1 KORINTH 10

1Ng soak kemiu el odam, a lak mobes el kmo a rucheled a lulemekrael er tir a kor a chelsakl el eabed el mirrael er bebrir el mesebechakl er tir, me te rokui el dimlak le mekesakl e mo doibechakl er a Bekerkard el Daob. 2Isel eabed ma daob a mle rolir el rokui el mo nguu a techolb el mo oltirakl er a Moses. 3Te rokui el mlenga osisiu el kall 4e melim osisiu el ilumel el mlar a Dios el mei. Ele te millim osisiu el ralm el lultobed a Dios er a risois el ulekiu ullir, el ngii el risois a Kristus. 5Ng mle ua isei, e ng di oumesingd er tir a dimlak lungil er a rengul a Dios, me ng ulekngemedeterir er a ked. 6A ikal tekoi a mellach er kid el kmo lak bo de ngibes a mekngit el ua itir, 7e lak bo dongull el meluluuch a bleob el chelid el ua re bebil er tir, el ua ikel llechukl el kmo, “A re chad a mlo dengchokl el mengang, e melim, e mekiis el meruul omeloik er tir” 8Ng diak el kired el ngar a deleboes el delengerenger el ua ia re bebil er tir, me ng di mle tal sils e te mad a re 23,000 er tir. 9Ma diak le kired el mengarm er a Rubak el ua ia re bebil er tir, me tulebangch er a bersoech e mad. 10Ng dirrek el diak el kired el mengeremrum el ua ia re bebil er tir el milengeremrum, me ng mle Anghel er a Kodall el okngemedeterir. 11A ikal tekoi a dilubech er a chelsir el mo ollachidnger, e mlo meluches me kede mo mela klubeled er ngii, kid el chad er chelechang el bocha lolekeed a ulebengelel a beluulchad. 12Ma le ua isei, e ngikel omdasu el kmo ng mesisiich el dechor, bo le kerekikl me lak bo lubuu. 13Ng dirkak a ongarm el mla mer kemiu el dirkak le bor a ngii di le chad. Ma Dios a diak lechoit a telbilel, me ng diak le bechikemiu me bor ongarm el mo engelakl er a klisichiu. Me sel le mer kemiu ongarm, e ng mo meskemiu a klisiich el mtekengelii, e dirrek el meskemiu a rolel e kom tuobed er ngii. 14Ma le ua isei, e kemiu el betik er a renguk, mongeroid er kemiu er omengull el meluluuch a bleob el chelid. 15Ak melekoi er kemiu, el chad el medenge tekoi; me di le kemiu el merriter a ikal kulekoi. 16Sel kob er a Chedaol Belsoil er a Rubak el dousbech er ngii e mereng a sulel el kirel, a dolai er ngii a dikesed er a rsechel a Kristus, sel dolim er ngii. Me sel blauang el domached er ngii a dolai er ngii a dikesed er a bedengel a Kristus, sel donga er ngii. 17A blauang a di chimong, ma de betok el chad, me kid a di tal chad, ele kede rokui el dmak el menga er ngii el di osisiu el blauang. 18Ka di molebedebek er a re chad er a Israel; tirkel mo menga uldars ng diak le ngar a belsachel er tirkel meruul er a uldars er olengetongel? 19Ng ngera belkul tial kulekoi er ngii? Ng kmo a kall el mlodars er a bleob el chelid a ngar ngii a ngera er ngii? Ada ng kmo a bleob el chelid ng kol ngerang? 20Ng diak! A kulekoi er ngii a kmo a ikel loldars a re chad el diak le Kristiano a uldars el mor a mekngit el chelid; ng diak luldars el mor a Dios. Me ng diak el soak a cho bo mongesechusem er kemiu er a mekngit el chelid. 21Ng diak el sebechiu el melim er a kebengel a Rubak, e mo melim er a kebengel a mekngit el chelid. Ng diak el sebechiu el omengur er a tebelel a Rubak, e kuk mo omengur er a tebelel a mekngit el chelid. 22Ada ng soad el olengasech er a rengul a Dios el meruul er ngii el mo mengerirs er kid? A cho momdasu e kede lmuut el mesisiich er ngii? 23Ng ngar ngii er omelekoi a kmo, ‘A rokui el tekoi a di subed,” e ngdi diak di bo le ngesukid a rokui el tekoi. Te kmo, “A rokui el tekoi a di subed,” e ngdi diak di bo le rolel omeleketek er a klengar er a chad a rokui el tekoi. 24Lak a chad el omdasu er a di ungil er ngii, e bai lomdasu er a ungil er a re bebil er a re chad. 25Monga ngii di le ngera el lolterau er a makit, e lak molechedech er a kmo ng di ungil ng diak. 26Ele ngar a Chedaol Llechukl a kmo, “A beluulchad ma ikel rokui el ngar a chelsel a kloklel a Rubak” 27Ma lsekum a chad el diak le Kristiano a mengemedaol er kemiu el mor a blengur e ngar ngii er a rengmiu a mong, e bo monga ikel loldars er kemiu e lak molechedech er a kmo ng di ungil ng diak. 28(E ngdi lsekum ng ngar ngii a dmu er kemiu el kmo, “Tiang a uldars,” e ng ungil a lak monga er ngii, el melatk er ngikel chad el silbedemiu, ma rengul a chad el mol mo ouedikel, 29a kulekoi er ngii a diak le rengmiu, ng rengul ngikel chad.) Ng sebechel a chad el kmo, “Ngera ma kledesel a renguk el meruul a ngerang a lorers er ngii a rengul a tar a re chad? 30A lsekum ak menga kall e mereng a sulel a Dios el kirel, e ngera ma tar a re chad a mo melekoi a mekngit el kirek, el kall a uchul el kurreng a sulel a Dios el kirel?” 31Me chelecha e a cho monga ma cho molim ma cho moruul er a ngii di le ngerang, e moruul el rokui el mo kirel odengesel a Dios. 32Bo mkerekikl me lak le bor ngii a mekngit el blekerdeliu er mederir a re chad er a Judea ma re Chisentael, ma lechub a ikelesia er a Dios, 33el ua ingak el melatk a rengrir a re bek el chad er a ngii di le ngeral kuruul er ngii, el diak kumdasu er a ungil er ngak; ak bai di melatk er a ungil er a re bek el chad, me ng mo sebechir el mo suobel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\