, asul antimo ing safiro at dilo antimo ing asupri. Anti lang buntuk leon ding buntuk da ring kabayu at lulual king asbuk da ing api, asuk ampon asupri. 18Megisan ya ing katlung dake na ning meto (metung) ketawan uli ra deting atlung salut: api, asuk, at asupri a lulual karing asbuk da ring kabayu. 19Atyu karing asbuk at iki da ring kabayu ing upaya da. Anti lang ubingan ding iki ra at atin lang buntuk a gagamitan da king pamanampalasan. 20E la sinisi ding mitagan karing taung e mete karing salut. E la ginulut king mismung dapat da. Sindu ra mu rin ing pamanyamba ra karing demonyu at karing larawan a gintu, pilak, tangsu, batu, at tanaman a e naman manakit ni makaramdam o makalakad. 21E ra sinisian ing karelang pamakamate, pamaglinlang, pamakipangalugud, at pamanako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\