ROMA 8

1Inya e na la miyatulan kaparusan detang mabibie kang Cristo Jesus. 2Ing kautusan ning Espiritu a babie king bie a makayabe kang Cristo Jesus, leko na ku king kautusan ning kasalanan at kamatayan. 3Depat na ning Dios ing e na arapat ning Kautusan uli na ning keinan ning tau. Tinubud ne ning Dios ing Anak na a dinatang kalupa na ning taung makasalanan ban ilako na ing kasalanan. King kapamilatan na ning depat nang iti ning Dios perusan na ing kasalanan a magobra king keinan na ning tau 4ban ing katuliran a aduan na ning Kautusan lubus matupad kekatamung mabibie agpang king Espiritu at e agpang king keinan na ning katutubung pangatau. 5Uling detang mabibie ketang agkat na ning katutubu rang pangatau, mimisip la ketang aduan na ning katutubu rang pangatau. Detang mabibie naman king agkat na ning Espiritu, mimisip la agpang ketang kaburian na ning Espiritu. 6Nung mimisip la ketang aduan na ning katutubung pangatau, ing pupulan da kamatayan at deta namang mimisip ketang aduan na ning Espiritu, bie at kapayapan ing karelang tanggapan. 7Inya maging kalaban ne ning Dios ing taung mimisip ketang aduan na ning katutubu rang pangatau, uling iti e mamintu king kautusan na ning Dios, at king kamatutuanan e na agyung pamintuan. 8Detang manusig king agkat na ning katutubung pangatau e re malyaring apaligayan ing Dios. 9Oneng e kayu mabibie ketang aduan na ning katutubung pangatau, nune mabibie kayu ketang agkat na ning Espiritu, nung tune yang manuknangan kekayu ing Espiritu ning Dios. E ya kang Cristo ing e na panuknanganan ning Espiritu nang Cristo. 10Nung manuknangan ya kekayu i Cristo, mate ya man ing katawan uli na ning kasalanan yu, mabie ya ing espiritu yu uling pepawalan na kayung kasalanan ning Dios! 11Nung ing Espiritu na ning Dios a pepasubling mie kang Jesus, manuknangan ya kekayu, ing pepasubling mie kang Cristo pasublian na la namang mie ding katawan yung malalaso kapamilatan na ning Espiritu nang manuknangan kekayu. 12Inya, kapatad, atin tamung katungkulan, oneng e para mibiebie ketang agkat na ning katutubung pangatau tamu. 13Uling mate kayu nung mibiebie kayu ketang agkat na ning katutubung pangatau; nung king agkat na ning Espiritu papaten yu ing e mayap nang pamitan ning katawan, mie kayu. 14Anak na la ning Dios detang tutuki king agkat na ning Espiritu ning Dios. 15Uling ing Espiritu a binie na ning Dios kekayu e na kayu papalyarian ipus ba kayung pasibayung mangatmung takut; nune papalyarian na kayung maging anak na ning Dios. Potang ausan ta ya ing Dios: “Tatang, Tatang ko!” 16patutuan na ning Espiritu ning Dios king kekatamung espiritu king itamu anak na katamu ning Dios. 17At anti na ning anak na katamu, talapagmana na katamu ning Dios at kayabe na katamung talapagmanang Cristo; nung darake tamu king kasakitan nang Cristo, mirakayanan tamu naman king kaligayan na. 18Isipan ku king ing daralanan tamung kasakitan ngening kasalukuyan a panaun e man sukat ipakilimpi king ligayang makapanaya a mihayag kekatamu king daratang a panaun. 19Masipit na nang panenayan ning meto(metung a) lelangan ing pamipakilala na ning Dios karing anak na. 20E na sariling kaburian ning meto (metung a)lelangan ing mabigu ya nune kaburian na ning Dios; oneng dininan neng kapanayan. 21Uling ing meto (metung a) lelangan maging malaya ya king panga-ipus na king kasiran, at mirakayanan ya ing kalayaan at kaligayan da ring anak na ning Dios. 22Masalang balu tamu king angga ngening kasalukuyan sasaingsing ya ing meto (metung a) lelangan king sakit a kalupa na ning metung a babaing manganak. 23Oneng e mu bukud ing meto (metung a) lelangan, itamung mirinan king Espiritu, antimong mumunang dili karing regalu na ning Dios, sasaingsing tamu naman kabang panayan tamu king Dios ing ibilang na katamung anak na, ing pangayatbus da ring kekatamung katawan. 24Uling miligtas tamu, oneng atin ta pang kapanayan. Nung akakit ta na itang kekatamung panenayan, e na tune kapanayan ita. Ninu wari ing manaya ketang akakit na na? 25Nung manaya tamu ketang e ta pa akakit, panayan tamu king mitmung kapibabatan. 26King anti kanyan munamang paralan daratang ya ing Espiritu ban saupan na katamu uling tau tamung maina. Uling e tamu man balu nung makananu tamung sukat manalangin; oneng ing Espiritu ya mismu ing magparalampu arapan na ning Dios para kekatamu, king dalung a e ra man asabi ding amanu na ning tau. 27Ing Dios a manakit angga na king kabubusalan na ning pusu ning tau balu na ing atyu king pilubluban na ning Espiritu; uling ing Espiritu ya ing magparalampu king arapan na ning Dios alang-alang king balen na at agpang king kaburian na. 28Balu tamu king karing sablang bage darapat ya ing Dios para king ikakayap da ring malugud keya, ding inaus na at pinili agpang king parasan na. 29Ila detang pinili na manibat na kanitang minuna at telaga nang maging tune nang kalupa ning Anak na ban ing Anak yang maging pangane da ring dakal a mikakapatad. 30Inaus na la ning Dios detang telaga na para kaniti, at pepatawaran na la at dekayanan king kaligayan na. 31King heganaganang iti, nanu ing malyari tamung asabi? Nung ing Dios atyu king panig tamu, ninu ing laban kekatamu? 32E ne pepasubalian pati na ing sariling Anak na, nune inain ne para king ikakayap tamu! Nung pati Anak na binie na kekatamu, ipagkaimut na pa kaya kekatamu ing nanumang malyaring aibie na? 33Ninu ing misuplung laban karing pinili na ning Dios? Nung ing Dios mismu pepayalan na na katamung kasalanan, 34ninu pa ing makayatul kekatamu? I Cristo Jesus kaya? Aliwa! E mu ing mete ya para kekatamu; sinubli ya namang mie at atyu king banda nang wanan ning Dios at makisabi yang mayap para kekatamu! 35Ninu mo ing ating upayang ikawani na katamu king lugud nang Cristo? Ing kaligaligan kaya, ing kasakitan, ing pangalupig, ing danup, ing kalubasan, ing panganib o ing kamatayan? 36Antimo ing sasabian na ning kasulatan: “Alang-alang kekayu makatibi kaming patitingapun king kamatayan; pekilupa da kami karing tupang malapit da nang katatan.” 37Ali! Uling karing sablang bage atin tamung ganap a tagumpe king kapamilatan nang Cristo a linugud kekatamu. 38Matibe ku kapaniwalan king agyang ing kamatayan o ing bie man, ding anghel o ding aliwa pang upaya o sikanan karin banua, antimu rin ing nanuman king kasalukuyan o king daratang a panaun, 39ing atyu babo o ing atyu lalam o ing nanumang melalang, e na katamu kapilan man malyaring ikawani king lugud na ning Dios kang Cristo Jesus a Ginu tamu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\