ROMA 11

1Iti naman ngeni ing kukutang ku: Tinggian ne ning Dios ing sarili nang balen? Agyang ditak ali ne! Aku mismu metung kung Israelita, metung kung lahi nang Abraham at miembru na ning tribu nang Benjamin. 2E ne tinggian ning Dios ing balen na, ing balen a pinili na ibat pa king kamumulan. Balu yu nung nanu ing sasabian na ning kasulatan tungkul king pamakisabi nang mayap ning propeta Elias king Dios laban king Israel. 3Ngana, “Ginu, pete da na la ding kekang propeta at piglasak da la ring kekang altar; aku nang dili ing mitagan at buri da ku pang paten!” 4Nanu ing pekibat na ning Dios keya? Ing pekibat na, “Mitagan kung pitung libung lalaking e pa sinamba kang Baal a idolo.” 5Makanyan a makanyan ing malilyari ngening kasalukuyan: atin pa mu ring makatagan karing taung pinili na ning Dios uli na ning grasya na. 6Ing pamamili na karela manalumpakan king grasya na at e ketang nanumang depat da. Uling nung ing pamamili na ning Dios manalumpakan mu king daraptan da ring tau, e mu na atunggen grasya iti. 7Nanu ing milyari? E ra atuklasan ding memalen ning Israel itang karelang panintunan. Metung ya mung malating grupu a pinili na ning Dios ing mekatuklas; migmaklak-maklakan la ding aliwa king aus na ning Dios. 8Antimo ing sasabian na ning kasulatan, “Pepasias na la pusu ning Dios at pepaburen na lang mepurul a kaisipan; angga man king aldong iti e la manakit ding mata ra, at e la makaramdam ding balugbug da.” 9At sasabian nang David, “Marakap la sa at masilu karing karelang pamagpiesta; miragsa la sa at miparusan! 10Mabulag la sa mata ba lang e manakit, at mangabukut-bukut la sa kapilan man karing karelang problema.” 11Inya, ngaku pang kukutang, ngening misakab la ding Judio mangabaldugan kaya king melaus na lang miragsa? Ali! Uling ing karelang pamikasala migdalang kaligtasan karing paganu ban kanita dumiria la karela ding Judio. 12Nung ing pamikasala da ring Judio migdalang maragul a bendisyun king mabilug a yatu, at ing pangabigu ra migdalang dakal a bendisyun karing paganu, e kasi lalung maragul ing bendisyun a ibunga na nung wari’t ding sablang Judio magbayu lang bie! 13Ikayung paganu, oyni ing asabi ku kekayu. Kabang apostol ku kekayu, ipagmaragul ku ing kasuyuan kekayu. 14Mekad king kapamilatan na niti ding kanakung sariling kalahi apapangalaluan ku la tungkul king lingap ku kekayu, at king paralan a yan malyari ku lang iligtas ding aliwa karela. 15Nung kanitang ding kalahi ku e la metanggap, ing yatu naman milapit ya king Dios, pota kayang matanggap lang pasibayu keya, nanu ing maging bunga na niti? Alang aliwa nune ing pangasubli ra bie ding taung mete na! 16Nung ing mumunang kapirasung tinape miyain ya king Dios, keya ya naman ing kabilugan a tinape at nung ding yamut ning metung a tanaman miyain la king Dios, keya la naman ding sanga. 17Ding mapilan karing sanga na ning tanaman a olibong mesese mepakli la at ing sanga na ning tanaman a olibong kabud na tinubu misusug ya keya. Ikayung paganu mengari kayu ketang olibong kabud na tinubu at ngeni misusug kayu king sikanan at bie rang manawa ding Judio. 18Inya, e yu la sukat payalan kabaldugan detang mengapakling anting sanga. Makananu kayung makapagmaragul? Metung kayu mung sanga, aliwa ikayu ing magsustentu king yamut, ing yamut ya ing magsustentu kekayu. 19Mekad ngayu namang sumabi, “Wa, oneng mepakli la ding sanga ban ikaming kuma king lugal da.” 20Wa, tutu ita. Mepakli la uling e la sinalpantaya, kabang ikayu menatili kayu uling sasalpantaya kayu. Oneng e kayu daragul a lub uli na niti; nune kailangan kayung mika ating takut. 21E na la pepasayangnan ning Dios ding Judio a mengaring sangang katutubu ning tanaman; ikayu kaya isipan yung pasayangnan na kayu? 22Keti tamu akakit nung nu anti ing ganaka na ning Dios at nung nu anti ing bigsikan na. Pagbagsikan na la detang sangang metanggal, oneng maganaka ya kekayu, nung manatili kayu king mayap nang lub; nung ali kayu, ikayu man mangapakli kayu. 23At ding Judio naman, nung painggulut la king keyalan dang kasalpantayanan, misubli la king sadia rang lugal, uling agyu na lang isubli ning Dios. 24Ikayung paganu mengari kayu king sanga na ning olibong kabud na tinubu king metung a lugal at mepakli kayu. Kaybat, agyang laban king naturalesa, mitaid kayu king metung a tanaman a olibong sese at saria rang gagambulan. Mengari la ding Judio kaniting olibong mesese. Inya lalung mayan para king Dios ing isusug na lang pasibayu king tanaman a sarili rang penibatan. 25Kapatad, pota isipan yu king balu yu na ing sabla. Buri kung abalu ye ngan ing katutuan a makalihim. Anti ya keni: e manatili kabang panaun ing kesiasan na lub Israel. Manatili mu angga potang ing mabilug a yatung e Judio akua na nang matanggap king Dios. 26King makanyan a paralan ya mikabus ing mabilug a Israel, agpang king sasabian na ning kasulatan, “Ing Talapagligtas manibatan ya king Zion, idayu na ing sablang e mayap karing lahi nang Jacob. 27Itatag ke karela iting kasunduan, potang ilako ku la ding karelang kasalanan.” 28Meging kalaban na la ning Dios ding Judio uling tatanggian de ing Mayap a Balita at maging kalaban na la alang-alang kekayung paganu; oneng bilang balen a pinili na, kaluguran na la pa mu rin ning Dios ding Judio alang-alang karing karelang makatua. 29Uling e biasang manaliwa isip ing Dios tungkul karing pipilinan na at bibendisyunan. 30Tungkul naman kekayung paganu, kanitang minuna e kayu memintu king Dios; oneng ngeni tinggap yu ing lunus na ning Dios uli na ning e ra pamamintu ding Judio. 31Makanyan munaman, uli na ning lunus a kekayung tinggap, ding Judio ngeni e la mamintu king Dios ban ila man malyari dang tanggapan ing lunus na. 32Uling pepaburen na lang mebihag ning Dios ding sablang tau king karelang e pamamintu ban malyari nang ipakit karela ing lunus na. 33E mu asukdan ing pibandian na ning Dios! Antimu rin ing kabiasnan na ampon beluan! Ninu ing makasaliksik king kayatulan na? Ninu mo ing makaintindi king pamamaralan na? 34Antimo ing sasabian na ning kasulatan, “Ninung makibalu king isipan na ning Ginu? Ninu ing makaibie payu keya? 35Ninu na ing atin nang aibie nanuman keya ba nang pangaintuliran ing mibayaran?” 36Uling ya ing linalang king sabla-sabla at ing sabla atyu ngan ngeni king uli na at para keya. King Dios ing kapurian angga na king kapilan pa man! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\